HP LTO-6 Ultrium 6650 Tape Drive

سامانه ذخیره سازی   HP TAPE DRIVE
این سری از دستگاه های ذخیره سازی یک درگاه نصب کارتریج های LTO را دارا هستند که توانایی نوشتن و خواندن اطلاعات از چند مدل کارتزیج را پشتیبانی میکنند
شروع قیمت از 120.000.000 ریال

HP StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader

سامانه ذخیره سازی   HP StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader
شروع قیمت از 250.000.000 ریال

HP StoreEver MSL2024 Tape Library

سامانه ذخیره سازی   HP StoreEver MSL2024 Tape Library
شروع قیمت از 450.000.000 ریال

HP StoreEver MSL4048 Tape Library

سامانه ذخیره سازی   HP StoreEver MSL4048 Tape Library
شروع قیمت از 600.000.000 ریال

HP StoreEver MSL6480 Tape Library

سامانه ذخیره سازی   HP StoreEver MSL6480 Tape Library
شروع قیمت از 950.000.000 ریال