دیتا سنتر

 

امروزه با رشد نیازهای کاربران به سرویس های مختلف، مراکز داده جهت در برگرفتن تجهیزات، اطلاعات و برنامه های کاربردی حساس در
فضایی کاملا مطمئن و دارای قابلیت گسترش طراحی شده اند. بر طبق تعریف ارایه شده از جانب سیاست انرژی تجدید شدنی ، مراکز داده
متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت الکترونیکی و بخش های ارتباطات الکترونیکی را به
عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویس های ارایه شده در آن ها باید دقیق ، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند
که جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می شوند :
ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال و همچنین فراهم آوردن سرویس های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش های
اطلاعاتی.
امروزه اکثرا سازمان ها به راه اندازی مرکز داده اهمیت نداده و معمولا آن را تحت سرور روم پشتیبان می شناسند، ولی با توجه به
پیشرفت تکنولوژی و عصر اطلاعات ناگزیرند از فناوری اطلاعات استفاده کنند که این خود دلیل اهمیت پرداختن به موضوع مرکز داده
می باشد.


در واقع به محلی برای:


-1 ذخیره سازی
-2  مدیریت و پردازش اطلاعات
-3 ارایه سرویس های کلان اطلاعاتی


نیاز است که این سه مورد با رعایت سه شاخص بیان شوند :


-1 توسعه پذیری
-2 قابلیت امنیت و مدیریت
-3 رعایت استاندارد های مربوطه

 

در عصر حاضر که اکثر فعالیت ها به صورت خود کار در آمده و فرآیند ها و گردش اطلاعات به صورت مکانیره انجام میشود و از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی که موجب کاهش ابعاد، کاهش هزینه و افزایش قدرت محاسبا تی رایانه ها شده است ، تمایل استفاده هرچه بیشتر از آن افزایش یافته . این موضوع به همراه خود نیازمندی هایی را به همراه آورده است. از این دسته نیازمندی ها محافظت از
سرمایه گزاری انجام شده و اطلاعات تولید شده توسط سیستم ها که گاها غیر قابل ارزش گزاری می باشند است.


ایجاد محلی مناسب برای متمرکز نمودن کلیه فعالیت ها و محافظت از سرمایه گزاری انجام شده پاسخی به این نگرانی ها می باشد. این
محل بسته به بزرگی و کوچکی آن و نوع سرویسی که ارائه می دهد با نام های گوناگونی مانند اتاق کامپیوتر، مرکز کامپیوتر ، سایت
کامپیوتر، مرکز داده و... نامیده می شود . علارغم نامگذاری های متفاوت تمام این مکان ها نیازمند برخورد اری از یک سری قواعد و
روش های تدوین شده خاص خود می باشند. بوسیله این قواعد و مقررات بهره گیری مناسب از فضا، مکان، تجهیزات و کیفیت سرویس
برآورده می گردد.

نیازمندی های یک مرکز داده عبارت است از :

Server
OnLine Strage
NearLine Storage
OffLine Storage
Network infrastructure
Security system
Electrical Power
cooling analysis
Low-voltage cable routing
Monitoring