پارت نامبرD4U28AAE
نام محصولHP SN4000B 40Gb WAN Rate Upgrade E-LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرD4U29AAE
نام محصولHP SN4000B FICON Accelerator E-LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرD4U29A
نام محصولHP SN4000B FICON Accelerator LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرD4U60A
نام محصولHP SN6010C 12-port 16Gb FC Upgrade LTU
توضیحاتلایسنس اچ پی برای دستگاه های استوریج
قیمتتماس بگیرید