HP 3PAR StoreServ 7000 Storage

سامانه ذخیره سازی HP 3PAR StoreServ 7000 Storage
شروع قیمت پک کامل 1.300.000.000 ریال

HP EVA P6000 Storage

سامانه ذخیره سازی HP EVA P6000 Storage
شروع قیمت کیت کامل 460.000.000 ریال

HP MSA 2040 SAN Storage

سامانه ذخیره سازی MSA2040
دستگاه سن پی 2040 یک استوریج با قابلیت بالا و قیمت مناسب در بین رقیب های همتای خود است این SAN STORAGE در دو شکل طراحی شده است یکی با هاردهای 2.5 اینچی و دیگری با هارد های 3.5 اینچی .
شروع قیمت از 250.000.000 ریال

HP MSA 1040 SAN Storage

سامانه ذخیره سازی MSA1040
شروع قیمت از 200.000.000 ریال

HP P2000 G3 MSA Array Systems

سامانه ذخیره سازی P2000
دستگاه سن پی 2000 یک استوریج با قابلیت بالا و قیمت مناسب در بین رقیب های همتای خود است این SAN STORAGE در دو شکل طراحی شده است یکی با هاردهای 2.5 اینچی و دیگری با هارد های 3.5 اینچی .
شروع قیمت از 200.000.000 ریال