پارت نامبرAE379A
نام محصولHP MDS9000 4Gb FC SFP 4pk Shrt Rnge XCVR
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 4 گیگ بر ثانیه مخصوص ام دی اس
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAN211A
نام محصولHP 4Gb LW B-series 30km FC SFP 1 Pack
توضیحاتموج بلند با سرعت 4 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ715A
نام محصولHP 4Gb Short Wave B-series FC SFP 1 Pack
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 4 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAP783A
نام محصولHP C-series 10GbE Short Range SFP+ XCVR
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 10گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ716B
نام محصولHP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAP823A
نام محصولHP 10GbE SW B-series SFP+ Transceiver
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 10گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ717A
نام محصولHP 8Gb LW B-series 10km FC SFP+ 1 Pack
توضیحاتموج بلند با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAP824A
نام محصولHP 10GbE LW B-series SFP+ Transceiver
توضیحاتموج بلند با سرعت 10گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ718A
نام محصولHP 8Gb Short Wave FC SFP+ 1 Pack
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAW537A
نام محصولHP B-series 1GbE Copper SFP 1 Pack
توضیحاتکابل مسی مخصوص استوریج
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ906A
نام محصولHP MDS 9000 8Gb FC SFP+ Short Range XCVR
توضیحاتموج کوتاه با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAW538A
نام محصولHP B-series 8Gb LW 25km FC SFP 1 Pack
توضیحاتکابل اچ پی فایبر
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAJ907A
نام محصولHP MDS 9000 8Gb FC SFP+ lONG Range XCVR
توضیحاتموج بلند با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید

 

پارت نامبرAW584A
نام محصولHP 8Gb LW 10km FC SFP+ 1 Pk Transceiver
توضیحاتموج بلند با سرعت 8 گیگ بر ثانیه مخصوص سن سویچ
قیمتتماس بگیرید