HP 3PAR StoreServ 7000 Storage
HP 3PAR StoreServ 7000 Storage
سامانه ذخیره سازی HP 3PAR StoreServ 7000 Storage
شروع قیمت پک کامل 1.300.000.000 ریال
ویژگی های سیستم :
حافظه :
ذخیره سازی :
کارت های کنترل :
ابعاد و وزن :
مدیریت سرور :
معرفی جزییات دستگاه

QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Overview

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage offers enterprise Tier 1 storage at a midrange price. Spend less time
managing storage, get more features for less money, and do it all without sacrificing performance or future
scalability. HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage provides high performance and guarantees to double your virtual
machine density. With hardware assisted thin storage it is the only platform that guarantees a 50% reduction in
capacity requirements. HPE 3PAR StoreServ is also the first product family with a common architecture capable
of six nines availability that meets SMB needs and spans to the largest global enterprise giving you access to
the same features as the world's largest service providers. You can start small and grow without painful
upgrades down the road.

HPE 3PAR StoreServ 7000 is storage made effortless.
            HPE 3PAR StoreServ 7200c                              HPE 3PAR StoreServ 7400c Storage
                                     HPE 3PAR StoreServ 7440c Storage
What's New


NOTE: The term "HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage" refers to the whole 7000 family, including both the new
HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage Converged Controller models (7200c, 7400c, 7440c) as well as the legacy
HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage models (7200 and 7400).
                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                     Page 1
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Overview
                                3PAR StoreServ        3PAR StoreServ      3PAR StoreServ 3PAR StoreServ
Summary
                                    7200c                  7400c                7440c        File Controller v2
Number of Controller Nodes            2                    2 or 4               2 or 4            Up to 8
HPE 3PAR Gen4 ASICs                   2                    2 or 4               2 or 4        Not Applicable
Processors                                            2-4 six-core 1.8    2-4 eight-core 2.3  1-16 four-core
                               2 six-core 1.8 GHz
                                                            GHz                  GHz              2.4 GHz
Total Cache                          808 GiB             1596 GiB             3192 GiB        Not Applicable
   Flash Cache (optional)            768 GiB             1500 GiB             3000 GiB        Not Applicable
   On-Node Cache                     40 GiB                96 GiB              192 GiB             None
Total Cache per controller
                                     808 GiB              816 GiB              1596 GiB       Not Applicable
node pair
   Flash Cache per node pair         768 GiB              768 GiB              1500 GiB       Not Applicable
   On-Node Cache per node
                                     40 GiB                48 GiB               96 GiB             None
pair
Maximum Host Ports                   12 ports             24 ports             24 ports           4 - 128
  8Gb/s Fibre Channel Host
                                   4 - 12 ports         4 - 24 ports         4 - 24 ports     Not Applicable
Ports
  16Gb/s Fibre Channel
                                    0 - 4 ports          0 - 8 ports          0 - 8 ports     Not Applicable
Host Ports
  10Gb/s iSCSI Host Ports           0 - 4 ports         0 - 8 ports          0 - 8 ports      Not Applicable
  10Gb/s Ethernet Adapter           0 - 4 ports         0 - 8 ports          0 - 8 ports      Not Applicable
  1Gb/s Ethernet Adapter            0 - 8 ports         0 - 16 ports         0 - 16 ports     Not Applicable
  1GbE/10GbE Network
                                 Not Applicable        Not Applicable       Not Applicable        4 - 128
Ports
Maximum Initiators
                                      1024             1024 or 2048          1024 or 2048     Not Applicable
Supported
Built-in 1GbE Ports7                    2                   2-4                  2-4                2-4
2U Controller Enclosure SAS
                                        24                   24                   24          Not Applicable
Drive Capacity
Number of Disk Drives8               6 - 240               6 - 576              6 - 960         2 (per node)
Number of Solid State Drives         6 - 120               6 - 240              6 - 240             None
Max Raw Capacity (approx.)1          500 TiB              1600 TiB             2000 TiB       Not Applicable
                                                                                              Depends on the
                                                                                              usable capacity
                                   2 - 128TiB6          2 - 256TiB6           2-256TiB6
Usable File Capacity
                                                                                              from the 3PAR
                                                                                                    array
                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                       Page 2
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Overview
Capacity Details                  3PAR StoreServ        3PAR StoreServ         3PAR StoreServ   3PAR StoreServ
                                      7200c                    7400c               7440c        File Controller v2
                                                                                                RAID 0, 1, 5, 65
RAID Levels                                               RAID 0, 1, 5, 6
                                                                                                     2:1 - 8:15
RAID 5 Data to Parity Ratios                                 2:1 - 8:1
RAID 6 Data to Parity Ratios                         4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2                     4:2, 6:2, 8:2,
                                                                                                    10:2, 14:25
                                 480 SSD3, 920 SSD3, 480GB cMLC SSD, 1.92TB cMLC
Drive Capacities                                                                                 Not Applicable
                  2)
(approximate GB                 SSD, 3.84TB cMLC SSD, 300 15K SAS, 450 10K SAS, 600
(RAID levels, parity ratios,      10K SAS, 600 15K SAS, 900 10K SAS, 1200 10K SAS,
                                 1000 7.2K NL, 1800 10K SAS, 2000 7.2K NL4, 3000 7.2K
and drive capacities all
                                            NL4, 4000 7.2K NL4, 6000 7.2K NL4
mixable within the same
Storage System)
Number of Add-on Drive           0 - 9 enclosures   0 - 22 enclosures 0 - 38 enclosures         Not Applicable
Enclosures
(Each Drive Enclosure holds
up to 24 drives in 2U for small
form factor drives and 4U for
large form factor drives)NOTE: Specifications are subject to change without notice.
1 Maximum raw capacity currently supported with any and all drive types. The minimum supported raw
capacity is equal to 6 * Min drive size available.
2 For storage capacity, 1 GiB = 10243 bytes and 1 TiB = 1024 GiB.
3 SSDs are Solid State Drives.
4 NL drives are 7200 RPM Enterprise SAS drives.
5 Applies to the array storage assigned to 3PAR StoreServ File Controller for file services
6 Usable file capacity supported for HPE 3PAR File Persona Software Suite.
7 Two built-in 1GbE ports per node pair can be used either for Remote Copy (RCIP) (or for File Persona only
on 7000c models).
8 Not applicable to HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit
Host OS Support
Citrix® XenServer® | HPE-UX® | IBM® AIX®
Microsoft® Windows® Server, including Microsoft® Hyper-V™
Open VMS | Oracle® Linux® (UEK and RHEL compatible kernels) | Oracle® Solaris
Red Hat® Enterprise Linux® | Red Hat® Enterprise Virtualization
SUSE® Linux Enterprise | Ubuntu | VMware vSphere™
For the latest information on supported operating systems refer to Single Point of Connectivity Knowledge
for HPE Storage Products (SPOCK): http://www.hpe.com/storage/spock
                               DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                       Page 3
QuickSpecs                                                               HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Standard Features


Efficient           Get thin and stay thin - Thin technologies unique to the HPE 3PAR StoreServ family
                    can reduce capacity requirements by 50%. Purchase only what you need, as you need
                    it so you can focus resources on growing your business, not maintaining your storage.
                    Additionally, the HPE 3PAR ASIC with Thin Built In features an efficient, silicon-based
                    zero-detection mechanism. This unique hardware capability gives HPE 3PAR
                    StoreServ Storage the power to remove allocated but unused space without
                    impacting performance.
                    Data center virtualization - Increase virtualization return on investment. Double virtual
                    machine density on your physical servers, spend up to 90 percent less time managing
                    your storage, and support your virtualization deployment with 50 percent less storage
                    capacity. HPE 3PAR StoreServ is built from the ground up to deliver performance that
                    exceeds the demands of virtualized data centers along with transformative levels of
                    simplicity, agility, and efficiency.
                    Service levels - With policy-based autonomic sub-LUN tiering, you can balance the
                    cost of capacity and the cost of performance and put the right data on the right
                    storage tier at the right time.
                    Do more with less - With HPE 3PAR StoreServ Storage you can purchase up to 75
                    percent less capacity-meaning less equipment to house, fewer disks to power and
                    cool, less hardware to retire after it has reached its end of life, and a reduced carbon
                    footprint.
                    HPE 3PAR Express Writes - HPE 3PAR Express Writes is a write acceleration feature
                    built in to HPE 3PAR OS version 3.2.1 and later to optimize CPU utilization and,
                    depending on workload, deliver greater throughput, up to 30 percent more IOPS, and
                    20 percent reduced latency1. All currently supported HPE 3PAR StoreServ Storage
                    HBAs and hosts also support the HPE 3PAR Express Writes feature, and its benefits
                    extend to both spinning drives and flash-based media.
                    1Based on a random, 100 percent write workload with an 8K block size.
                    The HPE 3PAR StoreServ 7200 and StoreServ 7400 (2-node and 4-node) storage
                    systems are US Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR certified.
                    Details about the specific configurations that are certified are available at the US
                    EPA web site at:
                    https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Data-
                    Center-Storage/gqtf-hp7x?

Autonomic           It's like breathing-you don't even have to think about it. Simplify, automate, and
                    expedite storage management by handling storage provisioning, tiering, and change
                    management autonomically-intelligently, at a sub-system level, and without
                    administrator intervention.
                    SmartStart Software - software designed to get you off to a quick start with your new
                    HPE 3PAR StoreServ 7000 system.
                    Common architecture - Access the same features as the world's largest service
                    providers with a common architecture that meets SMB needs and spans to the
                    largest global enterprise.

Resilient           Secure multi-tenancy - Consolidate with confidence. Achieve higher service levels for
                    more users and applications with less infrastructure. HPE 3PAR StoreServ Storage is
                    designed to support massive consolidation by supporting mixed workloads and
                    secure administrative segregation of users, hosts, and application data. Deliver


                          DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                          Page 4
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Standard Features
                    higher performance levels, six-nine availability, and next-generation functionality to
                    multiple user groups and applications from a single storage system.

                    Scalable - HPE 3PAR StoreServ 7000 provides affordable entry pricing and unique,
                    non-disruptive scalability to four nodes.
                    High Availability - With the Get 6-Nines Guarantee, Hewlett Packard Enterprise
                    ensures 99.9999% data availability with all HPE 3PAR StoreServ 7400 systems with
                    four nodes giving you the peace of mind to expand deployment of mission critical
                    applications to midrange storage. Intelligent data striping across all available
                    enclosures provides HA Cage, the ability to maintain availability even when a whole
                    drive enclosure fails. HPE 3PAR Persistent Cache in four node configurations
                    eliminates performance impacts that result from unplanned component failures,
                    making it a must-have for maintaining service levels in the virtual data center-a
                    feature that you can't get from any other midrange storage platform.

                    Storage federation - Meet the needs of today's data center with the ability to move data
                    and workloads between arrays without impact to applications, users, or services.
                    Simply and non-disruptively shift data between any model HPE 3PAR StoreServ
                    system without additional management layers or appliances. Storage federation on
                    HPE 3PAR StoreServ Storage can also help you improve availability in clustered
                    VMware environments.

                    Mixed workload - Mixed workload support serves transactional and throughput-
                    intensive workloads from a single device. The purpose-built HPE 3PAR ASIC delivers
                    mixed workload support to alleviate performance concerns and cut traditional array
                    costs. Transaction- and throughput-intensive workloads run on the same storage
                    resources without contention, thereby cutting array purchases in half.

                    Data at Rest Encryption - enables the encryption for all the data that is stored on the
                    internal drives of the 3PAR StoreServ Storage. The 3PAR StoreServ Data Encryption
                    solution encrypts and decrypts all data written to and read from the media
                    automatically. The 3PAR StoreServ Data Encryption solution encrypts the data so that
                    data cannot be read off a drive that is removed from the 3PAR Storage. In the event of
                    a failure of the drive or the theft of a drive, the proper authentication key is required to
                    be entered to gain access to the data stored within the drive. This method of
                    encryption allows the user the comfort knowing all data contained on the drive is
                    protected against internal and external risks.
                          DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                            Page 5
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

HP 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit

HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit

HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit is an all-flash version of the HPE 3PAR StoreServ 7200c that
provides all-flash acceleration at entry-level price. The kit includes the HPE 3PAR StoreServ 7200c Storage
System Base equipped with 8 x 480GB SFF cMLC SSD drives and also includes the Reporting Suite and
Virtual Copy software.


What's New
     HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit


HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit
The HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit is the solution for mid-range customers that need all-
flash acceleration at an affordable price. The kit is an orderable part number that includes, in addition to the
HPE 3PAR StoreServ 7200c Storage System Base, cMLC SSD drives and Reporting Suite and Virtual Copy
software.

The HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit has the same Drive LTUs cap and maximum number of
SSDs as the HPE 3PAR StoreServ 7200c. The Drive LTUs cap for HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash
Starter Kit is 48. After reaching the cap, you do not need to purchase any more Drive LTUs for that title. The
maximum number of SSDs is 120.
Model
HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit                                                           K7W06A

The HPE 3PAR StoreServ 7200c All-Flash Starter Kit is an orderable part number that includes the following
individual parts.

     Quantity     Component
        1         HP 3PAR StoreServ 7200c 2-node Field Integrated Storage Base                 E7X67A
        8         HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in cMLC SSD                                         E7Y55A
        1         HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Base LTU                        BC745B
        8         HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Drive LTU                       BC746A
        1         HP 3PAR 7200 Reporting Suite Base LTU                                        BC767B
        1         HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU                                           BC753A
        8         HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU                                          BC754A
NOTE: Users can add more SSDs, drive enclosures (and any other 7000 accessory), and software to the
HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit quote. Each of the nested components will appear as separate
parts on the quote and will be priced accordingly
                              DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                         Page 6
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information

Warranty              3 Year, On-site Warranty Service for hardware components. 7x24 4-hour
                      remote response with next business day on-site response
                      The warranty on the following HPE 3PAR StoreServ 7000 SSD product
                      numbers is 5 years, parts only:
                      HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                   E7W54B
                      Solid State Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                   E7W24B
                      Solid State Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted                E7Y52A
                      MLC Solid State Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid State              E7Y55A
                      Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC Solid State              E7Y56A
                      Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid State             E7Y57A
                      Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted               K0F27A
                      cMLC Solid State Drive
                      HP 3PAR StoreServ M6710 3.84TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid State             K2Q91A
                      Drive
                      HPE 3PAR StoreServ 7000 drive (SAS performance and Nearline and
                      SSDs excluding the ones listed above) warranty is 3 years, parts only.
                      Hewlett Packard Enterprise warrants only that the Software media will be
                      free of physical defects for a period of ninety (90) days from delivery
                      For more information about Hewlett Packard Enterprise's comprehensive
                      portfolio's Global Limited Warranty and Technical Support, visit this link.
                      NOTE: SSDs have a limited number of writes that can occur before
                      reaching the SSD's write endurance limit. This limit is generally high
                      enough so wear out will not occur during the expected service life of an
                      HPE 3PAR StoreServ under the great majority of configurations, IO
                      patterns, and workloads. HPE 3PAR StoreServ tracks all writes to SSDs
                      and can report the percent of the total write endurance limit that has
                      been used. This allows any SSD approaching the write endurance limit
                      to be proactively replaced before they are automatically spared out. An
                      SSD has reached the maximum usage limit once it exceeds its write
                      endurance limit. Following the product warranty period, SSDs that have
                      exceeded the maximum usage limit will not be repaired or replaced
                      under Hewlett Packard Enterprise support contracts.

Service and Support   Technology Services for increased uptime, productivity and ROI
                      Trust HPE storage technology experts for every level of service and support. Our
                      integrated portfolio of services for storage help customers reduce costs, optimize
                      data, streamline storage management, and improve backup and recovery.
                      Capitalizing on HPE Storage Systems' capabilities requires a service partner who
                      understands your increasingly complex environment. Team with the people who
                      know HPE infrastructure hardware and software best-the experienced professionals


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                         Page 7
QuickSpecs                                                                       HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                         at HPE Services.

                         Protect your business beyond warranty
                         Warranty protects against manufacturer defects, however warranty uplifts, such as
                         HPE Care Pack Services protect the business-by reducing downtime risks and
                         providing operational consistency for mission-critical and standard business
                         computing.

                         What HPE Storage Technology Services can do for you
                         HPE Storage Technology Services can help you design, deploy, test, integrate,
                         support, and manage IT and infrastructure solutions. HPE storage lifecycle support
                         services offers a full spectrum of customer care-from technology support to complex
                         migrations to complete managed services.

                         Choose the right level of support, deployment and integration services
                         Hewlett Packard Enterprise support recommendations are designed to help you
                         enhance technology operations and lower risk-and make it easier for you to seek the
                         right balance between affordability and service-level commitments. Depending on
                         your individual support needs, choose from three levels of care that cover the entire
                         lifecycle to better address your needs-Optimized Care, Standard Care, and Basic
                         Care. If none of our support recommendations meet your needs, we can tailor a
                         service solution for your unique support requirements. Only Hewlett Packard
                         Enterprise brings together deep expertise, proactive and business critical support
                         and a strong partner network-together with a full set of infrastructure services
                         designed to power a Converged Infrastructure
Optimized Care -         HPE Proactive Care Advanced - This service builds and incorporates on Proactive
delivers best            Care Service and also gives customers personalized technical and operational
performance and          advice from an assigned, local Account Support Manager for personalized technical
stability through        collaboration, flexible access to specialist skills to help optimize business critical IT,
deployment and           and enhanced Critical Incident Management to help so the business is not affected if
proactive                there is a system or device outage.
management
practices                Additional Option:
                         3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

Standard Care -          HPE Proactive Care 24x7 - for a higher return on your storage investment, Proactive
maintains high level     Care delivers hardware and software support services designed specifically for your
of uptime, along with    technology; rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus,
expert help to cut the   Firmware/Software management and best practice advice. Customers can optimize
cost and complexity      the return on their IT investment and realize the advantage of running their business
of implementation        critical applications on virtualized infrastructure. Plus, HPE Proactive Select 20 credits
and support              per year, select from an extensive menu of consultancy and technical services, such
                         as onsite firmware upgrades, health checks, assessments, and education.

                         Additional Option:
                         3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

Basic Care -             HPE Proactive Care 24x7 - for a higher return on your storage investment, Proactive
Minimum                  Care delivers hardware and software support services designed specifically for your
recommended              technology; rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus,


                               DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                               Page 8
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
support              Firmware/Software management and best practice advice. Customers can optimize
                     the return on their IT investment and realize the advantage of running their business
                     critical applications on virtualized infrastructure. Plus, 10 credits per year, select from
                     an extensive menu of consultancy and technical services, such as onsite firmware
                     upgrades, health checks, assessments, and education.

                     Additional Option:
                     3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service
                     HPE Proactive Select is a flexible way to purchase services to fit your particular
                     environment or situation. Working with an Hewlett Packard Enterprise Account
                     Support Manager, you select a package of services in the form of services credits
                     that include proactive services spanning many technologies and processes, such as
                     on-site firmware upgrades, health checks, assessments, and education. You tailor
                     the service delivery to improve time to production, optimize performance, or build in
                     continuous improvements.
Implementation       Installation:
                     Whichever level of care you select, consider our Installation and Startup Services for
                     a smooth implementation.

                     HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage Installation and Startup Service - For smooth
                     startup, this service provides you with deployment of your HPE 3PAR StoreServ 7000
                     Storage, ensuring proper installation into your storage environment and helping you
                     realize the maximum benefit from your storage investment.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2568ENW.pdf
Related Services     HPE Storage Transformation Workshop - Explore data management transformation
                     journey to business-aligned visions, aligning your specific situation and Hewlett
                     Packard Enterprise's comprehensive portfolio's experiences.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-9541ENW.pdf

                     HPE 3PAR StoreServ Data Migration - Proven expertise and tools help you migrate
                     data across your data center or around the globe.
                     HPE 3PAR StoreServ Data Migration Service data sheet - US English (A4)

                     HPE Storage Modernization Service - Modernize your storage to take better
                     advantage of physical or virtualized server environments..
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-4620ENW.pdf

                     HPE StoreServ Integration Service - Integrate your new HPE 3PAR StoreServ system
                     so that it is agile, performs effectively, and scales to rapid growth.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-9254ENW.pdf

                     HPE EVA to 3PAR Acceleration Service - The HPE EVA to 3PAR Acceleration Service
                     can help guide you or even execute data migration activities on your behalf that can not
                     only optimize, but provide OPEX and CAPEX savings as a result of your journey from
                     EVA to 3PAR. This service provides customers with an alternative DIY ("do-it-
                     yourself") data migration option with guidance from TS Storage migration specialists.
                     With the help of migration experts, this service allows customers to execute an EVA to
                     3PAR data migration at their own pace and lowered cost.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-4234ENW.pdf                           DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                            Page 9
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                     HPE SAN Deployment Service - Hewlett Packard Enterprise delivers complete
                     design and implementation services for Fibre Channel, FCoE, FCIP, SAS, and iSCSI
                     storage area network (SAN) connectivity components. This service includes three
                     levels of support based on the type of environment, ranging from simple to more
                     complex. A trained service specialist guides the implementation of the storage
                     switches in the SAN environment according to Hewlett Packard Enterprise quality
                     standards.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5981-8527EN.pdf

                     HPE Data Replication Solution Service for 3PAR Virtual Copy - HPE Data Replication
                     Solution Service for HPE 3PAR Virtual Copy Software helps create, manage and
                     configure local replication data mirroring and snapshot capabilities of 3PAR storage
                     systems. This service enables snapshots and mirroring to facilitate data restores,
                     minimize downtime for backups, perform application testing, support data mining use
                     with decision-support tools.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0217ENW.pdf

                     HPE Data Replication Solution Service for 3PAR Remote Copy - HPE Data Replication
                     Solution Service for 3PAR Remote Copy Software configures real-time data mirroring
                     between local and remote 3PAR storage systems to safeguard critical business
                     information. Provides scalable deployment of HPE Remote Copy Software real-time
                     data mirroring between a local and a remote 3PAR storage system.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-8627ENW.pdf
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA0-9431ENW.pdf

                     HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite Installation and Startup Service - Provides
                     implementation of the HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite product. Replication
                     Suite includes 3PAR Remote Copy, 3PAR Virtual Copy, and 3PAR Peer Persistence.
                     The service is designed to help get HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite up and
                     running quickly and to provide a demonstration of the product's key features using
                     sample or test data only.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2570ENW.pdf

                     HPE 3PAR Peer Persistence Software Installation and Startup Service - Provides
                     implementation of the HPE 3PAR Peer Persistence Software product. The service is
                     designed to help get HPE 3PAR Peer Persistence up and running quickly and to
                     provide a demonstration of the product's key features using sample or test data only.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2772ENW.pdf

                     HPE 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service - HPE 3PAR
                     Adaptive Optimization Policy Implementation Service provides analysis,
                     recommendations, and implementation of HPE 3PAR Adaptive Optimization policies to
                     enable storage tiering using data collected from the HPE 3PAR Storage system over
                     time. With the assistance of a designated IT storage administrator, a service specialist
                     works with the customer to implement Adaptive Optimization policies on the HPE
                     3PAR Storage system to help deliver service level optimization for virtual and cloud
                     data centers while reducing cost, increasing agility and minimizing risk.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf

                     HPE Storage Virtual Volume Design and Implementation Service - When
                     redeploying an HPE StorageWorks Disk Array, the HPE Virtual Volume Design and


                           DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 10
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                     Implementation Service provides the necessary activities required to design and
                     implement a new virtual volume configuration.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3764ENN.pdf

                     HPE Thin Volume Conversion Service - Provides evaluation and execution of
                     conversion from standard to thin provisioned virtual volumes for HPE 3PAR Storage. A
                     service specialist advises the customer on Hewlett Packard Enterprise thin
                     provisioning best practices, provides evaluation of potential disk capacity savings if
                     target virtual volumes are converted, and plans and implements thin conversion
                     processing. The service leverages 3PAR thin provisioning capabilities to help optimize
                     storage capacity, reduce cost, increase agility and maintain performance.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf

                     HPE Performance Analysis Service for HPE Disk Arrays - The service provides data
                     collection, detailed I/O analysis and enhancement recommendations for HPE 3PAR
                     StoreServ Storage disk arrays, HPE EVA P6000 Storage disk arrays and HPE XP
                     P9000 Storage disk arrays. HPE Performance Analysis Service for HPE Storage Disk
                     Arrays provides a single engagement concerning the performance of a single HPE
                     3PAR StoreServ Storage disk array, HPE EVA P6000 Storage disk array and HPE XP
                     P9000 Storage disk array
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5982-6668EN.pdf


                     HPE 3PAR Health Check Service - The HPE 3PAR Health Check service is delivered
                     as a single engagement, providing data collection, analysis, report creation, and a
                     briefing session concerning the performance of a single HPE 3PAR StoreServ Storage
                     System. This health check service is best for HPE 3PAR StoreServ Storage Systems
                     that have been installed and are in normal production mode. It can also be used to
                     establish a baseline for future reference to improve the effective use of your storage
                     system.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-3225ENW.pdf

                     HPE 3PAR Storage Rebalance Service - The HPE 3PAR Rebalance Service helps
                     balance data across your HPE 3PAR StoreServ Storage to take advantage of the
                     capabilities of the array architecture. The service provides analysis, planning, and
                     implementation of data movement and/or physical movement of drive magazines
                     within the array.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0280ENW.pdf

                     HPE 3PAR Adaptive Optimization I&S - For Adaptive Optimization, design, creation,
                     and implementation of Adaptive Optimization policies; policy design, creation, and
                     implementation can be accommodated using the HPE 3PAR Adaptive Optimization
                     Policy Implementation Service, which is available via HPE Proactive Select.
                     The Service has further been described in the HPE 3PAR 7000 Software Installation
                     and Startup Service Datasheet: http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-
                     2569ENW.pdf

                     HPE 3PAR Dynamic Optimization I&S - For Dynamic Optimization, implementation by
                     Hewlett Packard Enterprise of tasks required to balance the HPE 3PAR storage
                     system; the service provides the Customer with a product overview, advice, and
                     suggested strategies for use of Dynamic Optimization, and extended/ongoing


                           DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                         Page 11
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                      analysis and/or implementation of Dynamic Optimization strategies can be
                      accommodated at additional cost
                      The Service has further been described in the HPE 3PAR 7000 Software Installation
                      and Startup Service Datasheet: http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-
                      2569ENW.pdf

                     Get connected and get back to business
                     HPE Storage Technology Services provide the path to get your HPE Storage
                     solutions and your business connected to by Hewlett Packard Enterprise. Once
                     connected, our experts are able to scan your system and run health checks, then use
                     that data to create personalized reports and recommendations for actions to take to
                     prevent problems and downtime.
For more information http://www.hpe.com/services/storage
                     To learn more on HPE Storage Services, please contact your Hewlett Packard
                     Enterprise sales representative or Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel
                     Partner

                      HPE Care Pack Services are sold by Hewlett Packard Enterprise and Hewlett
                      Packard Enterprise Authorized Service Partners:
                          Services for customers purchasing from Hewlett Packard Enterprise or an
                          enterprise reseller are quoted using Hewlett Packard Enterprise order
                          configuration tools.
                          Customers purchasing from a commercial reseller can find HPE Care Pack
                          Services at: http://www.hpe.com/go/lookuptool
                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 12
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information

Step 1 - Choose a Base configuration
HPE 3PAR StoreServ 7000 configurations start with the selection of the Base. The Base includes controller
nodes, bays for small form factor drives, and PCIe slots for host adapter cards. SAN Kits are also considered
base configurations. The SAN Kits simplify ordering for SAN configurations with the array and extend the
switch warranty to 3-years by including switches with an HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage Base.


HPE 3PAR StoreServ 7000 Base Configurations

Factory Integrated     HP 3PAR StoreServ 7200c 2-node Storage Base                                   QR511A
in HPE rack            HP 3PAR StoreServ 7400c 2-node Storage Base                                   QR512A
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 4-node Storage Base                                   QR513A
                       HP 3PAR StoreServ 7440c 2-node Storage Base                                   E7X76A
                       HP 3PAR StoreServ 7440c 4-node Storage Base                                   E7X81A
                       HP 3PAR StoreServ 7200 2-node Storage Base                                    QR482A
                       HP 3PAR StoreServ 7400 2-node Storage Base                                    QR483A
                       HP 3PAR StoreServ 7400 4-node Storage Base                                    QR485A

Factory Integrated     HP 3PAR StoreServ 7200c 2-node Storage Base for Storage Centric                E7X65A
in HPE rack in a       Rack
Storage Centric        HP 3PAR StoreServ 7400c 2-node Storage Base for Storage Centric                E7X69A
Configuration          Rack
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 4-node Storage Base for Storage Centric                E7X73A
                       Rack
                       HP 3PAR StoreServ 7440c 2-node Storage Base for Storage Centric
                       Rack                                                                           E7X78A
                       HP 3PAR StoreServ 7440c 4-node Storage Base for Storage Centric
                       Rack                                                                           E7X84A
                       HP 3PAR StoreServ 7200 2-node Storage Base for Storage Centric                E7W49A
                       Rack
                       HP 3PAR StoreServ 7400 2-node Storage Base for Storage Centric                E7W50A
                       Rack
                       HP 3PAR StoreServ 7400 4-node Storage Base for Storage Centric                E7W51A
                       Rack

Field Integrated       HP 3PAR StoreServ 7200c 2-node Field Integrated Storage Base                  E7X67A
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 2-node Field Integrated Storage Base                  E7X71A
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 4-node Field Integrated Storage Base                  E7X75A
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 2-node Field Integrated Storage Base                  E7X80A
                       HP 3PAR StoreServ 7400c 4-node Field Integrated Storage Base                  E7X86A
                       HP 3PAR StoreServ 7200 2-node Storage Base                                    QR482A
                       HP 3PAR StoreServ 7400 2-node Storage Base                                    QR483A
                       HP 3PAR StoreServ 7400 4-node Storage Base                                    QR485A


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                     Page 13
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                     HP 3PAR StoreServ 7200 Storage System Flash Starter Kit                       K2Q09A
                     HP 3PAR StoreServ 7200 8Gb H-series Base System SAN Kit                       QR488A
                     HP 3PAR StoreServ 7200 16Gb Virtualization Base System SAN Kit                QR489A
                     HP 3PAR StoreServ 7400 16Gb Virtualization Base System SAN Kit                QR510A

                            A minimum of one (1) configuration base must be ordered.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7200c base configuration includes (2)
                            controller nodes, 40 GB of cache, (24) small form factor drive
                            bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (2) 2m SAS cables, (1) mounting rail kit, and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7400c 2N base configuration includes
                            (2) controller nodes, 48 GB of cache, (24) small form factor drive
                            bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (2) 2m SAS cables, (2) 1U rack filler panels to reserve 2U of rack
                            space above the 2-node Storage Base for a future upgrade to a 4-
                            node configuration, (1) mounting rail kit, and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7400c 4N base configuration includes
                            (4) controller nodes, 96 GB of cache, (48) small form factor drive
                            bays, (8) built-in 8 Gb/sec FC ports, (8) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (4) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (4) 2m SAS cables, (4) node link cables, (2) mounting rail kits,
                            and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7440c 2N base configuration includes
                            (2) controller nodes, 96 GB of cache, (24) small form factor drive
                            bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (2) 2m SAS cables, (2) 1U rack filler panels to reserve 2U of rack
                            space above the 2-node Storage Base for a future upgrade to a 4-
                            node configuration, (1) mounting rail kit, and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7440c 4N base configuration includes
                            (4) controller nodes, 192 GB of cache, (48) small form factor drive
                            bays, (8) built-in 8 Gb/sec FC ports, (8) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (4) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (4) 2m SAS cables, (4) node link cables, (2) mounting rail kits,
                            and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7200 base configuration includes (2)
                            controller nodes, 24 GB of cache, (24) small form factor drive
                            bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                            (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                            (2) 2m SAS cables, (1) mounting rail kit, and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7400 2-node base configuration
                            includes (2) controller nodes, 32 GB of cache, (24) small form
                            factor drive bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb
                            shortwave FC SFP, (2) PCIe adapter slots for host adapter cards
                            - one slot per node, (2) 2m SAS cables, (2) 1U rack filler panels to
                            reserve 2U of rack space above the 2-node Storage Base for a
                            future upgrade to a 4-node configuration, (1) mounting rail kit, and


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                  Page 14
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                            power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7400 4-node base configuration
                            includes (4) controller nodes, 64 GB of cache, (48) small form
                            factor drive bays, (8) built-in 8 Gb/sec FC ports, (8) 8Gb
                            shortwave FC SFP, (4) PCIe adapter slots for host adapter cards
                            - one slot per node, (4) 2m SAS cables, (4) node link cables, (2)
                            mounting rail kits, and power cords.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7200 8Gb H-Series Base System SAN
                            Kit includes the QR482A HPE 3PAR StoreServ 7200 2-node
                            Storage Base, (2) BK780B HPE SN6000 Stackable 8 Gb/s 8
                            Active Port Single Power Supply FC Switches and (4) TA821A 4-
                            port FC Switch Upgrade LTUs. Each switch comes with serial
                            cable, mounting rail kits, power cords, and SAN Connection
                            Manager software entitlement. Also included is a 3 year warranty
                            for the switches.
                            NOTE: Requires optical transceivers and switch cabling which
                            must be supplied separately.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7200 16Gb Virtualization Base System
                            SAN Kit includes the HPE 3PAR StoreServ 7200 2-node Storage
                            Base and (2) QK753B HPE SN6000B 16 Gb/s 48-port/24-port
                            Active FC Switches - dual power. Each switch comes with rack
                            mount kit (including rails, mounting hardware, and plenum), RJ-45
                            serial cable with adaptor for RJ-45 to DB9, power cords, and SAN
                            Network Advisor DVD. Also included is a 3 year warranty for the
                            switches.
                            NOTE: Requires optical transceivers and switch cabling which
                            must be supplied separately.
                            The HPE 3PAR StoreServ 7400 16Gb Virtualization Base System
                            SAN Kit includes the HPE 3PAR StoreServ 7400 2-node Storage
                            Base and (2) QK753B HPE SN6000B 16 Gb/s 48-port/24-port
                            Active FC Switches -dual power. Each switch comes with rack
                            mount kit (including rails, mounting hardware, and plenum), RJ-45
                            serial cable with adaptor for RJ-45 to DB9, power cords, and SAN
                            Network Advisor DVD. Also included is a 3 year warranty for the
                            switches.
                            NOTE: Requires optical transceivers and switch cabling which
                            must be supplied separately.
                            All base configurations include (1) built-in 1GbE port for
                            management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP
                            or File Persona, per node (support for File Persona only on 7000c
                            models).
                            NOTE: *Storage Centric Configuration
                               The Storage Centric rack versions of HPE 3PAR StoreServ
                               7200 and 7400 are for CTO (factory Configure-To-Order) only.
                               With a Storage Centric configuration, the storage system gets
                               placed in the center of the rack so that future expansion of that
                               storage system becomes easier.
                               In Storage Centric configurations, non-3PAR components, with
                               the exception of certain StoreFabric Storage Networking
                               switches, if added to the same order, get placed in a separate


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 15
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                              rack.
The following diagrams show a HPE 3PAR StoreServ 7400c 4N Storage System in Storage Centric and non-
Storage Centric configurations
  StoreServ 7400c 4N Storage system in a storage         StoreServ 7400c 4N Storage system in a non-storage
centric configuration in a HPE Intelligent Series Rack   centric configuration in a HPE Intelligent Series Rack
                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 16
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
HPE 3PAR StoreServ 7000 Upgrade Controller Node Pair
Use the HPE 3PAR StoreServ 7400c Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE
3PAR StoreServ 7400c 2N Storage Base into a 4-node configuration.
                     HP 3PAR StoreServ 7400c Upgrade Node Pair                                   QR515A
                          Used to upgrade the E7X71A HPE 3PAR StoreServ 7400c 2N
                          Storage Base to a 4-node configuration.
                          One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration is
                          supported on the 3PAR StoreServ 7400c.
                          The 3PAR StoreServ 7400c Upgrade Node Pair includes (2)
                          controller nodes, 48 GB of cache, (24) small form factor drive
                          bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                          (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                          (2) 2m SAS cables, (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and
                          power cords
                          The upgrade node pair includes (1) built-in 1GbE port for
                          management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP or
                          File Persona, per node.
Use the HPE 3PAR StoreServ 7440c Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE
3PAR StoreServ 7440c 2N Storage Base into a 4-node configuration.
                     HP 3PAR StoreServ 7440c Upgrade Node Pair                                   E7X83A
                          Used to upgrade the E7X80A HPE 3PAR StoreServ 7440c 2N
                          Storage Base to a 4-node configuration.
                          One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration is
                          supported on the 3PAR StoreServ 7440c.
                          The 3PAR StoreServ 7440c Upgrade Node Pair includes (2)
                          controller nodes, 48 GB of cache, (24) small form factor drive
                          bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                          (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                          (2) 2m SAS cables, (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and
                          power cords
                          The upgrade node pair includes (1) built-in 1GbE port for
                          management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP or
                          File Persona, per node.
Use the HPE 3PAR StoreServ 7400 Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE 3PAR
StoreServ 7400 2N Storage Base into a 4-node configuration.
                     HP 3PAR StoreServ 7400 Upgrade Node Pair                                    QR484A
                          Used to upgrade the QR483A HPE 3PAR StoreServ 7400 2N
                          Storage Base to a 4-node configuration.
                          One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration is
                          supported on the 3PAR StoreServ 7400.
                          The 3PAR StoreServ 7400 Upgrade Node Pair includes (2)
                          controller nodes, 32 GB of cache, (24) small form factor drive
                          bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP,
                          (2) PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node,
                          (2) 2m SAS cables, (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and
                          power cords
                          The upgrade node pair includes (1) built-in 1GbE port for
                          management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP,


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 17
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                            per node.Step 2 - Choose Host Adapter
Host adapters can be ordered separately to be installed in the field or they can be factory configured into
controller nodes. Host adapter cards provide the array with additional FC ports or with 10Gb/sec iSCSI/FCoE
ports. The additional FC ports can be used for connection to hosts or used to connect to other HPE 3PAR
StoreServ Storage systems in a Remote Copy relationship. The iSCSI/FCoE ports permit host connection in
iSCSI and FCoE environments.
NOTE: Ethernet Adapters can be used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services
connectivity.


HPE 3PAR StoreServ 7000 Host Adapters
                   HP 3PAR StoreServ 7000 4-port 8Gb/sec Fibre Channel Adapter                       QR486A
                   HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 10Gb/sec iSCSI/FCoE Adapter                         QR487A
                   HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 16Gb/s Fibre Channel Adapter                        E7X47A
                   HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 10Gb/s Ethernet Adapter                             E7X96A
                   HP 3PAR StoreServ 7000 4-port 1Gb/s Ethernet Adapter                              E7X97A
                       Fibre Channel (QR486A, E7X47A) and iSCSI/FCoE Adapters
                       (QR487A) are used in the Storage Base products (E7X67A,
                       E7X71A, E7X75A, E7X80A, E7X86A, QR482A, QR483A, and
                       QR485A) and the Upgrade Node Pair (QR515A, E7X83A, and
                       QR484A).
                       Ethernet Adapters (E7X96A, E7X97A) can be used exclusively with
                       the HPE 3PAR File Persona Software Suite on the HPE 3PAR
                       StoreServ 7200c, 7400c, and 7440c Storage Base products
                       (E7X67A, E7X71A, E7X75A, E7X80A, E7X86A) and Upgrade Node
                       Pair (QR515A, E7X83A).
                       The 10Gb/s Ethernet Adapter (E7X96A) includes the the 10Gb/s SR
                       SFP+
                       Direct Attach Copper (DAC) is not supported with the 10Gb/s
                       Ethernet Adapter (E7X96A)
                       Because the Storage Base products and the Upgrade Node Pair
                       include built-in FC ports, the host adapter cards are optional.
                       QR486A and QR487A include one adapter card each. Adapters
                       must be purchased in pairs.
                       The QR486A includes (4) 8 Gb/s shortwave FC SFPs. The
                       QR487A includes (2) 10 Gb/s SFPs. The E7X47A includes (2) 16
                       Gb/s shortwave FC SFPs.
                       Each node in a node pair (a node pair is composed of the two
                       controller nodes in a single 2U enclosure) must have the same
                       number and type of adapters. FC, iSCSI/FCoE, and GbE adapters
                       may not be intermixed in a node pair.
                       The 4 ports of the FC adapter can be individually configured to
                       connect to a host or to a remote array in an RC configuration.
                       The two ports of the iSCSI/FCoE adapter can be individually
                       configured by the user as iSCSI or FCoE.


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 18
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                      Adapter Configurations permitted on all HPE 3PAR StoreServ 7000 systems
 Product Nodes A*         B*      C*            D       E             F*            G            H* I*
 E7X67A
 E7X71A
 E7X80A
 QR482A
 QR483A
 QR511A
          Node
 QR512A
          0       Empty FC        iSCSI/FCoE
 E7X76A
          Node    Empty FC        iSCSI/FCoE
 QR482A
          1
 QR483A
 E7X65A
 E7X69A
 E7X78A
 E7W49A
 E7W50A
        Node
 QR515A
        2         Empty FC        iSCSI/FCoE
 E7X83A
        Node      Empty FC        iSCSI/FCoE
 QR484A
        3
 E7X75A
          Node
 E7X86A
          0
 QR485A
          Node    Empty   FC      iSCSI/FCoE    Empty   Empty         FC            iSCSI/FCoE   FC   iSCSI/FCoE
 QR513A
          1       Empty   FC      iSCSI/FCoE    Empty   Empty         FC            iSCSI/FCoE   FC   iSCSI/FCoE
 E7X81A
          Node    Empty   Empty   Empty         FC      iSCSI/FCoE    iSCSI/FCoE    FC           FC   iSCSI/FCoE
 QR485A
          2       Empty   Empty   Empty         FC      iSCSI/FCoE    iSCSI/FCoE    FC           FC   iSCSI/FCoE
 E7X73A
          Node
 E7X84A
          3
 E7W51A

 NOTE: * Factory default configurations for given quantities of adapters.
 If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
 Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity.
                               DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                     Page 19
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                Ethernet Adapter Configurations permitted on HPE 3PAR StoreServ 7200c, 7400c, 7440c
  Product    Nodes A*          B*        C         D        E          F*       G*             H*
  E7X67A
  E7X71A
  E7X80A
  QR511A
             Node 0    Empty     Eth
  QR512A
             Node 1    Empty     Eth
  E7X76A
  E7X65A
  E7X69A
  E7X78A
  QR515A     Node 2    Empty     Eth
  E7X83A     Node 3    Empty     Eth
  E7X75A
  E7X86A     Node 0    Empty     Eth       Empty      Eth      Eth            FC        iSCSI/FCoE     Eth
  QR513A     Node 1    Empty     Eth       Empty      Eth      Eth            FC        iSCSI/FCoE     Eth
  E7X81A     Node 2    Empty     Empty     Eth        FC       iSCSI/FCoE     Eth       Eth            Eth
  E7X73A     Node 3    Empty     Empty     Eth        FC       iSCSI/FCoE     Eth       Eth            Eth
  E7X84A

NOTE: * Factory default configurations for given quantities of adapters.
If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity.
Ethernet Adapters can be used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services
connectivity available on HPE 3PAR StoreServ 7200c, 7400c, 7440cStep 3 - Choose Drive Enclosures
Add drive enclosures to expand the configuration and to add large form factor drives to the configuration.
Drive enclosures can be ordered separately for installation in the field, or they can be factory configured in a
rack. Drive enclosures are optional. Because the Storage Base products and the Upgrade Node Pair include
small form factor drive bays, the minimum configuration does not require any additional drive enclosures. For
larger configurations, attach drive enclosures. Each drive enclosure includes 24 drive bays. The HPE 3PAR
StoreServ 7200 and 7200c support up to nine (9) added drive enclosures. The HPE 3PAR StoreServ 7400
supports up to eighteen (18) added drive enclosures. The HPE 3PAR StoreServ 7400c supports up to twenty-
two (22) added drive enclosures. The HPE 3PAR StoreServ 7440c supports up to thirty-eight (38) added drive
enclosures. The two drive enclosure types can be intermixed in a single array.
    HPE M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure                HPE M6720 3.5 inch 4U SAS Drive Enclosure


Drive Enclosures


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 20
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                       HP M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure                                       QR490A
                       HP M6720 3.5 inch 4U SAS Drive Enclosure                                       QR491A
                       HP M6710 SFF(2.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure                       E7X64A
                       HP M6720 LFF(3.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure                       E7X66A
                           Each drive enclosure includes 24 drive bays, (2) IO modules, (2)
                           1m SAS cables, (1) mounting rail kit, and power cables.
                           The M6710 2U drive enclosure provides 24 SFF drive bays
                           arranged in a single row.
                           The M6720 4U drive enclosure provides 24 LFF drive bays,
                           arranged in four (4) columns of six (6) slots each.
                           Minimum of zero (0) drive enclosures, maximum of five (5)
                           attached to QR482A.
                           Minimum of zero (0) drive enclosures, maximum of nine (9)
                           attached to QR483A.
                           Minimum of zero (0) drive enclosures, maximum of (18) attached
                           to QR485A.
                           Drive enclosures are connected in daisy chains from the SAS
                           ports of the controller nodes.
                           The best practice is to balance the drive enclosures across the
                           SAS ports, remembering that the controller node enclosures
                           include (24) drives attached to the SAS port labeled DP-1.
                           The best practice when including LFF and SFF drive enclosures in
                           the same array is to arrange them in the rack so that all of the 2U
                           enclosures that belong to one node pair are together and all of the
                           4U enclosures for that node pair are together. When connecting the
                           backend SAS cables, intermix the M6710 and M6720 enclosures
                           on each SAS port.
                           With a four node configuration, the best practice is to attach the
                           same number of drive enclosures to each node pair.
                           To achieve highest availability in multi-enclosure configurations,
                           configure a minimum of two (2) enclosures per node pair for RAID
                           1, a minimum of four (4) enclosures per node pair if RAID 5 is
                           included, and a minimum of three (3) enclosures per node pair if
                           RAID 6 is included. Include enclosures containing node pairs in the
                           count with the M6710 enclosures.
                           Drive bays that are not filled with a drive must be covered with a
                           drive blank to preserve proper air flow.
                           If future capacity upgrades are expected, include enough Drive
                           Enclosures so that there are some empty bays in each enclosure
                           after all drives are added.


Step 4 - Choose Drives
Drives are orderable at the time the array is purchased, or can be added in the future when additional capacity
is required. Unlike other HPE 3PAR StoreServ Storage systems where drives are sold in magazines of four,
HPE 3PAR StoreServ 7000 drives are sold as single drives. Note that these drives are only compatible with
the M6710 and M6720 drive enclosures.


HPE 3PAR StoreServ 7000 SAS Drives

                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 21
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
HPE 3PAR SSDs        HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                 E7W54B
                     Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                 E7W54B
                     Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                  E7Y55A
                     State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC Solid                  E7Y56A
                     State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                 E7W24B
                     Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                 E7Y57A
                     State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 3.84TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                 K2Q91A
                     State Drive

HPE 3PAR SAS       HP M6710 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hard Drive                       QR492A
HDDs               HP M6710 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Hard Drive                       QR494A
(Performance HDDs)
                   HP 3PAR StoreServ M6710 600GB 6Gb SAS 10K SFF(2.5-inch) HDD                   C8R72A
                   HP 3PAR StoreServ M6710 600GB 6G SAS 15K SFF(2.5in) Hard Drive                K0F23A
                   HP M6710 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Hard Drive                       QR496A
                   HP 3PAR StoreServ M6710 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5in) Hard Drive                E7X49A
                   HP 3PAR StoreServ M6710 1.8TB 6G SAS 10K SFF(2.5in) Hard Drive                K0F26A

HPE 3PAR NL SAS      HP 3PAR StoreServ M6710 1TB 6Gb SAS 7.2K SFF(2.5-inch) Nearline             QR498A
HDDs                 HDD
                     HP M6720 2TB 6G SAS 7.2K LFF (3.5-inch) Nearline Hard Drive                 QR499A
                     HP 3PAR StoreServ M6710 2TB 6G SAS 7.2K SFF(2.5in) Nearline Hard            M0S91A
                     Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 4TB 6G 7.2K LFF(3.5-in) SAS Nearline                H6Z87A
                     Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 6TB 6G SAS 7.2K LFF(3.5in) Nearline Hard            K0F28A
                     Drive
                           For each drive type installed in the array, the minimum
                           recommended initial quantity is
                                  - SSD and SAS performance HDDs - eight (8) drives* per
                                     node pair
                                  - Nearline HDDs - twelve (12) drives per node pair
                           Minimum upgrade quantity is 4 drives per node pair or 2 drives per
                           enclosure, whichever is larger. Best practice is to run Autonomic
                           Rebalance (also known as tunesys) after adding the drives.
                           RAID 6 is strongly recommended for Nearline drives.
                           All node enclosures must contain either zero (0) or an even number
                           of drives. All drive enclosures must contain an even number of
                           drives, with a minimum of two.
                           Minimum raw capacity is 1.2TB per node pair.
                           A best practice is to add equal numbers of drives to all enclosures


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 22
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                            compatible with the drive type being added.
                            With a four node configuration, the best practice is to attach the
                            same number and type of drives to each node pair.
                            Small Form Factor (SFF)-specific configuration practices
                                   - SFF drives may be loaded into the Storage Base
                                      enclosures, the Upgrade Node Pair enclosure and the
                                      M6710 drive enclosure.
                                   - SFF drives must be loaded in pairs of identical drives,
                                      beginning with the leftmost slot, slot 0, and filling to the
                                      right, leaving no empty slots between drives.
                            Large Form Factor (LFF)-specific configuration practices
                                   - LFF drives may be loaded into the M6720 drive enclosure.
                                   - LFF drives must be loaded in pairs of identical drives
                                      starting at the bottom of a column, leaving no empty slots
                                      between drives in the column. Columns of drives in the
                                      M6720 enclosure must be of the same type (SSD or NL)
                                      and, for HDDs, the same rotational speed. Drives of
                                      different types may not be mixed in a single column. It is
                                      permitted to have empty columns between columns
                                      containing drives. Different columns do not have to
                                      contain the same number of drives.
                                   - An all LFF drive configuration is permitted, leaving the
                                      Storage Base Enclosure empty.
                            SSD specific configuration practices
                                   - SSD-only configurations are permitted.
                                   - Maximum of 120 SSDs per node pair.
                                   - The SFF and LFF SSDs allow the user to create SSD
                                      volumes that stripe across SFF and LFF enclosures.
                            E7Y55A and E7Y56A (480GB cMLC SSD) don't support Adaptive
                            Flash Cache
                            * 8 drives support RAID 1 and RAID 5. For RAID 6 choose 12
                            drives.

HPE 3PAR             HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted                  E7Y52A
Encryption           MLC Solid State Drive
SSD/HDD/LTU          HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted                 K0F27A
                     cMLC Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 600GB 6G SAS 15K SFF(2.5in) FIPS                        K0F24A
                     Encrypted Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 450GB 6G SAS 10K SFF(2.5in) FIPS                        C8R59B
                     Encryption Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 900GB 6G SAS 10K SFF(2.5in) FIPS                        C8R60B
                     Encryption Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 1.2TB 6G SAS 10K SFF(2.5in) FIPS                        K0F25A
                     Encrypted Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 2TB 6G SAS 7.2K LFF(3.5in) Nearline FIPS                H6Z84A
                     Encryption HDD
                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 23
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                     HP 3PAR StoreServ M6720 6TB 6G SAS 7.2K LFF(3.5in) Nearline FIPS              K0F29A
                     Encryption Hard Drive
                     HP 3PAR StoreServ 7200 Data at Rest Encryption LTU                            BC983A
                     HP 3PAR StoreServ 7200 Data at Rest Encryption E-LTU                        BC983AAE
                     HP 3PAR StoreServ 7400 Data at Rest Encryption LTU                            BC984A
                     HP 3PAR StoreServ 7400 Data at Rest Encryption E-LTU                        BC984AAE
                     HP 3PAR 7440c Data Encryption LTU                                             BD406A
                     HP 3PAR 7440c Data Encryption E-LTU                                         BD406AAE
                     NOTES:
                          An encrypted HPE 3PAR StoreServ array, i.e. any HPE 3PAR
                          StoreServ array that has the HPE 3PAR Data at Rest Encryption
                          license activated or intended to be activated, must have only self-
                          encrypted drives installed.
                          A non-encrypted HPE 3PAR StoreServ array can have a mix of
                          encrypted and non-encrypted drives.
                          Customers have option to turn on encryption, non-disruptively, at
                          any time, even after data has been written to the system.
                          * FIPS 140-2 Validated Self-Encrypting Drives (SEDs) have been
                          certified by the U.S. National Institute of Standards and Technology
                          (NIST) and Canadian Communications Security Establishment
                          (CSE) as meeting the Level 2 security requirements for
                          cryptographic modules as defined in the Federal Information
                          Processing Standards (FIPS) 140-2 Publication *
                          Strengthen the DAR solution with an optional FIPS 140-2 Level-2
                          validated external key manager. Supports KMIP 1.1 for key
                          management communications
                          Supports HPE Enterprise Secure Key Manager 4.0 and SafeNet
                          KeySecure k460 and k150 centralized key management
                          A data encryption license (LTU) is required to enable encryption
                          on the array. One encryption license is required for each
                          encrypted array.
                          Once encryption is enabled on the HPE 3PAR StoreServ Storage,
                          it cannot be disabled.
                          The local key manager is included in the HPE 3PAR OS. There is
                          not a separately orderable part number for the local key manager.
                          The HPE 3PAR 7200/7400 Data at Rest Encryption LTU are valid
                          for both the HPE 3PAR StoreServ 7200/7400 and HPE 3PAR
                          StoreServ 7200c/7400c Storage systems.
                          The HPE 3PAR 7440c Data at Rest Encryption LTU are valid only
                          for the HPE 3PAR StoreServ 7440c Storage system.Step 5 - Choose Service Processor Implementation
The HPE 3PAR Service Processor remotely monitors the HPE 3PAR StoreServ 7000 and enables remote
servicing of the array. The key capabilities of the Service Processor are to:
      Enable rapid, proactive responses to issues
      Provide a secure communication channel between the customer's data center and HPE 3PAR Central


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                  Page 24
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
     for:
            - Remote Online Software Upgrade --Upgrade software with no application disruption
            - Remote Diagnostics --Maintain key diagnostic information centrally on a historical basis
            - Remote Serviceability--Provide fast predictive response and remediation
Each HPE 3PAR StoreServ 7000 requires its own Service Processor. The Service Processor functions as
the communication interface between a customer's IP network and HPE 3PAR Central by managing all
service-related communications. The Service Processor leverages the industry-standard HTTP over
Secure Sockets Layer (HTTPS) protocol to secure and encrypt data communication.

The Service Processor can be deployed either as a virtual Service Processor (VSP) or a physical Service
Processor. A virtual Service Processor is included free with the base HPE 3PAR Operating System. The
virtual Service Processor can be installed on a customer-provided VMware or Microsoft Hyper-V system
that meets the following specifications:
      Virtualization operating system
            - VMware vSphere ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5
            - Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012 or 2012 R2
      Server features
            - 2 GB RAM (minimum for the VSP Virtual Machine)
            - 256 GB free disk space (minimum for the VSP Virtual Machine)
                NOTE: VSP storage must not reside on the array it is managing.
            - DVD ROM or DVD RW
            - 1 Gb Ethernet port
            - For VSP on VMware, the server must be listed in the VMware Compatibility Guide
            - For VSP on Hyper-V, the server must be listed on the Windows Server Catalog
If a physical Service Processor is desired, order the following product.


Physical Service Processor
                       HP 3PAR 7000 Service Processor                                                    QR516B
The physical Service Processor is a dedicated storage appliance located within the storage rack providing
close proximity to the HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage. The physical Service Processor is fully supported
and maintained by HPE Services. The physical Service Processor has serial port connectivity that provides
maintenance access for trouble shooting capabilities. If a VMware server is not available to run the virtual
Service Processor, the physical Service Processor is the alternative choice for remote monitoring and
remote service.

HPE 3PAR Policy Server
HPE 3PAR Policy Server works to implement customer-configurable remote service access policies.
Installed on a customer-provided host, Policy Server provides the customer with ultimate flexibility and control
to allow or deny outbound communication or remote service connections to and from an HPE 3PAR
StoreServ Storage system. Policy Server also serves as the centralized point for collecting and storing audit
logs of all diagnostic data transfers and authorized remote service connections to and from all configured
HPE 3PAR Storage systems. HPE 3PAR Policy Server provides the
       The customer has complete control over policy administration.
       A centralized policy administration for all HPE 3PAR Storage systems is provided.
       A centralized audit log to facilitate security audits is provided.
       Up to 100 3PAR systems can be managed with a single 3PAR Policy Server license
       Policy Server 6.1.5 can be run on a Virtual Machine. For the latest information on supported hypervisors,
       refer to Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK):
       http://www.hpe.com/storage/spock


                              DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 25
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                     HP 3PAR Policy Manager Software LTU                                        TE400B


Step 6 - Choose Cables for host connection and remote copy connection
The optical cables listed below support 8 Gb/s FC and 10 Gb/s iSCSI/FCoE for host connect (FC and
iSCSI/FCoE) and for Remote Copy connections (FC only). The copper1GbE cables are used for Remote
Copy over IP (or File Persona only for 7000c models) and for connection to the Management Port.
Cables
FC and 10GbE         HP 3PAR 4m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                      QL281B
                     HP 3PAR 6m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                      QR631A
                     HP 3PAR 10m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                     QL266B
                     HP 3PAR 25m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                     QR593A
                     HP 3PAR 50m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                     QL267B
                     HP 3PAR 100m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                    QL268B
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable                      QK732A
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable                      QK733A
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable                      QK734A
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable                     QK735A
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable                     QK736A
                     HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable                     QK737A
1GbE                 HP 4.3m/14ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                  C7536A
                     HP 7.6m/25ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                  C7537A
                     HP 15.2m/50ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                 C7542A
Direct Attach Copper HPE 3COM
Cables*              HP X240 10G SFP+ to SFP+ 0.65m Direct Attach Copper Cable                  JD095C
                     HP X240 10G SFP+ to SFP+ 1.2m Direct Attach Copper Cable                   JD096C
                     HP X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable                     JD097C
                     HP X240 10G SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable                     JG081C
                     HP X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable                        JC784C
                     HPE ProCurve
                     HP X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable                      J9281B
                     HP X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable                      J9283B
                     HP X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable                      J9285B
                     HP X242 10G SFP+ to SFP+ 10m Direct Attach Copper Cable                     J9286B
                     HP X242 10G SFP+ to SFP+ 15m Direct Attach Copper Cable                     J9287B
                     Brocade
                     HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 1.0m Direct Attach Cable            AP818A
                     HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 3.0m Direct Attach Cable            AP819A
                     HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 5.0m Direct Attach Cable            AP820A
                     Cisco
                     HP C-series SFP+ to SFP+ Active Copper 7.0m Direct Attach Cable            QK701A                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 26
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                      NOTE: The Direct Attach Support is available only for iSCSI protocol
                      and is available only with HPE 3PAR OS version 3.1.3 and laterStep 7 - Choose Racking Options
The HPE 3PAR StoreServ 7000 is compatible with most industry standard 4-post EIA 19 inch racks with
square mounting holes, including the HPE Intelligent Series Rack and the HPE 10000 G2 Series Rack. The
HPE 3PAR StoreServ 7000 can be factory configured and shipped in a rack or shipped without a rack for field
integration into an existing rack. The rack used for factory integration is the HPE Intelligent Series Rack.


HPE Rack and Rack Options
Factory Integration Select a rack to house your HPE 3PAR StoreServ 7000.
                    NOTE: The HPE Intelligent Series Rack is the only series supported for
                    factory configuration.
Primary             The HPE 3PAR StoreServ 7000 will be configured into an HPE Intelligent
Configuration Rules Series Rack with the appropriate power distribution units (PDUs). If other
                    products such as servers or back-up products are included in the cab, a
                    different PDU will be added (if required) or can be chosen from a list of
                    appropriate offerings shown in the configuration tool. The HPE Intelligent
                    Series Rack must be purchased for factory configuration. Additional 3PAR
                    StoreServ 7000 controller node enclosures and drive enclosures may be
                    ordered for multiple subsystem integration at the factory.
                    The 3PAR StoreServ 7000 is also supported in HPE 10000 G2 Series racks
                    for field installation.
                    When calculating available U-space, assume that no space will be placed
                    between the mounted components. For redundancy, order PDUs in
                    quantities of two. Refer to the Configuration and User Guide in the
                    Information Library at the Rack Solutions webpage.
HPE Intelligent     NOTE: The number of components that will fit in a rack varies and is
Series Racks        determined by the interior U-space of the rack.
                    HP 47U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                      BW912A
                    HP 47U 1075mm Side Panel Kit                                                     BW915A
                    HP 42U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                      BW904A
                    HP 42U 1075mm Side Panel Kit                                                     BW906A
                    HP 36U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                      BW896A
                    HP 36U 1075mm Side Panel Kit                                                     BW898A
                    HP 42U 600mm x 1200mm Enterprise Shock Rack                                      BW908A
                    HP 42U 600mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack                              BW966A
                    HP 42U 800mm x 1200mm Enterprise Shock Network Rack                              BW968A
                    For more information on the HPE rack offerings, please see the following
                    URL:
                    http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/platforms/rackandpower.html.
                    For more information on rack options, see:
                    http://www.hpe.com/products/rackoptions.
                    For more information on PDUs, see:


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 27
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                   http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/proliantstorage/power-
                   protection/pdu.html.
HPE PDU Pivot Kit HP EVA PDU Pivot Kit                                                              AG730A
                   Used to reclaim 2U of space in an HPE Intelligent Series Rack with HPE
                   3PAR StoreServ 7000 configurations. This kit allows the PDUs to be placed
                   in the back of the rack without requiring any rack U space.
                   NOTE: The use of the PDU Pivot Kit is strongly recommended and is the
                   default option when orders are configured, as it will save 2U of valuable rack
                   space.
                   NOTE: 0D1 will appear after this part number to indicate factory integration
                   where appropriate.
Performance        HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage is qualified for use in HPE Performance
Optimized Data     Optimized Data Centers. Go to http://www.hpe.com/go/POD for more
Centers            information.
Non-HPE rack and The Storage Bases, the Upgrade Node Pair, and the Drive Enclosures
power requirements include mounting rails that are compatible with industry standard 4-post EIA
                   19 inch racks with square mounting holes. For detailed information on
                   determining compatibility of a non-HPE rack, please review the information
                   included in the HPE 3PAR StoreServ 7000 StoreServ 7000 Site Planning
                   GuideExpansion Options
Hewlett Packard Enterprise provides a variety of SAS cable kits to allow expansion of the HP3PAR StoreServ
7000. Note that the Storage Base products, the Upgrade Node Pair and the Drive Enclosures all include SAS
cables. Most configurations will not require a SAS expansion cable kit.
SAS expansion HP 6 Meter Expansion Cable Kit                                                         AP879A
cable kit        If an HPE 3PAR StoreServ 7000 needs to be expanded into an adjacent rack,
                 one 6 meter SAS expansion cable kit is required for every node pair that must
                 access drive enclosures in the expansion rack. Each 6 meter SAS expansion
                 cable kit contains four 6 meter SAS cables.
                 HP 2 Meter Expansion Cable Kit                                                      AW566A
                 If an HPE 3PAR StoreServ 7000 needs to be expanded within the same rack,
                 but the new drive enclosure must be located some distance from the nearest
                 existing drive enclosure within the same rack, one or two 2 meter SAS
                 expansion cable kits is needed, depending on configuration. Each 2 meter SAS
                 expansion cable kit contains two 2 meter SAS cables.
                 HP 1 Meter SAS Expansion Cable Kit                                                  QR514A
                 The 1 meter SAS expansion cable kit is provided for cases where a shorter SAS
                 cable is required. Each 1 meter SAS expansion cable kit contains two 1 meter
                 SAS cables.
                 NOTE: The 2-node Storage Bases and Upgrade Node Pair come with four 2
                 meter SAS cables each and the 4-node Storage Base comes with eight 2 meter
                 SAS cables. The Drive Enclosures come with two 1 meter SAS cables each.
                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 28
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
Step 8 - Choose Software
Hewlett Packard Enterprise provides an extensive selection of features for HPE 3PAR StoreServ Storage. All
of the features available on the HPE 3PAR StoreServ 10000 Storage system are also available on the HPE
3PAR StoreServ 7000 Storage system, the result of a common architecture that spans from small and medium
businesses to the largest global enterprise. For convenient ordering, the 3PAR StoreServ 7000 provides the
features in Suites.
Two types of software licensing methods are employed with the HPE 3PAR StoreServ 7000. Some software
titles are licensed per system; other titles are licensed by drive. With system-based licensing one license
covers the whole array, independent of configuration or capacity. Drive-based licensing, in contrast, is licensed
per installed drive. A software title with drive-based licensing includes two Licenses to Use (LTU), a Base LTU
that enables the software feature for the system and a Drive LTU that licenses the use of one drive. For each
software title, purchase one Base LTU per title per array, and one Drive LTU, up to a cap, for every drive, that is
installed in the array, independent of drive type. For the HPE 3PAR StoreServ 7200 the Drive LTUs cap at 48.
For the HPE 3PAR StoreServ 7400 the Drive LTUs cap at 168. For the HPE 3PAR StoreServ 7440c the Drive
LTUs cap at 320. After reaching the cap, you do not need to purchase any more Drive LTUs for that title.
NOTE: All the HPE 3PAR 7200 Software LTU are valid for both the HPE 3PAR StoreServ 7200 and HPE
3PAR StoreServ 7200c Storage systems, all the HPE 3PAR 7400 Software LTU are valid for both the HPE
3PAR StoreServ 7400 and HPE 3PAR StoreServ 7400c Storage systems. The HPE 3PAR 7440c Software
LTU are valid only for the HPE 3PAR StoreServ 7440c Storage system.
For more information regarding HPE 3PAR software see
http://h18006.www1.hpe.com/storage/solutions/3par/software.html.


HPE 3PAR 7000 Operating System Software Suite (Required)
HPE 3PAR OS      HPE 3PAR 7000 Operating System Software Suite is the foundation software of
SW Suite -       HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage, combining advanced virtualization
3PAR             capabilities with simple storage management, high efficiency, and world class
Operating        performance. The included comprehensive thin provisioning capabilities allow
System,          your storage to start thin, get thin and stay thin. System Tuner and Autonomic
System Setup,    Rebalance help maintain high performance over time. Migrating your existing
and              data from HPE EVA, EMC CX4 or EMC VNX Storage and 3PAR systems to
Management       HPE 3PAR StoreServ 7000 is easy with the included 1 year Online Import
Software         license. HPE 3PAR SmartStart Software, included in the suite, guides you
                 through the configuration of the service processor, HPE 3PAR StoreServ
                 Storage and the application hosts - making storage setup quick and easy. HPE
                 3PAR 7000 Operating System Software Suite is a required purchase. It uses
                 drive-based licensing. For more information see
                 http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/oss/index.html.
                 HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Base LTU                                   BC745B
                 HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Base E-LTU                               BC745BAE
                 HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Drive LTU                                  BC746A
                 HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Drive E-LTU                              BC746AAE
                 HP 3PAR 7400 Operating System Software Suite Base LTU                                   BC773B
                 HP 3PAR 7400 Operating System Software Suite Base E-LTU                               BC773BAE
                 HP 3PAR 7400 Operating System Software Suite Drive LTU                                  BC774A
                 HP 3PAR 7400 Operating System Software Suite Drive E-LTU                              BC774AAE
                 HP 3PAR 7440c Operating System Suite Base LTU                                           BD374A                              DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 29
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                  HP 3PAR 7440c Operating System Suite Base E-LTU                                    BD374AAE
                  HP 3PAR 7440c Operating System Suite Drive LTU                                       BD381A
                  HP 3PAR 7440c Operating System Suite Drive E-LTU                                   BD381AAE

NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.

HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite
HPE 3PAR        The HPE 3PAR Replication Software Suite offers automatic replication,
7000            transparent failover and Point-in-Time (PIT) copies enabling seamless disaster
Replication     recovery for critical data. These features provide an agile, efficient and simple
Software Suite  solution to protect against the unpredictable. This suite is ideal for virtualized data
- Local         centers demanding data availability and business continuity 24x7. HPE 3PAR
Replication,    7000 Replication Software Suite consists of HPE 3PAR Remote Copy Software,
Remote          HPE 3PAR Peer Persistence Software and HPE 3PAR Virtual Copy Software,
Replication and which are also available separately. Replication Software Suite uses drive-
Transparent     based licensing. For more information see
Failover        http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/drs/index.html.
                NOTE: The Peer Persistence feature provides transparent failover in VMware
                cluster environments and requires the Remote Copy feature as a prerequisite.
                HP 3PAR 7200 Replication Software Suite Base LTU                                          BC747A
                HP 3PAR 7200 Replication Software Suite Base E-LTU                                      BC747AAE
                HP 3PAR 7200 Replication Software Suite Drive LTU                                         BC748A
                HP 3PAR 7200 Replication Software Suite Drive E-LTU                                     BC748AAE
                HP 3PAR 7400 Replication Software Suite Base LTU                                          BC775A
                HP 3PAR 7400 Replication Software Suite Base E-LTU                                      BC775AAE
                HP 3PAR 7400 Replication Software Suite Drive LTU                                         BC776A
                HP 3PAR 7400 Replication Software Suite Drive E-LTU                                     BC776AAE
                HP 3PAR 7440c Replication Suite Base LTU                                                  BD382A
                HP 3PAR 7440c Replication Suite Base E-LTU                                              BD382AAE
                HP 3PAR 7440c Replication Suite Drive LTU                                                 BD383A
                HP 3PAR 7440c Replication Suite Drive E-LTU                                             BD383AAE
NOTE: If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity

* Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be ordered
with any Standalone or Upgrade software order.
HPE 3PAR 7000 Security Software Suite
HPE 3PAR       HPE 3PAR 7000 Security Software Suite provides secure administrative
7000 Security segregation of users and hosts, allowing individual user groups and applications
Software Suite to confidently share a 3PAR StoreServ 7000 system. It also allows you to secure
               volumes and copies so they cannot be deleted, even by a 3PAR StoreServ 7000
               user with the highest level privileges. When coupled with reservation less, non-
               duplicative, read-only virtual copies (snapshots), the Virtual Lock feature enables
               you to retain frozen, point-in-time copies of your data to assist internal data


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                       Page 30
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                retention and simplify compliance with internal governance procedures. HPE
                3PAR 7000 Security Software Suite consists of HPE 3PAR Virtual Domains
                Software and HPE 3PAR Virtual Lock Software, which are also available
                separately. Security Software Suite uses drive-based licensing. For more
                information see
                http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/ss/index.html.
                HP 3PAR 7200 Security Software Suite Base LTU                                        BC751A
                HP 3PAR 7200 Security Software Suite Base E-LTU                                  BC751AAE
                HP 3PAR 7200 Security Software Suite Drive LTU                                       BC752A
                HP 3PAR 7200 Security Software Suite Drive E-LTU                                 BC752AAE
                HP 3PAR 7400 Security Software Suite Base LTU                                        BC779A
                HP 3PAR 7400 Security Software Suite Base E-LTU                                  BC779AAE
                HP 3PAR 7400 Security Software Suite Drive LTU                                       BC780A
                HP 3PAR 7400 Security Software Suite Drive E-LTU                                 BC780AAE
                HP 3PAR 7440c Security Suite Base LTU                                                BD384A
                HP 3PAR 7440c Security Suite Base E-LTU                                          BD384AAE
                HP 3PAR 7440c Security Suite Drive LTU                                               BD385A
                HP 3PAR 7440c Security Suite Drive E-LTU                                         BD385AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite
Ensure Quality    The HPE 3PAR Data Optimization Software Suite v2 combines capabilities that
of Service with   provide autonomic storage tiering and dynamic data mobility with assured quality
dynamic data      of service. Adaptive Optimization provides highly reliable, non-disruptive, cost-
mobility          optimized storage tiering at the sub-volume level to deliver the right QoS to the
                  right data at the right time on a large scale and Dynamic Optimization delivers it
                  at the volume level. Peer Motion software enables seamless technology refresh
                  and cost-optimized asset lifecycle management, and lowers technology refresh
                  capital expenditure. Priority Optimization software allows customers to ensure
                  quality of service on HPE 3PAR StoreServ Storage Systems. With Priority
                  Optimization, customers can guarantee service levels in multi-tenant
                  environments
                  The Data Optimization Suite v2 bundles the following products:
                         HPE 3PAR Adaptive Optimization
                         HPE 3PAR Dynamic Optimization
                         HPE 3PAR Peer Motion
                         HPE 3PAR Priority Optimization
                  For more information see
                  http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/dos/index.html
                  HP 3PAR 7200 Data Optimization Software Suite V2 Base LTU                              BD268A
                  HP 3PAR 7200 Data Optimization Software Suite V2 Base E-LTU                          BD268AAE
                  HP 3PAR 7200 Data Optimization Software Suite V2 Drive LTU                             BD269A
                  HP 3PAR 7200 Data Optimization Software Suite V2 Drive E-LTU                         BD269AAE
                  HP 3PAR 7400 Data Optimization Software Suite V2 Base LTU                              BD270A


                               DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 31
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                HP 3PAR 7400 Data Optimization Software Suite V2 Base E-LTU                      BD270AAE
                HP 3PAR 7400 Data Optimization Software Suite V2 Drive LTU                           BD271A
                HP 3PAR 7400 Data Optimization Software Suite V2 Drive E-LTU                     BD271AAE
                HP 3PAR 7440c Data Optimization Suite v2 Base LTU                                    BD404A
                HP 3PAR 7440c Data Optimization Suite v2 Base E-LTU                              BD404AAE
                HP 3PAR 7440c Data Optimization Suite v2 Drive LTU                                   BD405A
                HP 3PAR 7440c Data Optimization Suite v2 Drive E-LTU                             BD405AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR File Persona Software Suite
HPE 3PAR File         The HPE 3PAR File Persona Software Suite is a licensed feature of the
Persona Software      3PAR OS that enables a rich set of file protocols and core file data
Suite - Converged     services on a 3PAR StoreServ system. As a feature of the 3PAR OS,
Block, File and       the File Persona inherits the industry leading architecture and Block
Object Access         Persona benefits of 3PAR StoreServ. It extends the spectrum of
                      primary storage workloads natively addressed by 3PAR StoreServ
                      from virtualization, databases, and applications via the Block
                      Persona to also include client workloads such as home directory
                      consolidation, group/department shares, and corporate shares via
                      the File Persona - all with truly Converged Controllers, truly agile
                      capacity, and truly unified management.
                      The File Persona is supported on the 3PAR StoreServ 7200c, 7400c,
                      and 7440c. It requires the installation of 1GbE (E7X97A) or 10GbE
                      (E7X96A) network cards.
                      For more information see http:/www.hpe.com/go/3PAR/FilePersona
                      NOTE: The File Persona feature requires HPE 3PAR 7000 Operating
                      System Software Suite as a prerequisite.
                      HP 3PAR 7200c File Persona Software Suite 1TB LTU                             BD408A
                      HP 3PAR 7200c File Persona Software Suite 1TB E-LTU                        BD408AAE
                      HP 3PAR 7400c File Persona Software Suite 1TB LTU                             BD409A
                      HP 3PAR 7400c File Persona Software Suite 1TB E-LTU                        BD409AAE
                      HP 3PAR 7440c File Persona Software Suite 1TB LTU                             BD410A
                      HP 3PAR 7440c File Persona Software Suite 1TB E-LTU                        BD410AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Reporting Software Suite
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Reporting Software Suite includes System Reporter, a historical
Reporting        performance and capacity management tool for storage reporting, monitoring,
Software Suite   and troubleshooting. Also included is 3PARInfo, a command line tool that allows
- Historical     you to view HPE 3PAR StoreServ Storage configuration information. Reporting
Performance      Software Suite uses system-based licensing. For more information see
and Capacity     http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/rs/index.html.


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 32
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
Management      HP 3PAR 7200 Reporting Suite LTU                                                     BC767B
Tool
                HP 3PAR 7200 Reporting Suite E-LTU                                               BC767BAE
                HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU                                                     BC795B
                HP 3PAR 7400 Reporting Suite E-LTU                                               BC795BAE
                HP 3PAR 7440c Reporting Suite LTU                                                    BD375A
                HP 3PAR 7440c Reporting Suite E-LTU                                              BD375AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for Oracle
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for Oracle provides everything you
Application      need for protecting Oracle databases, including Recovery Manager for Oracle
Software Suite   and Oracle Space Reclamation capabilities. Recovery Manager for Oracle is an
for Oracle -     extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently creates, manages, and presents
Application      time-consistent snapshot images of Oracle® databases for rapid application
Protection       recovery, near-continuous data protection, data sharing, and non-disruptive
                 backup. Application Software Suite for Oracle uses system-based licensing.
                 For more information see
                 http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/as-oracle/index.html.

                NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Oracle LTU                                        BC771B
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Oracle E-LTU                                  BC771BAE
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Oracle LTU                                        BC799B
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Oracle E-LTU                                  BC799BAE
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Oracle LTU                                       BD379A
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Oracle E-LTU                                 BD379AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for SQL
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for SQL protects Microsoft® SQL
Application      databases with Recovery Manager for Microsoft® SQL and the 3PAR VSS
Software Suite   Provider software. 3PAR Recovery Manager for Microsoft® SQL Server is an
for SQL -        extension to 3PAR Virtual Copy that eases costs and administration by providing
Application      rapid, affordable online recovery of Microsoft® SQL Server databases from
Protection       multiple, highly granular point-in-time snapshots. Quickly recover a database to
                 a known point in time, speeding up a variety of operations including rapid
                 recovery of the production SQL server. Application Software Suite for SQL
                 uses system-based licensing. For more information see
                 http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/as-sql/index.html.

                 NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                 independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 33
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft SQL LTU                                 BC770B
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft SQL E-LTU                           BC770BAE
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft SQL LTU                                 BC798B
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft SQL E-LTU                           BC798BAE
                HP 3PAR 7440c Application Suite for SQL LTU                                          BD378A
                HP 3PAR 7440c Application Suite for SQL E-LTU                                    BD378AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for Exchange
HPE 3PAR        The HPE 3PAR Application Software Suite for Exchange provides you the
Application     essentials for protecting your Microsoft Exchange data, including Recovery
Software Suite  Manager for Exchange and the VSS Provider software. Recovery Manager for
for Exchange -  Exchange is an extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently creates and
Application     manages snapshots that can be used to quickly restore Exchange instances or
Protection      databases (or non-disruptively back them up to tape) for near-continuous data
                protection. Application Software Suite for Exchange uses system-based
                licensing. For more information see
                http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/as-
                exchange/index.html.
                NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft Exchange LTU                            BC769B
                HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft Exchange E-LTU                      BC769BAE
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft Exchange LTU                            BC797B
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft Exchange E-LTU                      BC797BAE
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Exchange LTU                                     BD377A
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Exchange E-LTU                               BD377AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for Microsoft Hyper-V
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for Hyper-V provides you the
Application      essentials for protecting your Microsoft Hyper-V environment, including
Software Suite   Recovery Manager for Hyper-V and the VSS Provider software. Recovery
for Hyper-V -    Manager for Hyper-V is an extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently
Application      creates and manages snapshots that can be used to quickly restore Hyper-V
Protection       VMs for near-continuous data protection. Application Software Suite for Hyper-
                 V uses system-based licensing.
                 NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                 independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
                 HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft Hyper-V LTU                           BD178B
                 HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft Hyper-V LTU                           BD179B
                 HP 3PAR 7200 Application Suite for Microsoft Hyper-V E-LTU                       BD178BAE                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                 Page 34
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                HP 3PAR 7400 Application Suite for Microsoft Hyper-V E-LTU                       BD179BAE
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Hyper-V LTU                                      BD380A
                HP 3PAR 7440c Application Suite for Hyper-V E-LTU                                BD380AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.HPE 3PAR Application Software Suite for VMware
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for VMware provides everything you
Application      need to make your VMware environment more agile and efficient-including
Software Suite   Recovery Manager for VMware, Host Explorer for VMware, VASA support, and
for VMware -     three essential plug-ins: the VMware Site Replication Manager (SRM) Adapter,
Application      the 3PAR VAAI plug-in, and the 3PAR management plug-in for VMware View.
Protection       Application Software Suite for VMware uses system-based licensing. For more
                 information see http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/as-
                 vmware/index.html.
                 NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                 independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
                 HP 3PAR 7200 Application Suite for VMware LTU                                      BC768B
                 HP 3PAR 7200 Application Suite for VMware E-LTU                                  BC768BAE
                 HP 3PAR 7400 Application Suite for VMware LTU                                      BC796B
                 HP 3PAR 7400 Application Suite for VMware E-LTU                                  BC796BAE
                 HP 3PAR 7440c Application Suite for VMware LTU                                     BD376A
                 HP 3PAR 7440c Application Suite for VMware E-LTU                                 BD376AAE

NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE Cluster Extension Software
HPE Cluster         HPE Cluster Extension Software (CLX) offers protection against application
Extension Software- downtime from fault, failure, or site disaster by extending a local cluster
High Availability   between data centers over metropolitan distance. CLX reinstates critical
                    applications at a remote site within minutes or seconds after an adverse
                    event. CLX integrates with the OS clustering software (such as MS Cluster
                    Service in Windows) and the remote mirroring software on storage (such
                    as HPE Continuous Access software on P6000 EVA/P9000 and HPE
                    3PAR Remote Copy Software on HPE 3PAR systems) to automate failover
                    and failback between sites. This dual integration enables the cluster
                    service to verify the status of the storage as well as the server cluster;
                    thus allowing the correct failover and failback decisions to be made which
                    minimize downtime, and accelerates recovery without human intervention.
                    Thus the Cluster Extension Software can help customers achieve 'zero'
                    RPO and RTO in minutes or seconds. For more information, including
                    how Cluster Extension Software is licensed, see
                    http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/ces/index.html.                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                     Page 35
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information


HPE StoreFront Remote SaaS Portal
HPE StoreFront     The HPE StoreFront Remote SaaS Portal provides proactive tools and
Remote SaaS Portal integrated data collection from the HPE 3PAR StoreServ Storage arrays
                   that call home to deliver unique insights and analytics all in one
                   dashboard. Identify capacity and performance issues early through
                   intuitive capacity and performance trend analysis and forecasting. These
                   valuable analytics help maximize asset utilization and optimize the
                   datacenter with recommendations and remedial actions when issues
                   arise. Users can log into http://www.storefrontremote.com to claim their
                   arrays and get access for free.Step 9 - Choose Options for Storage Networking
Hewlett Packard Enterprise's comprehensive portfolio of Storage Area Network infrastructure products and
solutions are designed to meet a range of storage networking needs from small and midsized businesses to
the largest corporate enterprises. HPE StoreFabric storage networking SAN Solutions deliver scalability,
performance, and broad interoperability required for critical data and applications.
For additional details on SAN infrastructure components and options and storage compatibility information,
please visit: http://hpe.com/go/san or select from the part numbers below.
Fibre Channel            Brocade Fibre Channel HBAs
Host Bus Adapters        HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                          AP769B
                         HP 82B 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                          AP770B
                         Emulex Fibre Channel HBAs
                         HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                           AJ762B
                         HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                           AJ763B
                         QLogic Fibre Channel HBAs
                         HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                          AK344A
                         HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                           AJ764A
Fibre Channel            HPE B-series
Switches                 8 Gb Fibre Channel Switches
                         HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch                                             AM866B
                         HP 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch                               AM867B
                         HP 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch                        AM868B
                         16 Gb Fibre Channel Switches
                         HP SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch                  QW937A
                         HP SN3000B 16Gb 24-port/24-port Active Fibre Channel Switch                  QW938A
                         HP SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Fibre Channel Switch                   QK753B
                         HP SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Fibre Channel Switch                   QR480B
                         HP SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Power Pack+ Fibre Channel              QK754B
                         Switch
                         HP SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel              QR481B
                         Switch


                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 36
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                    HP StoreFabric SN6500B 16Gb 96/96 Power Pack+ FC Switch                      C8R42A
                    HP StoreFabric SN6500B 16Gb 96/96 FC Switch                                  C8R43A
                    HP StoreFabric SN6500B 16Gb 96/48 Power Pack+ FC Switch                      C8R44A
                    HP StoreFabric SN6500B 16Gb 96/48 FC Switch                                  C8R45A
                    FCoE, Extension and Embedded Switches
                    HP 1606 FCIP 16-pt Enabled 8Gb FC 6-pt Enabled 1GbE Full Switch              AP863B
                    HP 1606 FCIP 4-pt Enabled 8Gb FC 2-pt Enabled 1GbE Base Switch               AP862B
                    HP 1606 FCIP 16-pt Enabled 8Gb FC 6-pt Enabled 1GbE Power Pack+              AP864B
                    Switch
                    Brocade 16Gb/16 SAN Switch for BladeSystem c-Class                           C8S45A
                    Brocade 16Gb/28 SAN Switch for BladeSystem c-Class                           C8S46A
                    Brocade 16Gb/28 SAN Switch Power Pack+ for BladeSystem c-Class               C8S47A
                    Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-Class                             AJ820B
                    Brocade 8/24c SAN Switch for BladeSystem c-Class                             AJ821B
                    Brocade 8/24c Power Pack+ SAN Switch for BladeSystem c-Class                 AJ822B
                    HPE H-series
                    HP 8/20q Fibre Channel 8-ports Active Switch                                 AQ233B
                    NOTE: 8 device ports active, upgradeable to 20 device ports active
                    HP 8Gb Simple SAN Connection Kit                                             AK241B
                    NOTE: 8 device ports active, upgradeable to 20 device ports active
                    HP 8/20q Fibre Channel Switch                                                AK242B
                    NOTE: 16 switch ports active, upgradeable to 20 device ports active
                    HP SN6000 Stackable 8Gb 24-port Single Power Fibre Channel Switch            AW575B
                    NOTE: 20 device ports active/4 stacking (ISL) ports active
                    HP SN6000 Stackable 8Gb 24-port Dual Power Fibre Channel Switch              AW576B
                    NOTE: 20 device ports active/4 stacking (ISL) ports active
                    HP SN6000 Stackable 12-port Single Power FC Switch                           BK780B
                    NOTE: 8 device ports/4 stacking (ISL) ports active, upgradeable to 20
                    device ports active
                    HPE C-series
                    HP SN6000C 8Gb 16-port Fibre Channel Switch                                  AW585A
                    Cisco MDS 8/12c Fabric Switch for HP BladeSystem c-Class                     AW563A
                    Cisco MDS 8/24c Fabric Switch for HP BladeSystem c-Class                     AW564A
                    Cisco MDS 9124 8-ports Active Fabric Switch                                  AG646A
                    Cisco MDS 9124 16-ports Active Fabric Switch                                 AG647A
HPE Intelligent     HP Intelligent Infrastructure Analyzer Software v2 LTU                       TC472A
Infrastructure      HP Intelligent Infrastructure Analyzer Software v2 E-LTU                   TC472AAE
Analyzer Software
                    An online monitoring and diagnostic solution intended to manage the
(IIAS)
                    physical layer of a Storage Area Network (SAN) consisting of HPE B-
                    series and/or H-series Fibre Channel switches and directors. It uses
                    industry-standard protocols (such as SNMP, SMI-S, Telnet) to monitor
                    the physical layer across the SAN and to diagnose changes/events in
                    Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver states/characteristics. It


                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 37
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                    also presents the SAN topology, inventory and diagnostic information
                    to the user in real-time.
HPE Virtual Connect HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage supports direct attach with HPE
                    Virtual Connect FlexFabric. Please refer to SPOCK for HPE Virtual
                    Connect information. http://h20272.www2.hpe.com/index.aspx
PremierFlexOM4      HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable                            QK732A
cable options       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable                            QK733A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable                            QK734A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable                           QK735A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable                           QK736A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable                           QK737A
OM3 FC LC-LC        HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable                 AJ833A
cables options      HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                 AJ834A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                 AJ835A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                 AJ836A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                AJ837A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                AJ838A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 50.0m 1-Pack Fiber Optic Cable                AJ839AStep 10 - Federation / Data Migration
HPE provides several ways to migrate your data from older arrays. Peer Motion provides federation with other
3PAR arrays, which includes the ability to migrate data to HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage (Peer Motion is
part of the HPE 3PAR 7000 Data Optimization Software Suite). Peer Motion Software is also available as a
standalone license.
HPE 3PAR Peer          HP 3PAR 7200 Peer Motion Software Base LTU                                    BC761A
Motion Software        HP 3PAR 7200 Peer Motion Software Drive LTU                                   BC762A
                       HP 3PAR 7400 Peer Motion Software Base LTU                                    BC789A
                       HP 3PAR 7400 Peer Motion Software Drive LTU                                   BC790A
                       HP 3PAR 7440c Peer Motion Base LTU                                            BD394A
                       HP 3PAR 7440c Peer Motion Base E-LTU                                      BD394AAE
                       HP 3PAR 7440c Peer Motion Drive LTU                                           BD395A
                       HP 3PAR 7440c Peer Motion Drive E-LTU                                     BD395AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.
Online Import allows you to easily migrate data from HPE EVA, EMC CX4 or EMC VNX Storage arrays to the
HPE 3PAR StoreServ 7000, a 180-day Online Import license is built into the HPE 3PAR 7000 Operating
System Software Suite. Additional licenses are available to order.
HPE 3PAR Online         HP 3PAR 7200 Online Import Software 180 day LTU                              BD191A
Import Software         HP 3PAR 7400 Online Import Software 180 day LTU                              BD192A
                        HP 3PAR 7440c Online Import 180-day LTU                                      BD407A
                        HP 3PAR 7440c Online Import 180-day E-LTU                                BD407AAE                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                    Page 38
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.
In addition HPE supports the MPX200.

HPE MPX200 Multi-protocol and Heterogeneous Data Migration

The HPE MPX200 Multiprotocol Router provides support for HPE 3PAR StoreServ 7000 and 10000 as well as
3PAR F/T, including 1GbE iSCSI and 10GbE iSCSI and FCoE target support. MPX200 iSCSI provides an
alternative option for HPE 3PAR storage systems if you don't want to dedicate native iSCSI ports on your
array. The MPX200 also facilitates the sharing of iSCSI/FCoE connectivity simultaneously for HPE 3PAR
storage systems from the same MPX200. For Data Migration the MPX200 provides high performance
migration from P6000/EVA to HPE 3PAR storage systems and simplifies Data Migration from third party
storage such as IBM and EMC to HPE 3PAR.The MPX200 is an ideal solution enabler for HPE 3PAR
customers. http://www.hpe.com/go/mpx200
FCIP Software            HP MPX200 Half Chassis FCIP License                                          TA766A
                         HP MPX200 Full Chassis FCIP License                                          TA767A
Data Migration           HP MPX200 1TB Full Chassis Data Migration License                            TA762A
Software                 HP MPX200 5TB Full Chassis Data Migration License                            TA763A
                         HP MPX200 Full Chassis 1 Array Data Migration License                        TA764AStep 11- HPE 3PAR StoreServ File Controller
With HPE 3PAR StoreServ File Controller you get an efficient, bulletproof, and effortless way to provide file
storage from HPE 3PAR StoreServ Storage. 3PAR StoreServ File Controller saves you time and money by
supporting hundreds to thousands of concurrent users and diverse file workloads .It also has non-intrusive data
deduplication that provides an average 50-60% in space savings. It provides security through features such as
built-in encryption, sophisticated access controls, online snapshots, and the ability to run endpoint protection
and backup software onboard so that data is protected at rest and in flight.

HPE 3PAR StoreServ File Controllers are clustered file gateway configurations with transparent failover and
online rolling maintenance updates that deliver continuous availability of data to users, servers, and
applications. With a straightforward and consistent management experience, it also provides robust capabilities
for demanding 24 x 7 file storage environments.

See the HPE 3PAR StoreServ File Controller QuickSpecs for more information on specifications and options at:
http://www8.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04164476Add a Power Cord
The HPE 3Par StoreServ File Controller comes standard with at least one rack (IEC-IEC) PDU power cord. If
you wish to use wall outlet power instead, you can choose a country- or region-specific power cord.
3Par StoreServ File          HP C13 - Nema 5-15P US/CA 110V 10Amp 1.83m Power                       AF556A
Controller                   Cord
                             HP C13 - GB-1002 CN 250V 10Amp 1.83m Power Cord                        AF557A                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 39
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Configuration Information
                            HP C13 - IRAM -2073 AR 250V 10A 2.5m Power Cord                       AF558A
                            HP C13 - Nema 5-15P TH/PH 250V 10Amp 1.83m Power                      AF559A
                            Cord
                            HP C13 - KSC- 8305 KR 250V 10Amp 1.83m Power Cord                     AF560A
                            HP C13 - CNS-690 TW 110V 13Amp 1.83m Power Cord                       AF561A
                            HP C13 - IS-1293 IN 240V 6Amp LV 2.0m Power Cord                      AF562A
                            HP C13 - AS3112-3 AU 250V 10Amp 2.5m Power Cord                       AF569A
                            HP C13 - SEV 1011 CH 250V 10Amp 1.83m Power Cord                      AF565A
                            HP C13 - DK-2.5A DK 250V 10Amp 1.83m Power Cord                       AF566A
                            HP C13 - CEE-VII EU 250V 10Amp 1.83m Power Cord                       AF568A
                            HP C13 - SI-32 IL 250V 10Amp 1.83m Power Cord                         AF564A
                            HP C13 - CEI-23-50 IT/CL 250V 10Amp 1.83m Power Cord                  AF571A
                            HP C13 - JIS C8303 JP 100V 12Amp 2.0m Power Cord                      AF572A
                            HP C13 - BS-1363A UK/HK/SG 250V 10Amp 1.83m Power                     AF570A
                            Cord
                            HP C13 - SABS-164 ZA 250V 10Amp 2.5m Power Cord                       AF567A
                            HP C13 - NBR-14136 BR 250V 10Amp 1.83m Power Cord                     AF591A
                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 40
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Technical Specifications

HPE 3PAR StoreServ 7000 Product Dimensions, and Weight
Physical Dimensions       Height in/mm/U         Width in/mm             Depth in/mm    Max Weight lb/kg
42U Intelligent Series      79.0/2006.6           23.5/597.8             42.7/1125.2    243/110 (empty)
Rack
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       47.7/21.6
7200c 2N Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       48.7/22.1
7200c 2N Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       47.7/21.6
7400c 2N Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       48.7/22.1
7400c 2N Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4            19/483                26.6/676.1*       97.8/44.4
7400c 4N Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4            19/483                26.6/676.1*       99.8/45.3
7400c 4N Storage
Base (with four host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       47.7/21.6
7440c 2Node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2            19/483                26.6/676.1*       48.7/22.1
7440c 2Node Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4            19/483                26.6/676.1*       97.8/44.4
7440c 4Node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4            19/483                26.6/676.1*       99.8/45.3
7440c 4Node Storage
Base (with four host
adapters, no drives)
                           DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                     Page 41
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Technical Specifications
HP M6710 2.5 inch 2U            3.46/87.95/2                19/483         24.8/630.7           33.5/15.2
SAS Drive Enclosures
(without drives)
HP M6720 3.5 inch 4U             6.89/175/4                 19/483         24.9/631.4           42.9/19.5
SAS Drive Enclosures
(without drives)
SFF SAS drive with              3.42/86.85**              0.78/19.9**      896/227.7             0.7/0.32
carrier                                                                                      (varies by type)
LFF SAS drive with               1.18/30.0**             4.36/110.84**    8.67/220.26            1.9/0.86
carrier                                                                                      (varies by type)
NOTE: * includes length of ejector handles
** includes RFI clips

Power Requirements
Input Voltage (VAC)                                                         100 - 240 VAC
Frequency (Hz)                                                                 50 - 60


 Component                            Idle                                Transactional
                                      (watts / BTU/hr)                    (watts / BTU/hr)
 Node Pair (7200/7200c or             236 / 803                           398 / 1357
 7400/7400c), no drives, no add-on
 host adapters
 Node Pair (7440c), no drives, no     344 / 1173                          363 / 1238
 add-on host adapters
 4-port 8Gb/s Fibre Channel Adapter   24 / 81.7                           32.6 / 111
 2-port 16Gb/s Fibre Channel          9.47 / 32.3                         9.89 / 33.7
 Adapter
 2-port 10Gb/s iSCSI/FCoE Adapter     34 / 115.8                          40 / 136.4
 2-port 10Gb/s Ethernet Adapter       5.69 / 19.4                         5.71 / 19.5
 4-port 1Gb/s Ethernet Adapter        1.97 / 6.7                          1.97 / 6.7
 HPE M6710 2.5 inch 2U SAS Drive      150 / 512 (average)                 150 / 512 (average)
 Enclosure, no drives
 HPE M6720 3.5 inch 4U SAS Drive      164 / 559 (average)                 164 / 559 (average)
 Enclosure, no drives
 300GB 15K Small Form Factor          6.7 / 22.9                          6.9 / 23.1
 HDD
 600GB 15K Small Form Factor          7.0 / 24.0                          7.3 / 25.1
 HDD
 450GB 10K Small Form Factor          3.7 / 12.6                          6.3 / 21.5
 HDD
 600 GB 10K Small Form Factor         6.3 / 21.4                          7.4 / 25.2
 HDD
 900GB 10K Small Form Factor          4.8 / 16.4                          6.2 / 21.1
 HDD                            DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 42
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Technical Specifications
 1.2TB 10K Small Form Factor HDD   6.2 / 21.1                            8.2 / 27.9
 1.8TB 10K Small Form Factor HDD   7.3 / 24.8                            7.5 / 25.6
 1 TB 7.2k Small Form Factor NL    2.95/ 10.1                            3.84 / 13.1
 HDD
 2TB 7.2K Large Form Factor NL     7.5 / 25.6                            10.6 / 36.1
 HDD
 3TB 7.2K Large Form Factor NL     8.5 / 28.9                            11.8 / 40.2
 NDD
 4TB 7.2K Large Form Factor NL     9.1 / 31.1                            13.1 / 44.6
 NDD
 6TB 7.2K Large Form Factor NL     11.9 / 40.7                           14.3 / 48.74
 NDD
 480GB MLC SSD                     2.2 / 7.5                             5.5 / 18.7
 920GB MLC SSD                     2.2 / 7.5                             5.5 / 18.7
 480GB cMLC SSD                    3.2 / 11                              7.1 / 24.4
 1920GB cMLC SSD                   3.5 / 11.9                            8.9 / 30.5
 3840GB cMLC SSD                   3.4 / 11.64                           11.0 / 37.56

Environmental
Specifications
Operating Temperature                 41° to 104° F (5° to 40° C) - Reduce rating by 1° F for each 1000 ft
                                      altitude (1.8° C/1,000 m)
Shipping Temperature                  32° to 140° F (0° to 60° C)
Altitude (ft/m) max.                  10,000 ft / 3,048 m
Shipping Altitude (ft/m)              40,000ft/ 12,192 m
max.
Humidity                              10% to 90% non-condensing
Shipping Humidity                     10% to 90% non-condensing
Operating Vibration                   0.25 G, Sine, 5-500 Hz, 0.1 Grms, Random 10-100Hz
Non-operating Vibration               0.5 G, 5 - 500 Hz, Sine
Operating Shock                       2 G, 11ms, half-sine
Non-operating Shock                   10 G, 11ms, half-sine
Maximum Air Flow                      Storage Base and Upgrade Node Pair - 109 CFM per enclosure
                                      M6710 Drive Enclosure - 105 CFM
                                      M6720 Drive Enclosure - 109 CFM
Electromagnetic                       CISPR 22:2008/ EN55022:2010 Class A
Compatibility                         CISPR 24:2010/ EN 55024:2010
                                      IEC 61000-3-2:2005/ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
                                      IEC/ EN 61000-3-3:2008
                                      AS/NZS CIPSR 22: 2009 Class A
                                      CNS 13438:2006 Class A
                                      47 CFR Part 15 Subpart b Class A
                                      ICES-003 Issue 4 Class A
                                      V-3/2012.04 Class A                           DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 43
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Technical Specifications
                                          RRA Notice No. 2011-24 (2011.12.23) Class A
                                          RRA Notice No. 2011-25 (2011.12.23)
Acoustics                      Fan        7200c/7400c 7400c 4N 7440c 2N 7440c 4N M6710                 M6720
Sound pressure level           Speed      2N Storage Storage      Storage    Storage  2.5" 2U          3.5" 4U
measured per ISO 7779          (RPM)      Base        Base        Base       Base     SAS Drive        SAS Drive
specifications during normal                                                          Enclosure        Enclosure
operating fan conditions,
                               Minimum 63.8             67.2        72          74        62.6         61.3
from a minimum of 3,000
RPM to a maximum of            Maximum 93.4             96.5        93          97        85.4         88
10,000 RPM
Safety                                    IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)
                                          EN 60950-1:2006 +A11:2009
                                          EN 62479:2010
                                          CNS 14336-1 2nd Edition
                                          UL 60950-1 2nd Ed.
                                          CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
Certifications / Markings                 cTUVus Mark
                                          TUV T-mark (EN 60950)
                                          CE Mark
                                          FCC Class A
                                          IC Class A
                                          VCCI Class A
                                          BSMI Class A
                                          KCC
                                          GOST-R
                                          C-Tick
                                          WEEE
                                          China RoHS
                                          EU RoHS
                                          NOTE: Specifications are subject to change without notice.
                               DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                       Page 44
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Appendix

Appendix
This Appendix includes the technical specification of the HPE 3PAR StoreServ 7200 and HPE 3PAR StoreServ
7400 Storage.

Summary                                             3PAR StoreServ 7200              3PAR StoreServ 7400
Number of Controller Nodes                                     2                               2 or 4
HPE 3PAR Gen4 ASICs                                            2                               2 or 4
Processors                                           2 four-core 1.8 GHz             2 - 4 six-core 1.8 GHz
Total Cache                                                792 GiB                          1564 GiB
   Flash Cache (optional)                                  768 GiB                          1500 GiB
   On-Node Cache                                            24 GiB                            64 GiB
Total Cache per controller node pair                       792 GiB                           832 GiB
   Flash Cache per node pair                               768 GiB                           768 GiB
   On-Node Cache per node pair                              24 GiB                            64 GiB
Maximum Host Ports                                         12 ports                          24 ports
  8Gb/s Fibre Channel Host Ports                         4 - 12 ports                      4 - 24 ports
  16Gb/s Fibre Channel Host Ports                         0 - 4 ports                       0 - 8 ports
  10Gb/s iSCSI Host Ports                                 0 - 4 ports                       0 - 8 ports
  1GbE/10GbE Network Ports                              Not Applicable                   Not Applicable
Maximum Initiators Supported                                 1024                         1024 or 2048
2U Controller Enclosure SAS Drive
                                                             24                                24
Capacity
Number of Disk Drives                                   6 - 240 drives                    6 - 480 drives
                                                            61 - 120                          61 - 240
Number of Solid State Drives
Raw Capacity (approx.)2                                 1.2 - 400 TiB3                   1.2 - 1200 TiB3

Capacity Details                                    3PAR StoreServ 7200             3PAR StoreServ 7400
RAID Levels                                              RAID 0, 1, 5, 6                 RAID 0, 1, 5, 6
RAID 5 Data to Parity Ratios                                2:1 - 8:1                       2:1 - 8:1
RAID 6 Data to Parity Ratios                        4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2       4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2
Drive Capacities (approximate GB3)                200 SSD4, 480 SSD4, 920         200 SSD4, 400 SSD4, 480
                                                  SSD4, 480GB cMLC SSD,         SSD4, 920 SSD4, 480GB cMLC
(RAID levels, parity ratios, and drive
capacities all mixable within the same           1.92TB cMLC SSD, 300 15K        SSD, 1.92TB cMLC SSD, 300
Storage System)                                  SAS, 450 10K SAS, 600 10K       15K SAS, 450 10K SAS, 600
                                                SAS, 900 10K SAS, 1200 10K       10K SAS, 900 10K SAS, 1200
                                                SAS, 1000 7.2K NL, 2000 7.2K     10K SAS, 1000 7.2K NL, 2000
                                                NL5, 3000 7.2K NL5, 4000 7.2K   7.2K NL5, 3000 7.2K NL5, 4000
                                                               NL5                          7.2K NL5
Number of Add-on Drive Enclosures (Each                0 - 9 enclosures                0 - 18 enclosures
Drive Enclosure holds up to 24 drives in 2U
for small form factor drives and 4U for large
form factor drives)                              DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 45
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Appendix
NOTE: Specifications are subject to change without notice.
1 The minimum drive quantity is permitted as long as the total raw capacity is at least 1.2 TB.
2 Maximum raw capacity currently supported with any and all drive types.
3 For storage capacity, 1 GB = 1,000,000,000 bytes and 1 TB = 1,000 GB.
4 SSDs are Solid State Drives.
5 NL drives are 7200 RPM Enterprise SAS drives.
HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit

HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit is an all-flash version of the HPE 3PAR StoreServ 7200
providing mid-range customers with all-flash acceleration at entry-level price. The kit includes the HPE 3PAR
StoreServ 7200 Storage System Base equipped with 8 x 480GB SFF cMLC SSD drives, Reporting Suite and
Virtual Copy software.
The HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit has the same Drive LTUs cap and maximum number of
SSDs as the HPE 3PAR StoreServ 7200. The Drive LTUs cap for HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter
Kit is 48. After reaching the cap, you do not need to purchase any more Drive LTUs for that title. The maximum
number of SSDs is 120.
Model
HP 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit                                                             K2Q09A

The HPE 3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit is an orderable part number that includes the following
individual parts.

    Quantity       Component
       1           HP 3PAR StoreServ 7200 Storage System Base                                          QR482A
       8           HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in cMLC SSD                                                E7Y55A
       1           HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Base LTU                               BC745B
       8           HP 3PAR 7200 Operating System Software Suite Drive LTU                              BC746A
       1           HP 3PAR 7200 Reporting Suite Base LTU                                               BC767B
       1           HP 3PAR 7200 Virtual Copy Base LTU                                                  BC753A
       8           HP 3PAR 7200 Virtual Copy Drive LTU                                                 BC754A
NOTE: Users can add more SSDs, drive enclosures (and any other 7000 accessory), and software to the HPE
3PAR StoreServ 7200 All-Flash Starter Kit quote. Each of the nested components will appear as separate parts
on the quote and will be priced accordingly

HPE 3PAR StoreServ 7000 Product Dimensions, and Weight
Physical Dimensions    Height in/mm/U        Width in/mm                    Depth in/mm           Max Weight lb/kg
42U Intelligent Series  79.0/2006.6           23.5/597.8                    44.30/1125.2           243/110 (empty)
Rack
HP 3PAR StoreServ       3.46/87.95/2            19/483                       26.6/676.1*              47.7/21.6
7200 2-node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
                              DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 46
QuickSpecs                                                                      HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Appendix
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2                  19/483                26.6/676.1*           48.7/22.1
7200 2-node Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2                  19/483                26.6/676.1*           47.7/21.6
7400 2-node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ           3.46/87.95/2                  19/483                26.6/676.1*           48.7/22.1
7400 2-node Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4                  19/483                26.6/676.1*           97.8/44.4
7400 4-node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HP 3PAR StoreServ          6.925/175.9/4                  19/483                26.6/676.1*           99.8/45.3
7400 4-node Storage
Base (with four host
adapters, no drives)
HP M6710 2.5 inch           3.46/87.95/2                  19/483                24.8/630.7            33.5/15.2
2U SAS Drive
Enclosures (without
drives)
HP M6720 3.5 inch            6.89/175/4                   19/483                24.9/631.4            42.9/19.5
4U SAS Drive
Enclosures (without
drives)
SFF SAS drive with          3.42/86.85**                0.78/19.9**              896/227.7            0.7/0.32
carrier                                                                                           (varies by type)
LFF SAS drive with           1.18/30.0**               4.36/110.84**            8.67/220.26           1.9/0.86
carrier                                                                                           (varies by type)
NOTE: * includes length of ejector handles
** includes RFI clips
 Environmental Specifications
 Operating Temperature                               41° to 104° F (5° to 40° C) - Reduce rating by 1° F for each
                                                     1000 ft altitude (1.8° C/1,000 m)
 Shipping Temperature                                32° to 140° F (0° to 60° C)
 Altitude (ft/m) max.                                10,000 ft / 3,048 m
 Shipping Altitude (ft/m) max.                       40,000ft/ 12,192 m
 Humidity                                            10% to 90% non-condensing
 Shipping Humidity                                   10% to 90% non-condensing
 Operating Vibration                                 0.25 G, Sine, 5-500 Hz, 0.1 Grms, Random 10-100Hz
 Non-operating Vibration                             0.5 G, 5 - 500 Hz, Sine
 Operating Shock                                     2 G, 11ms, half-sine
 Non-operating Shock                                 10 G, 11ms, half-sine


                                 DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                      Page 47
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Appendix
 Maximum Air Flow                             Storage Base and Upgrade Node Pair - 109 CFM per
                                              enclosure
                                              M6710 Drive Enclosure - 105 CFM
                                              M6720 Drive Enclosure - 109 CFM
 Electromagnetic Compatibility                CISPR 22:2008/ EN55022:2010 Class A
                                              CISPR 24:2010/ EN 55024:2010
                                              IEC 61000-3-2:2005/ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
                                              IEC/ EN 61000-3-3:2008
                                              AS/NZS CIPSR 22: 2009 Class A
                                              CNS 13438:2006 Class A
                                              47 CFR Part 15 Subpart b Class A
                                              ICES-003 Issue 4 Class A
                                              V-3/2012.04 Class A
                                              RRA Notice No. 2011-24 (2011.12.23) Class A
                                              RRA Notice No. 2011-25 (2011.12.23)
 Acoustics                                    Fan Speed 7200/7400 7400            M6710 2.5" M6720 3.5"
 Sound pressure level measured per ISO 7779 (RPM)         2 node      4 node      2U SAS     4U SAS
 specifications during normal operating fan               Storage     Storage     Drive      Drive
 conditions, from a minimum of 3,000 RPM to a             Base        Base        Enclosure Enclosure
 maximum of 10,000 RPM                        Minimum     63.8        67.2        62.6       61.3
                                              Maximum 93.4            96.5        85.4       88
 Safety                                       IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)
                                              EN 60950-1:2006 +A11:2009
                                              EN 62479:2010
                                              CNS 14336-1 2nd Edition
                                              UL 60950-1 2nd Ed.
                                              CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
 Certifications / Markings                    cTUVus Mark
                                              TUV T-mark (EN 60950)
                                              CE Mark
                                              FCC Class A
                                              IC Class A
                                              VCCI Class A
                                              BSMI Class A
                                              KCC
                                              GOST-R
                                              C-Tick
                                              WEEE
                                              China RoHS
                                              EU RoHS

 NOTE: Specifications are subject to change without notice.
                             DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                Page 48
QuickSpecs                                                             HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Summary of Changes

 Date           Version History      Action                 Description of Change
 01-Dec-2015    From Version 40 to   Changed                Minor edits
                41
 02-Oct-2015    From Version 39 to   Added                  Added The HPE StoreFront Remote SaaS
                40                                          Portal
 18-Sept-2015   From Version 38 to   Changed                Changed made to the Overview, Service and
                39                                          Support, and Appendix Sections.
 17-Aug-2015    From Version 37 to   Changed                Updated the usable file capacity for File
                38                                          Persona to max 256TiB and built-in RCIP port
                                                            support for File Persona
 19-Jun-2015    From Version 36 to   Changed                Changes were made throughout the
                37                                          QuickSpecs
 05-Jun-2015    From Version 35 to   Changed                Changes made to the Configuration, Service
                36                                          and Support , Technical Specs, Appendix and
                                                            Overview Sections
 01-Jun-2015    From Version 34 to   Added                  New lower cost 3.84TB cMLC SSDs available
                35                                          New 1.92TB FIPS Encrypted cMLC SSD
                                                            available
                                                            New 1.2TB 10K, 2TB 7.2K SFF, 6TB 7.2K FIPS
                                                            Encrypted HDD available
                                     Changed                Changes made to the Configuration, Service
                                                            and Support , Technical Specs and Overview
                                                            Sections
                                     Deleted                Removed all the File Controller Section since
                                                            it now has its own QS.
 03-Apr-2015    From Version 33 to   Changed                Changes made to the Models Section.
                34
 30-Mar-2015    From Version 32 to   Changed                Changes made to the Service and Support,
                33                                          Configuration Information and Technical
                                                            Specifications Sections.
 09-Jan-2015    From Version 31 to   Changed                Changes made to the Overview and Technical
                32                                          Specifications Sections.
 1-Dec-2014     From Version 30 to   Changed                Added section about HPE 3PAR File Persona
                31                                          Software Suite
 20-Nov-2014    From Version 31 to   Changed                The document was reverted to version 30 at
                30                                          BU request.
 10-Nov-2014    From Version 30 to   Changed                Changes were made throughout the
                31                                          QuickSpecs.
 29-Sep-2014    From Version 29 to   Changed                Changes were made throughout the
                30                                          QuickSpecs.
 22-Aug-2014    From Version 28 to   Changed                Removed this entire bullet: "Encrypted and
                29                                          non-encrypted drives can be mixed in a non-
                                                            encrypted array"
 20-Aug-2014    From Version 27 to   Changed                Changes made to the Overview section.
                28                                          Update some SKU descriptions.
 18-Aug-2014    From Version 26 to   Changed                Changes were made throughout the
                27                                          QuickSpecs.
                        DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                   Page 49
QuickSpecs                                                             HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Summary of Changes
 18-Jul-2014    From Version 25 to   Changed                Configuration section - WSS2012 R2 Upgrade
                26                                          section added (D4T73A); Standard Features -
                                                            Power Supply changed from 2x 460 W to 2 x
                                                            750 W;.
 10-jun-2014    From Version 24 to   Changed                Overview table info, standard features resilient
                25                                          part; carepack information
 05-Jun-2014    From Version 23 to   Changed                Change made in Overview
                24
 01-Jun-2014    From Version 22 to   Changed                Change made in step 5
                23
 11-apr-2014    From Version 21 to   Changed                Overview chart, Step 11 in Configuration,
                22                                          Models, and Technical Specifications chart
                                                            were revised.
 04-apr-2014    From Version 20 to   Changed                Corrected the images in the Configuration
                21                                          section.
 31-mar-2014    From Version 19 to   Changed                Changes were made throughout.
                20
 24-mar-2014    From Version 18 to   Changed                Image correction.
                19
 17-Jan-2014    From Version 17 to   Changed                Maximum Initiators Supported was revised in
                18                                          the overview chart.
 10-dec-2013    From Version 16 to   Added                  Added the missing image to Step 1.
                17
 09-dec-2013    From Version 15 to   Changed                Overview and Configuration were revised.
                16
 30-sep-2013    From Version 14 to   Added                  Proactive Select credits available for an
                15                                          additional price note was added to Service
                                                            and Support, HPE Care Pack and Warranty
                                                            Information
                                                            HPE 3PAR StoreServ M6710 Midline 1TB 6Gb
                                                            SAS 7.2K SFF Nearline HDD was added to
                                                            Step 4 in Configuration Information
 19-aug-2013    From Version 13 to   Changed                Fibre Channel Switches and HPE Intelligent
                14                                          Infrastructure Analyzer Software (IIAS) were
                                                            revised in Configuration Information
                                                            HPE M6710 and 6720 400GB 6G SAS MLC
                                                            Solid State Devices were added to HPE 3PAR
                                                            SSDs in Configuration Information
                                                            HPE M6710 400GB 6G SAS SFF MLC
                                                            Encrypted Solid State Device was added to
                                                            HPE 3PAR Encryption SSD/HDD/LTU in
                                                            Configuration Information
                                                            HPE 622 1075mm Pallet Intelligent Series
                                                            Rack (22U) was removed from HPE Intelligent
                                                            Series Racks in Configuration Information
 19-jul-2013    From Version 12 to   Changed                Superscript was added to the Overview chart.
                13
                        DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                       Page 50
QuickSpecs                                                             HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Summary of Changes
 17-jul-2013    From Version 10 to   Changed/Removed        Superscripts were added to the Overview
                12                                          chart.
                                                            Removed "600GB SAS 10K RPM Hard Disk
                                                            Drive Encrypted (2.5 in)" from the What's New
                                                            section.
 02-jul-2013    From Version 9 to    Changed                Internal Storage for HPE 3PAR StoreServ File
                10                                          Controller specifications was revised
                                                            HPE 622 1075mm Pallett Intelligent Series
                                                            Rack (22U) was removed from HPE Intelligent
                                                            Series Racks
 14-jun-2013    From Version 8 to    Changed                Changes were made to the Service and
                9                                           Support Section- Note updated
 10-jun-2013    From Version 7 to    Changed                Changes were made throughout the entire
                8                                           QuickSpecs. Added the entire new HPE 3PAR
                                                            StoreServ File Controller section.
 13-may-2013    From Version 6 to    Changed                Changes were made in the following sections:
                7                                           Configuration Information: Step 5
 21-dec-2012    From Version 4 to    Changed                Changes were made in the following sections:
                5                                           Configuration: in Step 7 updated part
                                                            description in Expansion Options.
 17-dec-2012    From Version 3 to    Changed                Changes were made in the following sections:
                4                                           Service and Support, HPE Care Pack and
                                                            Warranty Information: change made in
                                                            Related Services section
                                                            Configuration: change made in Step 8 section.
 14-dec-2012    From Version 2 to    Changed                Changes were made in the following sections:
                3                                           Overview: in Summary changed text and
                                                            changed "2013" to "a later release".
                                                            Service and Support: added hyperlink and
                                                            ordering information, in Related services
                                                            added a new service item.
                                                            Configuration: in Step 1 corrected title, in Step 5
                                                            & 7 changed 2013 to a later release, in Step 8
                                                            added new software items, in Step 9 deleted
                                                            the row HPE Rack and Rack Options and
                                                            added HPE Virtual Contact information. Added
                                                            Step 10.
 05-dec-2012    From Version 1 to    Added                  Added the EMEA version.
                2
                        DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                        Page 51
QuickSpecs                                                                         HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage

Summary of Changes
  Sign up for updates
     Rate this document

                                   © Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information
                                   contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HPE
                                   products and services are set forth in the express warranty statements accompanying
                                   such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an
                                   additional warranty. HPE shall not be liable for technical or editorial errors or
                                   omissions contained herein.

                                   For drives, 1 TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less.

                                   c04164476 - 14433 - Worldwide - V41 - 1-December-2015
                          DA - 14433 Worldwide QuickSpecs — Version 42 — 12/1/2015                               Page 52

QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Overview

HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage is the only all-flash array in the industry that delivers the performance
advantages of a purpose-built, flash-optimized architecture without compromising resiliency, efficiency, or data
mobility. A flash-optimized architecture reduces the performance bottlenecks that can choke general-purpose
disk arrays that have been retrofitted with solid-state disks (SSDs). However, unlike other purpose-built flash
arrays, the 3PAR StoreServ 7450 doesn't require you to introduce an entirely new architecture into your
environment to achieve flash-optimized performance. As a result, you don't have to sacrifice rich, Tier- 1 data
services, quad 4-node resiliency, advanced functionality, or enterprise-class efficiency, or seamless data
mobility between systems.
HPE 3PAR StoreServ 7450 storage delivers performance without compromises.
                                    HPE 3PAR StoreServ 7450c Storage
What's New
NOTE: The term "HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage" refers to the whole 7450 family, including both the
new HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage Converged Controller model (7450c) as well as the legacy HPE
3PAR StoreServ 7450 Storage model.


Summary                                                                   3PAR StoreServ 7450c
Number of Controller Nodes                                                           2 or 4
HPE 3PAR Gen4 ASICs                                                                  2 or 4
Processors                                                                2 - 4 eight-core 2.3 GHz
Total On-Node Cache                                                                192 GiB
Total On-Node Cache per controller node pair                                        96 GiB
Maximum Host Ports                                                                 24 ports
  8Gb/s Fibre Channel Host Ports                                                 4 - 24 ports
  16Gb/s Fibre Channel Host Ports                                                 0 - 8 ports
  10Gb/s iSCSI and FCoE Host Ports                                                0 - 8 ports
  10Gb/s Ethernet Adapter                                                         0 - 8 ports
  1Gb/s Ethernet Adapter                                                         0 - 16 ports
Maximum Initiators Supported                                                    1024 or 2048
Built-in 1GbE Ports5                                                                 2-4


                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                     Page 1
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Overview
2U Controller Enclosure SAS Drive Capacity                                          24
Number of Solid State Drives                                                      6 - 240
Raw Capacity (approx.)1                                                      0.8 - 921.6 TiB2
                                                                               2 - 256TiB4
Usable File Capacity


Capacity Details                                                      3PAR StoreServ 7450c
RAID Levels                                                                RAID 0, 1, 5, 6
RAID 5 Data to Parity Ratios                                                  2:1 - 8:1
RAID 6 Data to Parity Ratios                                          4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2
Drive Capacities (approximate GB2)                           480GB MLC SSD3, 920GB MLC SSD3, 480GB
                                                            cMLC SSD3, 1.92TB cMLC SSD3, 3.84TB cMLC
(RAID levels, parity ratios, and drive capacities all
mixable within the same Storage System)                                         SSD,
Number of Add-on Drive Enclosures                                        0 - 18 enclosures
(Each Drive Enclosure holds up to 24 drives in 2U for
small form factor drives and 4U for large form factor
drives)


NOTE: Specifications are subject to change without notice.
1 Maximum raw capacity currently supported with solid state drives.
2 For storage capacity, 1 GiB = 10243 bytes and 1 TiB = 1024 GiB.
3 SSDs are Solid State Drives.
4 Usable file capacity supported for HPE 3PAR File Persona Software Suite.
5 Two built-in 1GbE ports per node pair can be used either for Remote Copy (RCIP) or for File Persona.
Host OS Support
Citrix® XenServer® | HPE-UX® | HPE OpenVMS | IBM® AIX®
Microsoft® Windows® Server, including Microsoft® Hyper-V™
Oracle® Linux® (UEK and RHEL compatible kernels) | Oracle® Solaris
Red Hat® Enterprise Linux® | Red Hat® Enterprise Virtualization
SUSE® Linux Enterprise | Ubuntu | VMware vSphere™
For the latest information on supported operating systems refer to Single Point of Connectivity Knowledge for
HPE Storage Products (SPOCK): http://www.hpe.com/storage/spock
                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                       Page 2
QuickSpecs                                                           HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Features


Accelerated   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage provides hundreds of thousands of IOPS to allow the
              highest level of performance for any application environment. With 3PAR system wide
              striping, data and I/O for each volume are striped widely across all system resources
              including CPUs, Ports, Cache and Drives. This wide striping enables the system to deliver
              accelerated performance levels (all resources supporting each volume) while avoiding any
              single point of bottleneck. Even a small volume can leverage the performance of hundreds
              of flash devices and all the system's controller nodes for optimal performance. In addition,
              the massively parallel architecture allows 3PAR to serve the IOPS at sub-millisecond
              latency levels, enabling high quality IOPS for each of the applications running on HPE
              3PAR 7450 storage system.

              Quality of Service - With HPE 3PAR Priority Optimization, you can consolidate multiple
              workloads on high-performing HPE 3PAR 7450 Storage system without compromising on
              performance of their key applications. A highly automated approach allows you to
              quickly and easily assign a minimum goal for I/O per second, bandwidth and latency to
              protect mission critical applications in enterprise environments. Or assign performance
              thresholds on workloads with lower service level requirements. This capability allow you
              to consolidate more applications on less infrastructure while delivering predictable
              performance to meet even the most demanding service level requirements.
              HPE 3PAR Express Writes - HPE 3PAR Express Writes is a write acceleration feature
              built in to HPE 3PAR OS version 3.2.1 and later to optimize CPU utilization and, depending
              on workload, deliver greater throughput, up to 30 percent more IOPS, and 20 percent
              reduced latency1. All currently supported HPE 3PAR StoreServ Storage HBAs and hosts
              also support the HPE 3PAR Express Writes feature, and its benefits extend to both
              spinning drives and flash-based media.
              1Based on a random, 100 percent write workload with an 8K block size.


Efficient     Reduce capacity requirements and extend flash media lifespan to lower costs. Stretch
              your Flash media investment for improved return on investment. 3PAR StoreServ is the
              only platform to guarantee to reduce your capacity requirements by 50%. 3PAR StoreServ
              can also extend the life of your Flash media by providing additional media endurance.
              Get thin and stay thin - Thin technologies unique to the HPE 3PAR StoreServ family can
              reduce capacity requirements by 50%. Purchase only what you need, as you need it so
              you can focus resources on growing your business, not maintaining your storage.
              Additionally, the HPE 3PAR ASIC with Thin Built In features an efficient, silicon-based
              zero-detection mechanism. This unique hardware capability gives HPE 3PAR StoreServ
              Storage the power to remove allocated but unused space without impacting
              performance.
              Data center virtualization - Increase virtualization return on investment. Double virtual
              machine density on your physical servers, spend up to 90 percent less time managing
              your storage, and support your virtualization deployment with 50 percent less storage
              capacity. HPE 3PAR StoreServ is built from the ground up to deliver performance that
              exceeds the demands of virtualized data centers along with transformative levels of
              simplicity, agility, and efficiency.
              Do more with less -HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage delivers hundreds of thousands of
              IOPS at under 1ms latency with less equipment to house, far fewer disks to power and
              cool, less hardware to retire after it has reached its end of life, and a reduced carbon
              footprint.


                      DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                        Page 3
QuickSpecs                                                           HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Features

Bulletproof   Eliminate downtime for performance-critical applications - A unique suite of persistent
              technologies power HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage in delivering high availability and
              Tier 1 resiliency to performance critical applications. Achieve higher service levels for
              more users and applications with less infrastructure. Deliver higher performance levels,
              greater availability, and next-generation functionality to multiple user groups and
              applications from a single storage system.

              High Availability - With the Get 6-Nines Guarantee, Hewlett Packard Enterprise PE
              ensures 99.9999% data availability with all HPE 3PAR StoreServ 7450 systems giving you
              the peace of mind that your performance critical applications are back with Tier-1
              resiliency Intelligent data striping across all available enclosures provides HA Cage, the
              ability to maintain availability even when a whole drive enclosure fails. HPE 3PAR
              Persistent Cache in four node configurations eliminates performance impacts that result
              from unplanned component failures, making it a must-have for maintaining service levels
              in the virtual data center-a feature that you can't get from any all-flash storage platform
              built with 2-controllers architecture.

Futureproof   Move data seamlessly across systems and sites to balance performance and cost - HPE
              3PAR StoreServ platform is autonomic (or effortless), and delivers polymorphic simplicity
              from midrange to high end to flash. Federated data mobility is yet another example of
              Polymorphic Simplicity. Simply and non-disruptively shift data between any model HPE
              3PAR StoreServ system without additional management layers or appliances. This helps
              balance cost and performance to meet service-level requirements at the lowest cost while
              increasing business agility and minimizing risk. HPE 3PAR Peer Motion enables you to
              move applications that require flash-performance on 7450 at the right time without
              impacting its availability. This seamless application movement on and off of flash storage
              enables you to put your investment into flash technology to its most optimum usage.
              Simply and non-disruptively shift data between any model HPE 3PAR StoreServ system
              without additional management layers or appliances.
                      DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                       Page 4
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information


Warranty         3 Year, On-site Warranty Service for hardware components. 7x24 4-hour remote response
                 with next business day on-site response

                 The warranty on the following HPE 3PAR StoreServ 7000 SSD product numbers is five
                 years, parts only:
                 HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC                          E7W54B
                 5yr Wty Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) MLC                          E7W55B
                 5yr Wty Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC                          E7W24B
                 5yr Wty Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6720 920GB 6G SAS LFF(3.5in) MLC                          E7W25B
                 5yr Wty Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC                           E7Y52A
                 FIPS Encrypt Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC                          E7Y55A
                 Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC                          E7Y56A
                 Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC                         E7Y57A
                 Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6720 1.92TB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC                         E7Y58A
                 Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS        K0F27A
                 Encrypted cMLC Solid State Drive
                 HP 3PAR StoreServ M6710 3.84TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC                         K2Q91A
                 Solid State Drive
                 Warranty on other HPE 3PAR StoreServ 7000 SSDs excluding the ones listed above is 3
                 years, parts only.

                 Hewlett Packard Enterprise warrants only that the Software media will be free of physical
                 defects for a period of ninety (90) days from delivery.

                 For more information about Hewlett Packard Enterprise 's Global Limited Warranty and
                 Technical Support, visit this link.

                 NOTE: SSDs have a limited number of writes that can occur before reaching the SSD's
                 write endurance limit. This limit is generally high enough so wear out will not occur during
                 the expected service life of an HPE 3PAR StoreServ under the great majority of
                 configurations, IO patterns, and workloads. HPE 3PAR StoreServ tracks all writes to SSDs
                 and can report the percent of the total write endurance limit that has been used. This
                 allows any SSD approaching the write endurance limit to be proactively replaced before
                 they are automatically spared out. An SSD has reached the maximum usage limit once it
                 exceeds its write endurance limit. Following the product warranty period, SSDs that have
                 exceeded the maximum usage limit will not be repaired or replaced under Hewlett
                 Packard Enterprise support contracts.


                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                         Page 5
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information


Service and         Technology Services for increased uptime, productivity and ROI
Support             Trust Hewlett Packard Enterprise storage technology experts for every level of service
                    and support. Our integrated portfolio of services for storage help customers reduce costs,
                    optimize data, streamline storage management, and improve backup and recovery.
                    Capitalizing on HPE Storage Systems' capabilities requires a service partner who
                    understands your increasingly complex environment. Team with the people who know
                    Hewlett Packard Enterprise infrastructure hardware and software best-the experienced
                    professionals at HPE Services.
                    Protect your business beyond warranty
                    Warranty protects against manufacturer defects, however warranty uplifts, such as HPE
                    Care Pack Services protect the business-by reducing downtime risks and providing
                    operational consistency for mission-critical and standard business computing.
                    What HPE Storage Technology Services can do for you
                    HPE Storage Technology Services can help you design, deploy, test, integrate, support,
                    and manage IT and infrastructure solutions. HPE storage lifecycle support services offers
                    a full spectrum of customer care-from technology support to complex migrations to
                    complete managed services.
                    Choose the right level of support, deployment and integration services
                    Hewlett Packard Enterprise support recommendations are designed to help you enhance
                    technology operations and lower risk-and make it easier for you to seek the right balance
                    between affordability and service-level commitments. Depending on your individual
                    support needs, choose from three levels of care that cover the entire lifecycle to better
                    address your needs-Optimized Care, Standard Care, and Basic Care. If none of our
                    support recommendations meet your needs, we can tailor a service solution for your
                    unique support requirements. Only Hewlett Packard Enterprise brings together deep
                    expertise, proactive and business critical support and a strong partner network-together
                    with, a full set of infrastructure services designed to power a Converged Infrastructure

Optimized Care -    HPE Proactive Care Advanced - This service builds and incorporates on Proactive Care
delivers best       Service and also gives customers personalized technical and operational advice from an
performance and     assigned, local Account Support Manager for personalized technical collaboration, flexible
stability through   access to specialist skills to help optimize business critical IT, and enhanced Critical
deployment and      Incident Management to help so the business is not affected if there is a system or device
proactive           outage.
management          Additional Option:
practices           3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

Standard Care -     HPE Proactive Care 24x7- for a higher return on your storage investment, Proactive Care
maintains high      delivers hardware and software support services designed specifically for your technology;
level of uptime,    rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus, Firmware/Software
along with expert   management and best practice advice. Customers can optimize the return on their IT
help to cut the     investment and realize the advantage of running their business critical applications on
cost and            virtualized infrastructure. Plus, HPE Proactive Select 20 credits per year, select from an
complexity of       extensive menu of consultancy and technical services, such as onsite firmware upgrades,
implementation      health checks, assessments, and education.
and support         Additional Option:
                    3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service                               DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 6
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
Basic Care -      HPE Proactive Care 24x7 - for a higher return on your storage investment, Proactive Care
Minimum           delivers hardware and software support services designed specifically for your technology;
recommended       rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus, Firmware/Software
support           management and best practice advice. Customers can optimize the return on their IT
                  investment and realize the advantage of running their business critical applications on
                  virtualized infrastructure. Plus, 10 credits per year, select from an extensive menu of
                  consultancy and technical services, such as onsite firmware upgrades, health checks,
                  assessments, and education.
                  Additional Option:
                  3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service
                  HPE Proactive Select is a flexible way to purchase services to fit your particular
                  environment or situation. Working with an HPE Account Support Manager, you select a
                  package of services in the form of services credits that include proactive services
                  spanning many technologies and processes, such as on-site firmware upgrades, health
                  checks, assessments, and education. You tailor the service delivery to improve time to
                  production, optimize performance, or build in continuous improvements.

Implementation    Installation:
                  Whichever level of care you select, consider our Installation and Startup Services for a
                  smooth implementation.
                  HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage Installation and Startup Service - For smooth startup,
                  this service provides you with deployment of your HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage,
                  ensuring proper installation into your storage environment and helping you realize the
                  maximum benefit from your storage investment.
                  http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2568ENW.pdf

Related Services HPE Storage Transformation Workshop - Explore data management transformation
                 journey to business-aligned visions, aligning your specific situation and Hewlett Packard
                 Enterprise's experiences. http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-
                 9541ENW.pdf

                  HPE 3PAR StoreServ Data Migration - Proven expertise and tools help you migrate data
                  across your data center or around the globe.
                  HPE 3PAR StoreServ Data Migration Service data sheet - US English (A4)

                  HPE Storage Modernization Service - Modernize your storage to take better advantage of
                  physical or virtualized server environments..
                  http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-4620ENW.pdf

                  HPE StoreServ Integration Service - Integrate your new HPE 3PAR StoreServ system so
                  that it is agile, performs effectively, and scales to rapid growth.
                  http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-9254ENW.pdf

                  HPE EVA to 3PAR Acceleration Service - The HPE EVA to 3PAR Acceleration Service can
                  help guide you or even execute data migration activities on your behalf that can not only
                  optimize, but provide OPEX and CAPEX savings as a result of your journey from EVA to
                  3PAR. This service provides customers with an alternative DIY ("do-it-yourself") data
                  migration option with guidance from TS Storage migration specialists. With the help of
                  migration experts, this service allows customers to execute an EVA to 3PAR data migration                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                        Page 7
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                 at their own pace and lowered cost.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-4234ENW.pdf


                 HPE SAN Deployment Service - Hewlett Packard Enterprise delivers complete design
                 and implementation services for Fibre Channel, FCoE, FCIP, SAS, and iSCSI storage
                 area network (SAN) connectivity components. This service includes three levels of
                 support based on the type of environment, ranging from simple to more complex. A
                 trained service specialist guides the implementation of the storage switches in the SAN
                 environment according to Hewlett Packard Enterprise quality standards.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5981-8527EN.pdf

                 HPE Data Replication Solution Service for 3PAR Virtual Copy- HPE Data Replication
                 Solution Service for HPE 3PAR Virtual Copy Software helps create, manage and configure
                 local replication data mirroring and snapshot capabilities of 3PAR storage systems. This
                 service enables snapshots and mirroring to facilitate data restores, minimize downtime for
                 backups, perform application testing, support data mining use with decision-support tools.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0217ENW.pdf

                 HPE Data Replication Solution Service for 3PAR Remote Copy- HPE Data Replication
                 Solution Service for 3PAR Remote Copy Software configures real-time data mirroring
                 between local and remote 3PAR storage systems to safeguard critical business information.
                 Provides scalable deployment of HPE Remote Copy Software real-time data mirroring
                 between a local and a remote 3PAR storage system.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-8627ENW.pdf
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA0-9431ENW.pdf

                 HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite Installation and Startup Service - Provides
                 implementation of the HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite product. Replication
                 Suite includes 3PAR Remote Copy, 3PAR Virtual Copy, and 3PAR Peer Persistence. The
                 service is designed to help get HPE 3PAR 7000 Replication Software Suite up and running
                 quickly and to provide a demonstration of the product's key features using sample or test
                 data only.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2570ENW.pdf

                 HPE 3PAR Peer Persistence Software Installation and Startup Service - Provides
                 implementation of the HPE 3PAR Peer Persistence Software product. The service is
                 designed to help get HPE 3PAR Peer Persistence up and running quickly and to provide a
                 demonstration of the product's key features using sample or test data only.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2772ENW.pdf

                 HPE 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service - HPE 3PAR Adaptive
                 Optimization Policy Implementation Service provides analysis, recommendations, and
                 implementation of HPE 3PAR Adaptive Optimization policies to enable storage tiering using
                 data collected from the HPE 3PAR Storage system over time. With the assistance of a
                 designated IT storage administrator, a service specialist works with the customer to
                 implement Adaptive Optimization policies on the HPE 3PAR Storage system to help deliver
                 service level optimization for virtual and cloud data centers while reducing cost, increasing
                 agility and minimizing risk.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                        Page 8
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                 HPE Storage Virtual Volume Design and Implementation Service- When redeploying an
                 HPE StorageWorks Disk Array, the HPE Virtual Volume Design and Implementation
                 Service provides the necessary activities required to design and implement a new virtual
                 volume configuration.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3764ENN.pdf


                 HPE Thin Volume Conversion Service - Provides evaluation and execution of conversion
                 from standard to thin provisioned virtual volumes for HPE 3PAR Storage. A service
                 specialist advises the customer on Hewlett Packard Enterprise thin provisioning best
                 practices, provides evaluation of potential disk capacity savings if target virtual volumes are
                 converted, and plans and implements thin conversion processing. The service leverages
                 3PAR thin provisioning capabilities to help optimize storage capacity, reduce cost, increase
                 agility and maintain performance.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf

                 HPE Performance Analysis Service for HPE Disk Arrays - The service provides data
                 collection, detailed I/O analysis and enhancement recommendations for HPE 3PAR
                 StoreServ Storage disk arrays, HPE EVA P6000 Storage disk arrays and HPE XP P9000
                 Storage disk arrays. HPE Performance Analysis Service for HPE Storage Disk Arrays
                 provides a single engagement concerning the performance of a single HPE 3PAR
                 StoreServ Storage disk array, HPE EVA P6000 Storage disk array and HPE XP P9000
                 Storage disk array
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5982-6668EN.pdf

                 HPE 3PAR Health Check Service- The HPE 3PAR Health Check service is delivered as a
                 single engagement, providing data collection, analysis, report creation, and a briefing
                 session concerning the performance of a single HPE 3PAR StoreServ Storage System.
                 This health check service is best for HPE 3PAR StoreServ Storage Systems that have
                 been installed and are in normal production mode. It can also be used to establish a
                 baseline for future reference to improve the effective use of your storage system.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-3225ENW.pdf

                 HPE 3PAR Storage Rebalance Service- The HPE 3PAR Rebalance Service helps balance
                 data across your HPE 3PAR StoreServ Storage to take advantage of the capabilities of the
                 array architecture. The service provides analysis, planning, and implementation of data
                 movement and/or physical movement of drive magazines within the array.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0280ENW.pdf

                 HPE EVA to 3PAR Acceleration Service - The HPE EVA to 3PAR Acceleration Service can
                 help guide you or even execute data migration activities on your behalf that can not only
                 optimize, but provide OPEX and CAPEX savings as a result of your journey from EVA to
                 3PAR. This service provides customers with an alternative DIY ("do-it-yourself") data
                 migration option with guidance from TS Storage migration specialists. With the help of
                 migration experts, this service allows customers to execute an EVA to 3PAR data migration
                 at their own pace and lowered cost.
                 http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-4234ENW.pdf

                 HPE 3PAR Dynamic Optimization I&S - For Dynamic Optimization, implementation by
                 Hewlett Packard Enterprise of tasks required to balance the HPE 3PAR storage system;
                 the service provides the Customer with a product overview, advice, and suggested


                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                          Page 9
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                 strategies for use of Dynamic Optimization, and extended/ongoing analysis and/or
                 implementation of Dynamic Optimization strategies can be accommodated at additional
                 cost
                 The Service has further been described in the HPE 3PAR 7000 Software Installation and
                 Startup Service Datasheet: http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-
                 2569ENW.pdf
                 Get connected and get back to business
                 HPE Storage Technology Services provide the path to get your HPE Storage solutions
                 and your business connected to Hewlett Packard Enterprise. Once connected, our
                 experts are able to scan your system and run health checks, then use that data to create
                 personalized reports and recommendations for actions to take to prevent problems and
                 downtime.
For more         http://www.hpe.com/services/storage
information      To learn more on HPE Storage Services, please contact your Hewlett Packard Enterprise
                 sales representative or Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel Partner

                 HPE Care Pack Services are sold by Hewlett Packard Enterprise and Hewlett Packard
                 Enterprise Authorized Service Partners:
                      Services for customers purchasing from Hewlett Packard Enterprise or an enterprise
                      reseller are quoted using Hewlett Packard Enterprise order configuration tools.
                      Customers purchasing from a commercial reseller can find HPE Care Pack Services
                      at: http://www.hpe.com/go/lookuptool
                           DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 10
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration


Step 1 - Choose a Base configuration
HPE 3PAR StoreServ 7450 configurations start with the selection of the Base. The Base includes controller
nodes, bays for small form factor drives, and PCIe slots for host adapter cards. SAN Kits are also considered
base configurations. The SAN Kits simplify ordering for SAN configurations with the array and extend the
switch warranty to 3-years by including switches with an HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage Base.


HPE 3PAR StoreServ 7450 Base Configurations

Factory Integrated   HPE 3PAR StoreServ 7450c 2-node Storage Base                                     E7X87A
in HPE rack          HPE 3PAR StoreServ 7450c 4-node Storage Base                                     E7X62A
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node Base                                              C8R35A
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 4-node Base                                              C8R37A

Factory Integrated   HPE 3PAR StoreServ 7450c 2-node for Storage Centric Rack                         E7X89A
in HPE rack in a     HPE 3PAR StoreServ 7450c 4-node for Storage Centric Rack                         E7X93A
Storage Centric
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node Base for Storage Centric Rack                    E7W52A
Configuration
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 4-node Base for Storage Centric Rack                    E7W53A

Field Integrated     HPE 3PAR StoreServ 7450c 2-node Field Integrated Storage Base                    E7X91A
                     HPE 3PAR StoreServ 7450c 4-node Field Integrated Storage Base                    E7X95A
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node Base                                              C8R35A
                     HPE 3PAR StoreServ 7450 4-node Base                                              C8R37A

                          A minimum of one (1) configuration base must be ordered.
                          The HPE 3PAR StoreServ 7450c 2N base configuration includes (2)
                          controller nodes, 96 GB of cache, (24) small form factor drive bays,
                          (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP, (2) PCIe
                          adapter slots for host adapter cards - one slot per node, (2) 2m SAS
                          cables, (2) 1U rack filler panels to reserve 2U of rack space above
                          the 2-node Storage Base for a future upgrade to a 4-node
                          configuration, (1) mounting rail kit, and power cords.
                          The HPE 3PAR StoreServ 7450c 4N base configuration includes (4)
                          controller nodes, 192 GB of cache, (48) small form factor drive bays,
                          (8) built-in 8 Gb/sec FC ports, (8) 8Gb shortwave FC SFP, (4) PCIe
                          adapter slots for host adapter cards - one slot per node, (4) 2m SAS
                          cables, (4) node link cables, (2) mounting rail kits, and power cords.
                          The HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node base configuration includes
                          (2) controller nodes, 64 GB of cache, (24) small form factor drive
                          bays, (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP, (2)
                          PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node, (2) 2m
                          SAS cables, (2) 1U rack filler panels to reserve 2U of rack space
                          above the 2-node Storage Base for a future upgrade to a 4-node
                          configuration, (1) mounting rail kit, and power cords.                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                     Page 11
QuickSpecs                                                             HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                      The HPE 3PAR StoreServ 7450 4-node base configuration includes
                      (4) controller nodes, 128 GB of cache, (48) small form factor drive
                      bays, (8) built-in 8 Gb/sec FC ports, (8) 8Gb shortwave FC SFP, (4)
                      PCIe adapter slots for host adapter cards - one slot per node, (4) 2m
                      SAS cables, (4) node link cables, (2) mounting rail kits, and power
                      cords.
                      All base configurations include (1) built-in 1GbE port for management
                      and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP or File Persona,
                      per node (support for File Persona only on 7450c).
                      *Storage Centric Configuration
                            - The Storage Centric rack versions of HPE 3PAR StoreServ
                                7450 are for CTO (factory Configure-To-Order) only. With a
                                Storage Centric configuration, the storage system gets
                                placed in the center of the rack so that future expansion of
                                that storage system becomes easier.
                            - In Storage Centric configurations, non-3PAR components,
                                with the exception of certain StoreFabric Storage
                                Networking switches, if added to the same order, get
                                placed in a separate rack.
                The following drawings show example configurations for a HPE 3PAR
                StoreServ 7450 4-node in Storage Centric and non-Storage Centric
                configurations                      HPE 3PAR StoreServ 7450c 4N Storage Centric configuration
                        DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 12
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                    StoreServ 7450c 4N Storage           StoreServ 7450c 4N Storage system
                    system in a storage centric          in a non-storage centric configuration
                    configuration in a HPE Intelligent   in a HPE Intelligent Series Rack
                    Series RackHPE 3PAR StoreServ 7450c/7450 Upgrade Controller Node Pair
Use the HPE 3PAR StoreServ 7450c Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE
3PAR StoreServ 7450c 2N Storage Base into a 4-node configuration.
                   HPE 3PAR StoreServ 7450c Upgrade Node Pair                                     E7X92A
                       Used to upgrade the E7X91A HPE 3PAR StoreServ 7450c 2-node
                       Storage Base to a 4-node configuration.
                       One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration is
                       supported on the 3PAR StoreServ 7450c.
                       The 3PAR StoreServ 7450c Upgrade Node Pair includes (2)
                       controller nodes, 96 GB of cache, (24) small form factor drive bays,
                       (4) built-in 8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP, (2) PCIe
                       adapter slots for host adapter cards - one slot per node, (2) 2m SAS
                       cables, (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and power cords


                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 13
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                         The upgrade node pair includes (1) built-in 1GbE port for
                         management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over IP or
                         File Persona, per node.
Use the HPE 3PAR StoreServ 7450 Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE 3PAR
StoreServ 7450 2-node Storage Base into a 4-node configuration.
                    HPE 3PAR StoreServ 7450 Upgrade Node Pair                                     C8R36A
                         Used to upgrade the C8R35A HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node
                         Storage Base to a 4-node configuration.
                         One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration is
                         supported on the 3PAR StoreServ 7450.
                         The 3PAR StoreServ 7450 Upgrade Node Pair includes (2) controller
                         nodes, 64 GB of cache, (24) small form factor drive bays, (4) built-in
                         8 Gb/sec FC ports, (4) 8Gb shortwave FC SFP, (2) PCIe adapter
                         slots for host adapter cards - one slot per node, (2) 2m SAS cables,
                         (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and power cords
                         The upgrade node pair includes two built-in Gigabit Ethernet ports
                         for management and Remote Copy over IP.Step 2 - Choose Host Adapter
Host adapters can be ordered separately to be installed in the field or they can be factory configured into
controller nodes. Host adapter cards provide the array with additional FC ports or with 10Gb/sec iSCSI/FCoE
ports. The additional FC ports can be used for connection to hosts or used to connect to other HPE 3PAR
StoreServ Storage systems in a Remote Copy relationship. The iSCSI/FCoE ports permit host connection in
iSCSI and FCoE environments.
NOTE: Host adapters used with HPE 3PAR StoreServ 7450 are the same as the ones used with HPE 3PAR
StoreServ 7000 family.
NOTE: Ethernet Adapters can be used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services
connectivity.


HPE 3PAR StoreServ 7000 Host Adapters
                HP 3PAR StoreServ 7000 4-port 8Gb/sec Fibre Channel Adapter                          QR486A
                HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 10Gb/sec iSCSI/FCoE Adapter                            QR487A
                HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 16Gb Fibre Channel Adapter                             E7X47A
                HP 3PAR StoreServ 7000 2-port 10Gb Ethernet Adapter                                  E7X96A
                HP 3PAR StoreServ 7000 4-port 1Gb Ethernet Adapter                                   E7X97A
                    Fibre Channel (QR486A, E7X47A) and iSCSI/FCoE Adapters
                    (QR487A) are used in the Storage Base products (E7X91A,
                    E7X95A, C8R35A, and C8R37A) and the Upgrade Node Pair
                    (E7X92A, and C8R36A).
                    Ethernet Adapters (E7X96A, E7X97A) can be used exclusively with
                    the HPE 3PAR File Persona Software Suite on the HPE 3PAR
                    StoreServ 7450c Storage Base product (E7X91A, E7X95A) and
                    Upgrade Node Pair (E7X92A).
                    The 10Gb/s Ethernet Adapter (E7X96A) includes the the 10Gb/s SR
                    SFP+


                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 14
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                      Because the Storage Base products and the Upgrade Node Pair
                      include built-in FC ports, the host adapter cards are optional.
                      QR486A and QR487A include one adapter card each. Adapters must
                      be purchased in pairs.
                      The QR486A includes (4) 8 Gb/s shortwave FC SFPs. The QR487A
                      includes (2) 10 Gb/s SFPs. The E7X47A includes (2) 16 Gb/s
                      shortwave FC SFPs.
                      Each node in a node pair (a node pair is composed of the two
                      controller nodes in a single 2U enclosure) must have the same
                      number and type of adapters. FC, iSCSI/FCoE, and GbE adapters
                      may not be intermixed in a node pair.
                      The 4 ports of the FC adapter can be individually configured to
                      connect to a host or to a remote array in an RC configuration.
                      The two ports of the iSCSI/FCoE adapter can be individually
                      configured by the user as iSCSI or FCoE.
                      Adapter Configurations permitted on all HPE 3PAR StoreServ 7450 systems
 Product   Nodes     A*    B*     C*           D      E            F*         G            H* I*
 E7X91A
 C8R35A
 E7X87A    Node 0    Empty FC      iSCSI/FCoE
 C8R35A    Node 1    Empty FC      iSCSI/FCoE
 E7X89A
 E7W52A
 E7X92A    Node 2    Empty FC      iSCSI/FCoE
 C8R36A    Node 3    Empty FC      iSCSI/FCoE
 E7X95A
 C8R37A    Node 0    Empty FC    iSCSI/FCoE     Empty Empty          FC           iSCSI/FCoE   FC iSCSI/FCoE
 E7X62A    Node 1    Empty FC    iSCSI/FCoE     Empty Empty          FC           iSCSI/FCoE   FC iSCSI/FCoE
 C8R37A    Node 2    Empty Empty Empty          FC    iSCSI/FCoE     iSCSI/FCoE   FC           FC iSCSI/FCoE
 E7X93A    Node 3    Empty Empty Empty          FC    iSCSI/FCoE     iSCSI/FCoE   FC           FC iSCSI/FCoE
 E7W53A
 NOTE: If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
 Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity.
 * Factory default configurations for given quantities of adapters.
                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                   Page 15
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                           Ethernet Adapter Configurations permitted on HPE 3PAR StoreServ 7450c
  Product       Nodes      A*     B*      C        D        E             F*      G*             H*
  E7X91A
                Node 0     Empty Eth
  E7X87A
                Node 1     Empty Eth
  E7X89A
                Node 2 Empty Eth
  E7X92A
                Node 3 Empty Eth
                Node 0 Empty Eth            Empty Eth          Eth             FC        iSCSI/FCoE Eth
  E7X95A
                Node 1 Empty Eth            Empty Eth          Eth             FC        iSCSI/FCoE Eth
  E7X62A
                Node 2 Empty Empty Eth              FC         iSCSI/FCoE Eth            Eth        Eth
  E7X93A
                Node 3 Empty Empty Eth              FC         iSCSI/FCoE Eth            Eth        Eth
NOTE: * Factory default configurations for given quantities of adapters.
NOTE: If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity.
NOTE: Ethernet Adapters can be used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services
connectivity available on HPE 3PAR StoreServ 7450c


Step 3 - Choose Drive Enclosures
Add drive enclosures to expand the configuration and to add large form factor drives to the configuration. Drive
enclosures can be ordered separately for installation in the field, or they can be factory configured in a rack.
Drive enclosures are optional. Because the Storage Base products and the Upgrade Node Pair include small
form factor drive bays, the minimum configuration does not require any additional drive enclosures. For larger
configurations, attach drive enclosures. Each drive enclosure includes 24 drive bays. The HPE 3PAR
StoreServ 7450 supports up to four (4) added drive enclosures per node pair. The two drive enclosure types
can be intermixed in a single array.
NOTE: Drive enclosures used with HPE 3PAR StoreServ 7450 are the same as the ones used with HPE
3PAR StoreServ 7000 family.
    HPE M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure                HPE M6720 3.5 inch 4U SAS Drive Enclosure


Drive Enclosures
                     HP M6710 2.5 inch 2U SAS Drive Enclosure                                           QR490A
                     HP M6720 3.5 inch 4U SAS Drive Enclosure                                           QR491A
                     HP M6710 SFF(2.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure                           E7X64A
                     HP M6720 LFF(3.5in) SAS Field Integrated Drive Enclosure                           E7X66A
                         Each drive enclosure includes 24 drive bays, (2) IO modules, (2)
                         1m SAS cables, (1) mounting rail kit, and power cables.
                         The M6710 2U drive enclosure provides 24 SFF drive bays
                         arranged in a single row.
                         The M6720 4U drive enclosure provides 24 LFF drive bays,


                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 16
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                           arranged in four (4) columns of six (6) slots each.
                           Minimum of zero (0) drive enclosures, maximum of four (4)
                           attached to C8R35A and E7X91A.
                           Minimum of zero (0) drive enclosures, maximum of (8) attached to
                           C8R37A and E7X95A.
                           Drive enclosures are connected in daisy chains from the SAS
                           ports of the controller nodes.
                           The best practice is to balance the drive enclosures across the
                           SAS ports, remembering that the controller node enclosures include
                           (24) drives attached to the SAS port labeled DP-1.
                           The best practice when including LFF and SFF drive enclosures in
                           the same array is to arrange them in the rack so that all of the 2U
                           enclosures that belong to one node pair are together and all of the
                           4U enclosures for that node pair are together. When connecting the
                           backend SAS cables, intermix the M6710 and M6720 enclosures
                           on each SAS port.
                           With a four node configuration, the best practice is to attach the
                           same number of drive enclosures to each node pair.
                           To achieve highest availability in multi-enclosure configurations,
                           configure a minimum of two (2) enclosures per node pair for RAID
                           1, a minimum of four (4) enclosures per node pair if RAID 5 is
                           included, and a minimum of three (3) enclosures per node pair if
                           RAID 6 is included. Include enclosures containing node pairs in the
                           count with the M6710 enclosures.
                           Drive bays that are not filled with a drive must be covered with a
                           drive blank to preserve proper air flow.
                           If future capacity upgrades are expected, include enough Drive
                           Enclosures so that there are some empty bays in each enclosure
                           after all drives are added.


Step 4 (a) - Choose Encryption (if needed)
At the time of initial system purchase, it must be decided if that system is supposed to be an encrypted
system. Encryption functionality, once turned ON, cannot be turned OFF on a given StoreServ system. If an
encrypted system is desired, only encrypted drives shall be included on the order along with the encryption
LTU.
The HPE 3PAR StoreServ Data Encryption enables the encryption for all the data that is stored on the internal
drives of the 3PAR StoreServ Storage. The 3PAR Encryption solution encrypts the data so that data cannot be
read off a drive that is removed from the 3PAR Storage. In the event of a failure of the drive or the theft of a
drive, the proper authentication key is required to be entered to gain access to the data stored within the
drive. This method of encryption allows the user the comfort knowing all data contained on the drive is
protected against internal and external risks. Organizations within the healthcare industry, financial services
and public sectors are increasingly required to protect their sensitive information (patient records, personal
identifying information, and intellectual property) from threats like unauthorized insider access, accidental
disclosure, or theft.
NOTE: Encryption Drives used with HPE 3PAR StoreServ 7450 are the same as the ones used with HPE
3PAR StoreServ 7000 family.


HPE 3PAR StoreServ Data Encryption


                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 17
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                       HP 3PAR StoreServ 7450 Data at Rest Encryption LTU                              BC985A
                       HP 3PAR StoreServ 7450 Data at Rest Encryption E-LTU                         BC985AAE
                       HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted                  E7Y52A
                       MLC Solid State Drive
                       HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) FIPS Encrypted                  K0F27A
                       cMLC Solid State Drive
     An encrypted HPE 3PAR StoreServ array, i.e. any HPE 3PAR StoreServ array that has the HPE 3PAR
     Data Encryption license activated or intended to be activated, must have only self-encrypted drives
     installed.
     A non-encrypted HPE 3PAR StoreServ array can have a mix of encrypted and non-encrypted drives.
     Customers have option to turn on encryption, non-disruptively, at any time; even after data has been
     written to the system.
     * FIPS 140-2 Validated Self-Encrypting Drives (SEDs) have been certified by the U.S. National Institute of
     Standards and Technology (NIST) and Canadian Communications Security Establishment (CSE) as
     meeting the Level 2 security requirements for cryptographic modules as defined in the Federal
     Information Processing Standards (FIPS) 140-2 Publication
     Strengthen the DAR solution with an optional FIPS 140-2 Level 2 validated external key manager.
     Supports KMIP 1.1 for key management. communications.
     Supports HPE Enterprise Secure Key Manager 4.0 and SafeNet KeySecure k460 and k150 centralized
     key management.
     A data encryption license (LTU) is required to enable encryption on the array. One encryption license is
     required for each encrypted array.
     Once encryption is enabled on the HPE 3PAR StoreServ Storage, it cannot be disabled.
     The local key manager is included in the HPE 3PAR OS. There is not a separately orderable part number
     for the local key manager.

NOTE: The HPE 3PAR 7450 Data at Rest Encryption LTU are valid for both the HPE 3PAR StoreServ 7450
and HPE 3PAR StoreServ 7450c Storage systems.
Step 4 (b) - Choose Drives
Drives are orderable at the time the array is purchased, or can be added in the future when additional capacity
is required. Unlike other HPE 3PAR StoreServ Storage systems where drives are sold in magazines of four,
HPE 3PAR StoreServ 7000 drives are sold as single drives. Note that these drives are only compatible with
the M6710 and M6720 drive enclosures.
NOTE: SSD Drives used with HPE 3PAR StoreServ 7450 are the same as the ones used with HPE 3PAR
StoreServ 7000 family.


HPE 3PAR StoreServ 7450 SAS SSD Drives
HPE 3PAR SSDs        HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                       E7W54B
                     Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) MLC 5yr Wty                       E7W55B
                     Solid State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6710 480GB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                        E7Y55A
                     State Drive
                     HP 3PAR StoreServ M6720 480GB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC Solid                        E7Y56A
                     State Drive
                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 18
QuickSpecs                                                              HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                HP 3PAR StoreServ M6710 920GB 6G SAS SFF(2.5in) MLC 5yr Wty                    E7W24B
                Solid State Drive
                HP 3PAR StoreServ M6720 920GB 6G SAS LFF(3.5in) MLC 5yr Wty                    E7W25B
                Solid State Drive
                HP 3PAR StoreServ M6710 1.92TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                    E7Y57A
                State Drive
                HP 3PAR StoreServ M6720 1.92TB 6G SAS LFF(3.5in) cMLC Solid                    E7Y58A
                State Drive
                HP 3PAR StoreServ M6710 3.84TB 6G SAS SFF(2.5in) cMLC Solid                    K2Q91A
                State Drive
                      The minimum recommended initial quantity is eight (8) drives* per
                      node pair
                      Minimum upgrade quantity is 4 drives per node pair or 2 drives per
                      enclosure, whichever is larger. Best practice is to run Autonomic
                      Rebalance (also known as tunesys) after adding the drives.
                      All node enclosures must contain either zero (0) or an even number
                      of drives. All drive enclosures must contain an even number of
                      drives, with a minimum of two.
                      Minimum raw capacity is 0.8TB per node pair.
                      Best practice is to add equal numbers of drives to all enclosures
                      compatible with the drive type being added.
                      With a four node configuration, the best practice is to attach the
                      same number and type of drives to each node pair.
                      Small Form Factor (SFF)-specific configuration practices
                             - SFF drives may be loaded into the Storage Base
                                enclosures, the Upgrade Node Pair enclosure and the
                                M6710 drive enclosure.
                             - SFF drives must be loaded in pairs of identical drives,
                                beginning with the leftmost slot, slot 0, and filling to the
                                right, leaving no empty slots between drives.
                      Large Form Factor (LFF)-specific configuration practices
                             - LFF drives may be loaded into the M6720 drive enclosure.
                             - LFF drives must be loaded in pairs of identical drives
                                starting at the bottom of a column, leaving no empty slots
                                between drives in the column. It is permitted to have
                                empty columns between columns containing drives.
                                Different columns do not have to contain the same
                                number of drives.
                             - An all LFF drive configuration is permitted, leaving the
                                Storage Base Enclosure empty.
                      SSD specific configuration practices
                             - SSD-only configurations are permitted.
                             - Maximum of 120 SSDs per node pair.
                             - The SFF and LFF SSDs allow the user to create SSD
                                volumes that stripe across SFF and LFF enclosures.
                      * 8 drives support RAID 1 and RAID 5. For RAID 6 choose 12
                      drives.
                        DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                  Page 19
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration

Step 5 - Choose Service Processor Implementation
The HPE 3PAR Service Processor monitors the HPE 3PAR StoreServ 7450 and enables remote monitoring
and remote servicing of the array. The key capabilities of the Service Processor is to:
      Enable rapid, proactive response to issues
      Provide a secure communication channel between the customer's data center and HPE 3PAR Central
      for:
            - Remote Online Software Upgrade; upgrade software with no application disruption
            - Remote Diagnostics; key diagnostic information maintained centrally on a historical basis
            - Remote Serviceability; provides fast predictive response and remediation
Each HPE 3PAR StoreServ 7000 requires its own Service Processor. The Service Processor functions as the
communication interface between a customer's IP network and HPE 3PAR Central by managing all service-
related communications. The Service Processor leverages the industry-standard HTTP over Secure Sockets
Layer (HTTPS) protocol to secure and encrypt data communication.
Virtual Service Processor
The Service Processor can be deployed either as a Virtual Service processor or a Physical Service Processor.
A Virtual Service Processor (VSP) is included free with the 3PAR Base Operating System. The Virtual Service
Processor can be installed on a that is provided by the customer before installation that, meet the following
specifications:
      Virtualization operating system
            - VMware vSphere ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5
            - Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2
      Server features
            - 2 GB RAM (minimum for the VSP Virtual Machine)
            - 256 GB free disk space (minimum for the VSP Virtual Machine)
                NOTE: VSP storage must not reside on the array it is managing.
            - DVD ROM or DVD RW
            - 1 Gb Ethernet port
            - For VSP on VMware, the server must be listed in the VMware Compatibility Guide
            - For VSP on Hyper-V, the server must be listed on the Windows Server Catalog
The customer must provide any hardware required to host the remote support software when deploying a
Virtual Service Processor. For scheduled service calls, the customer shall make the Virtual Service Processor
available to Hewlett Packard Enterprise for remedial activities at the agreed-upon time. The customer is
responsible for maintaining the appropriate HPE 3PAR Remote Support Technology with a secure connection
to Hewlett Packard Enterprise and any passwords required to access the local network and Virtual Service
Processor. The customer is responsible for providing all necessary resources in accordance with the HPE
3PAR Service Processor Release Notes in order to enable the delivery of the service and options. Please
contact a local Hewlett Packard Enterprise representative for further details on requirements, specifications,
and exclusions.
                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 20
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
The physical Service Processor is a dedicated storage appliance located within the storage rack providing
close proximity to the HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage. The physical Service Processor is fully supported
and maintained by HPE Services. The physical Service Processor has serial port connectivity that provides
maintenance access for trouble shooting capabilities. If a VMware server is not available to run the virtual
Service Processor, the physical Service Processor is the alternative choice for remote monitoring and
remote service.

HPE 3PAR Policy Server
HPE 3PAR Policy Server works to implement customer-configurable remote service access policies.
Installed on a customer-provided host, Policy Server provides the customer with ultimate flexibility and control
to allow or deny outbound communication or remote service connections to and from an HPE 3PAR
StoreServ Storage system. Policy Server also serves as the centralized point for collecting and storing audit
logs of all diagnostic data transfers and authorized remote service connections to and from all configured HPE
3PAR Storage systems. HPE 3PAR Policy Server provides the
       The customer has complete control over policy administration.
       A centralized policy administration for all HPE 3PAR Storage systems is provided.
       A centralized audit log to facilitate security audits is provided.
       Up to 100 3PAR systems can be managed with a single 3PAR Policy Server license
       Policy Server 6.1.5 can be run on a Virtual Machine. For the latest information on supported hypervisors,
       refer to Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK):
       http://www.hpe.com/storage/spock
                 HPE 3PAR Policy Manager Software LTU                                                    TE400B
Step 6 - Choose Cables for host connection and remote copy connection
The optical cables listed below support 8 Gb/s FC and 10 Gb/s iSCSI/FCoE for host connect (FC and
iSCSI/FCoE) and for Remote Copy connections (FC only). The copper1GbE cables are used for Remote Copy
over IP or File Persona and for connection to the Management Port.


Cables
FC and 10GbE            HP 3PAR 4m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                          QL281B
                        HP 3PAR 6m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                          QR631A
                        HP 3PAR 10m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                         QL266B
                        HP 3PAR 25m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                         QR593A
                        HP 3PAR 50m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                         QL267B
                        HP 3PAR 100m 50/125 (LC-LC) Fiber Cable                                        QL268B
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable                          QK732A
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable                          QK733A
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable                          QK734A
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable                         QK735A
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable                         QK736A
                        HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable                         QK737A
                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 21
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
1GbE                    HP 4.3m/14ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                     C7536A
                        HP 7.6m/25ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                     C7537A
                        HP 15.2m/50ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                    C7542A
Direct Attach Copper    HPE 3COM
Cables*                 HP X240 10G SFP+ to SFP+ 0.65m Direct Attach Copper Cable                     JD095C
                        HP X240 10G SFP+ to SFP+ 1.2m Direct Attach Copper Cable                      JD096C
                        HP X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable                        JD097C
                        HP X240 10G SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable                        JG081C
                        HP X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable                           JC784C
                        HPE ProCurve
                        HP X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable                        J9281B
                        HP X242 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable                        J9283B
                        HP X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable                        J9285B
                        HP X242 10G SFP+ to SFP+ 10m Direct Attach Copper Cable                       J9286B
                        HP X242 10G SFP+ to SFP+ 15m Direct Attach Copper Cable                       J9287B
                        Brocade
                        HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 1.0m Direct Attach                     AP818A
                        Cable
                        HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 3.0m Direct Attach                     AP819A
                        Cable
                        HP B-series SFP+ to SFP+ Active Copper 5.0m Direct Attach                     AP820A
                        Cable
                        Cisco
                        HP C-series SFP+ to SFP+ Active Copper 7.0m Direct Attach                     QK701A
                        Cable
                        NOTE: *The Direct Attach Support is available only for iSCSI
                        protocol and is available only with HPE 3PAR OS version 3.1.3
                        and later
Step 7 - Choose Racking Options
The HPE 3PAR StoreServ 7450 is compatible with most industry standard 4-post EIA 19 inch racks with
square mounting holes, including the HPE Intelligent Series Rack and the HPE 10000 G2 Series Rack. The
HPE 3PAR StoreServ 7450 can be factory configured and shipped in a rack or shipped without a rack for field
integration into an existing rack. The rack used for factory integration is the HPE Intelligent Series Rack.


HPE Rack and Rack Options
Factory         Select a rack to house your HPE 3PAR StoreServ 7450.
Integration     NOTE: The HPE Intelligent Series Rack is the only series supported for factory
                configuration.
Primary         The HPE 3PAR StoreServ 7450 will be configured into an HPE Intelligent Series
Configuration   Rack with the appropriate power distribution units (PDUs). If other products such


                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 22
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
Rules        as servers or back-up products are included in the cab, a different PDU will be
             added (if required) or can be chosen from a list of appropriate offerings shown in
             the configuration tool. The HPE Intelligent Series Rack must be purchased for
             factory configuration. Additional 3PAR StoreServ 7450 controller node enclosures
             and drive enclosures may be ordered for multiple subsystem integration at the
             factory.
             The 3PAR StoreServ 7450 is also supported in HPE 10000 G2 Series racks for
             field installation.
             When calculating available U-space, assume that no space will be placed
             between the mounted components. For redundancy, order PDUs in quantities of
             two. Refer to the Configuration and User Guide in the Information Library at the
             Rack Solutions webpage.
HPE          NOTE: The number of components that will fit in a rack varies and is determined
Intelligent  by the interior U-space of the rack.
Series Racks HP 47U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                          BW912A
             HP 47U 1075mm Side Panel Kit                                                         BW915A
             HP 42U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                          BW904A
             HP 42U 1075mm Side Panel Kit                                                         BW906A
             HP 36U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                          BW896A
             HP 36U 1075mm Side Panel Kit                                                         BW898A
             HPE 622 1075mm Pallet Intelligent Series Rack (22U) (available in a later release)   BW893A
             For more information on the HPE rack offerings, please see the following URL:
             http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/platforms/rackandpower.html.
             For more information on rack options, see:
             http://www.hpe.com/products/rackoptions.
             For more information on PDUs, see:
             http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/proliantstorage/power-
             protection/pdu.html.
HPE PDU      HP EVA PDU Pivot Kit                                                                 AG730A
Pivot Kit    Used to reclaim 2U of space in an HPE Intelligent Series Rack with HPE 3PAR
             StoreServ 7000 configurations. This kit allows the PDUs to be placed in the back
             of the rack without requiring any rack U space.
             NOTE: The use of the PDU Pivot Kit is strongly recommended and is the default
             option when orders are configured, as it will save 2U of valuable rack space.
             NOTE: 0D1 will appear after this part number to indicate factory integration where
             appropriate.
Performance HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage is qualified for use in HPE Performance
Optimized    Optimized Data Centers. Go to http://www.hp.com/go/POD for more information.
Data Centers
Non-HPE rack The Storage Bases, the Upgrade Node Pair, and the Drive Enclosures include
and power    mounting rails that are compatible with industry standard 4-post EIA 19 inch racks
requirements with square mounting holes. For detailed information on determining compatibility
             of a non-HPE rack, please review the information included in the HPE 3PAR
             StoreServ 7450 User Guide.


Expansion Options

                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 23
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
Hewlett Packard Enterprise provides a variety of SAS cable kits to allow expansion of the HP3PAR StoreServ
7450. Note that the Storage Base products, the Upgrade Node Pair and the Drive Enclosures all include SAS
cables. Most configurations will not require a SAS expansion cable kit.
SAS             HP 6 Meter Expansion Cable Kit                                                       AP879A
expansion       If an HPE 3PAR StoreServ 7450 needs to be expanded into an adjacent rack, one
cable kit       6 meter SAS expansion cable kit is required for every node pair that must access
                drive enclosures in the expansion rack. Each 6 meter SAS expansion cable kit
                contains four 6 meter SAS cables.
                HP 2 Meter Expansion Cable Kit                                                       AW566A
                f an HPE 3PAR StoreServ 7450 needs to be expanded within the same rack, but
                the new drive enclosure must be located some distance from the nearest existing
                drive enclosure within the same rack, one or two 2 meter SAS expansion cable
                kits is needed, depending on configuration. Each 2 meter SAS expansion cable kit
                contains two 2 meter SAS cables.
                HP 1 Meter SAS Expansion Cable Kit                                                   QR514A
                The 1 meter SAS expansion cable kit is provided for cases where a shorter SAS
                cable is required. Each 1 meter SAS expansion cable kit contains two 1 meter
                SAS cables.
                NOTE: The 2-node Storage Bases and Upgrade Node Pair come with four 2
                meter SAS cables each and the 4-node Storage Base comes with eight 2 meter
                SAS cables. The Drive Enclosures come with two 1 meter SAS cables each.


Step 8 - Choose Software
Hewlett Packard Enterprise provides an extensive selection of features for HPE 3PAR StoreServ Storage. All
of the features available on the HPE 3PAR StoreServ 10000 Storage system are also available on the HPE
3PAR StoreServ 7450 Storage system, the result of a common architecture that spans from small and medium
businesses to the largest global enterprise. For convenient ordering, the 3PAR StoreServ 7450 provides the
features in Suites.
Two types of software licensing methods are employed with the HPE 3PAR StoreServ 7450. Some software
titles are licensed per system; other titles are licensed by drive. With system-based licensing one license
covers the whole array, independent of configuration or capacity. Drive-based licensing, in contrast, is licensed
per installed drive. A software title with drive-based licensing includes two Licenses to Use (LTU), a Base LTU
that enables the software feature for the system and a Drive LTU that licenses the use of one drive. For each
software title, purchase one Base LTU per title per array, and one Drive LTU, for every drive, that is installed in
the array, independent of drive type. For the HPE 3PAR StoreServ 7450 there is no Drive LTUs cap. For the
HPE 3PAR StoreServ 7450c the Drive LTUs cap at 168. After reaching the cap, you do not need to purchase
any more Drive LTUs for that title.
NOTE: All the HPE 3PAR 7450 Software LTU are valid for both the HPE 3PAR StoreServ 7450 and HPE
3PAR StoreServ 7450c Storage systems.
For more information regarding HPE 3PAR software see
http://h18006.www1.hpe.com/storage/solutions/3par/software.html.


HPE 3PAR 7450 Operating System Software Suite (Required)
HPE 3PAR      HPE 3PAR 7450 Operating System Software Suite is the foundation software of
OS SW Suite - HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage, combining advanced virtualization
3PAR          capabilities with simple storage management, high efficiency, and world class                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                        Page 24
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
Operating      performance. The included comprehensive thin provisioning capabilities allow your
System,        storage to start thin, get thin and stay thin. System Tuner and Autonomic
System Setup,  Rebalance help maintain high performance over time. Migrating your existing data
and            from HPE EVA, EMC CX4 or EMC VNX Storage and 3PAR systems to HPE
Management     3PAR StoreServ 7450 is easy with the included 1 year Online Import license. HPE
Software       3PAR SmartStart Software, included in the suite, guides you through the
               configuration of the service processor, HPE 3PAR StoreServ Storage and the
               application hosts - making storage setup quick and easy. HPE 3PAR 7450
               Operating System Software Suite is a required purchase. It uses drive-based
               licensing. For more information see http://www.hp.com/go/3PAR.
               HP 3PAR 7450 Operating System Software Suite Base LTU                                 BC890B
               HP 3PAR 7450 Operating System Software Suite Base E-LTU                           BC890BAE
               HP 3PAR 7450 Operating System Software Suite Drive LTU                                BC891A
               HP 3PAR 7450 Operating System Software Suite Drive E-LTU                          BC891AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR 7450 Replication Software Suite
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Replication Software Suite offers automatic replication,
7000             transparent failover and Point-in-Time (PIT) copies enabling seamless disaster
Replication      recovery for critical data. These features provide an agile, efficient and simple
Software Suite   solution to protect against the unpredictable. This suite is ideal for virtualized data
- Local          centers demanding data availability and business continuity 24x7. HPE 3PAR
Replication,     7450 Replication Software Suite consists of HPE 3PAR Remote Copy Software,
Remote           HPE 3PAR Peer Persistence Software and HPE 3PAR Virtual Copy Software,
Replication      which are also available separately. Replication Software Suite uses drive-
and              based licensing. For more information see
Transparent      NOTE: The Peer Persistence feature provides transparent failover in VMware
Failover         cluster environments and requires the Remote Copy feature as a prerequisite.
                 HP 3PAR 7450 Replication Software Suite Base LTU                                          BC892A
                 HP 3PAR 7450 Replication Software Suite Base E-LTU                                      BC892AAE
                 HP 3PAR 7450 Replication Software Suite Drive LTU                                         BC893A
                 HP 3PAR 7450 Replication Software Suite Drive E-LTU                                     BC893AAE
NOTE: If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity
* Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be ordered
with any Standalone or Upgrade software order.
HPE 3PAR 7450 Security Software Suite
HPE 3PAR       HPE 3PAR 7450 Security Software Suite provides secure administrative
7000 Security segregation of users and hosts, allowing individual user groups and applications to
Software Suite confidently share a 3PAR StoreServ 7450 system. It also allows you to secure
               volumes and copies so they cannot be deleted, even by a 3PAR StoreServ 7450
               user with the highest level privileges. When coupled with reservationless, non-
               duplicative, read-only virtual copies (snapshots), the Virtual Lock feature enables
               you to retain frozen, point-in-time copies of your data to assist internal data
               retention and simplify compliance with internal governance procedures. HPE


                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                       Page 25
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
               3PAR 7450 Security Software Suite consists of HPE 3PAR Virtual Domains
               Software and HPE 3PAR Virtual Lock Software, which are also available
               separately. Security Software Suite uses drive-based licensing.
               HP 3PAR 7450 Security Software Suite Base LTU                                         BC908A
               HP 3PAR 7450 Security Software Suite Base E-LTU                                   BC908AAE
               HP 3PAR 7450 Security Software Suite Drive LTU                                        BC909A
               HP 3PAR 7450 Security Software Suite Drive E-LTU                                  BC909AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite
HPE 3PAR       The HPE 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite makes sure that data is on
7450 Data      the right storage asset at the right time. This suite rebalances, redistributes and
Optimization   refreshes storage non-disruptively with features that provide autonomic storage
Software Suite tiering and dynamic data mobility, reducing cost and increasing agility. HPE 3PAR
- Rebalance,   7450 Data Optimization Software Suite consists of HPE 3PAR Priority
Redistribute,  Optimization , HPE 3PAR Dynamic Optimization, HPE 3PAR Adaptive
and Refresh    Optimization and HPE 3PAR Peer Motion (providing federation capability for data
               mobility), which are also available separately. Data Optimization Software Suite
               uses drive-based licensing. For more information see
               NOTE: The Adaptive Optimization feature requires HPE 3PAR Reporting Software
               Suite as a prerequisite.
               HP 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite V2 Base LTU                             BD272A
               HP 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite V2 Base E-LTU                         BD272AAE
               HP 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite V2 Drive LTU                            BD273A
               HP 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite V2 Drive E-LTU                        BD273AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR 7450c File Persona Software Suite
HPE 3PAR File       The HPE 3PAR File Persona Software Suite is a licensed feature of the 3PAR
Persona Software    OS that enables a rich set of file protocols and core file data services on a
Suite - Converged   3PAR StoreServ system. As a feature of the 3PAR OS, the File Persona
Block, File and     inherits the industry leading architecture and Block Persona benefits of 3PAR
Object Access       StoreServ. It extends the spectrum of primary storage workloads natively
                    addressed by 3PAR StoreServ from virtualization, databases, and applications
                    via the Block Persona to also include client workloads such as home
                    directory consolidation, group/department shares, and corporate shares via
                    the File Persona - all with truly Converged Controllers, truly agile capacity,
                    and truly unified management.
                    The File Persona is supported on the 3PAR StoreServ 7450c. It requires the
                    installation of 1GbE (E7X97A) or 10GbE (E7X96A) network cards.
                    For more information see http://www.hpe.com/go/3PAR/FilePersona
                    NOTE: The File Persona feature requires HPE 3PAR 7450 Operating System
                    Software Suite as a prerequisite.                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                  Page 26
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                 HPE 3PAR 7450c File Persona Software Suite 1TB LTU                                BD411A
               HPE 3PAR 7450c File Persona Software Suite 1TB E-LTU                              BD411AAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR 7450 Reporting Software Suite
HPE 3PAR       The HPE 3PAR 7450 Reporting Software Suite includes System Reporter, a
Reporting      historical performance and capacity management tool for storage reporting,
Software Suite monitoring, and troubleshooting. Also included is 3PARInfo, a command line tool
- Historical   that allows you to view HPE 3PAR StoreServ Storage configuration information.
Performance    Reporting Software Suite uses system-based licensing. For more information
and Capacity   see
Management     HP 3PAR 7450 Reporting Suite LTU                                                      BC914B
Tool
               HP 3PAR 7450 Reporting Suite E-LTU                                                BC914BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for Oracle
HPE 3PAR       The HPE 3PAR Application Software Suite for Oracle provides everything you
Application    need for protecting Oracle databases, including Recovery Manager for Oracle and
Software Suite Oracle Space Reclamation capabilities. Recovery Manager for Oracle is an
for Oracle -   extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently creates, manages, and presents
Application    time-consistent snapshot images of Oracle® databases for rapid application
Protection     recovery, near-continuous data protection, data sharing, and non-disruptive
               backup. Application Software Suite for Oracle uses system-based licensing. For
               more information see.
               NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
               independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Oracle LTU                                         BC918B
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Oracle E-LTU                                   BC918BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for SQL
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for SQL protects Microsoft® SQL
Application      databases with Recovery Manager for Microsoft® SQL and the 3PAR VSS
Software Suite   Provider software. 3PAR Recovery Manager for Microsoft® SQL Server is an
for SQL -        extension to 3PAR Virtual Copy that eases costs and administration by providing
Application      rapid, affordable online recovery of Microsoft® SQL Server databases from
Protection       multiple, highly granular point-in-time snapshots. Quickly recover a database to
                 a known point in time, speeding up a variety of operations including rapid
                 recovery of the production SQL server. Application Software Suite for SQL uses
                 system-based licensing. For more information see
                 NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                 independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.


                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 27
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft SQL LTU                                  BC917B
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft SQL E-LTU                            BC917BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.
HPE 3PAR Application Software Suite for Exchange
HPE 3PAR       The HPE 3PAR Application Software Suite for Exchange provides you the
Application    essentials for protecting your Microsoft Exchange data, including Recovery
Software Suite Manager for Exchange and the VSS Provider software. Recovery Manager for
for Exchange - Exchange is an extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently creates and
Application    manages snapshots that can be used to quickly restore Exchange instances or
Protection     databases (or non-disruptively back them up to tape) for near-continuous data
               protection. Application Software Suite for Exchange uses system-based
               licensing. For more information see
               http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/3par7000/as-exchange/index.html.
               NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
               independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft Exchange LTU                             BC916B
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft Exchange E-LTU                       BC916BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for VMware
HPE 3PAR       The HPE 3PAR Application Software Suite for VMware provides everything you
Application    need to make your VMware environment more agile and efficient-including
Software Suite Recovery Manager for VMware, Host Explorer for VMware, VASA support, and
for VMware -   three essential plug-ins: the VMware Site Replication Manager (SRM) Adapter, the
Application    3PAR VAAI plug-in, and the 3PAR management plug-in for VMware View.
Protection     Application Software Suite for VMware uses system-based licensing. For more
               information see.
               NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
               independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.
               HP 3PAR 7450 Application Suite for VMware LTU                                         BC915B
               HP 3PAR 7450 Application Suite for VMware E-LTU                                   BC915BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE 3PAR Application Software Suite for Microsoft Hyper-V
HPE 3PAR         The HPE 3PAR Application Software Suite for Hyper-V provides you the
Application      essentials for protecting your Microsoft Hyper-V environment, including Recovery
Software Suite   Manager for Hyper-V and the VSS Provider software. Recovery Manager for
for Hyper-V -    Hyper-V is an extension to 3PAR Virtual Copy that intelligently creates and
Application      manages snapshots that can be used to quickly restore Hyper-V VMs (or non-
Protection       disruptively back them up to tape) for near-continuous data protection.
                 Application Software Suite for Hyper-V uses system-based licensing.
                 NOTE: HPE 3PAR Virtual Copy Software is a prerequisite, purchased
                 independently or in the HPE 3PAR Replication Software Suite.


                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 28
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft Hyper-V LTU                              BD190B
               HP 3PAR 7450 Application Suite for Microsoft Hyper-V E-LTU                        BD190BAE
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (eg. XXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.


HPE Cluster Extension Software
HPE Cluster     HPE Cluster Extension Software (CLX) offers protection against application
Extension       downtime from fault, failure, or site disaster by extending a local cluster between
Software-       data centers over metropolitan distance. CLX reinstates critical applications at a
High            remote site within minutes or seconds after an adverse event. CLX integrates with
Availability    the OS clustering software (such as MS Cluster Service in Windows) and the
                remote mirroring software on storage (such as HPE 3PAR Remote Copy
                Software on HPE 3PAR systems) to automate failover and failback between sites.
                This dual integration enables the cluster service to verify the status of the
                storage as well as the server cluster; thus allowing the correct failover and
                failback decisions to be made which minimize downtime, and accelerates
                recovery without human intervention. Thus the Cluster Extension Software can
                help customers achieve 'zero' RPO and RTO in minutes or seconds. For more
                information, including how Cluster Extension Software is licensed, see
                http://h18006.www1.hpe.com/storage/software/ces/index.html.


HPE StoreFront Remote SaaS Portal
HPE             The HPE StoreFront Remote SaaS Portal provides proactive tools and integrated
StoreFront      data collection from the HPE 3PAR StoreServ Storage arrays that call home to
Remote SaaS     deliver unique insights and analytics all in one dashboard. Identify capacity and
Portal          performance issues early through intuitive capacity and performance trend
                analysis and forecasting. These valuable analytics help maximize asset
                utilization and optimize the datacenter with recommendations and remedial
                actions when issues arise. Users can log into http://www.storefrontremote.com
                to claim their arrays and get access for free.Step 9 - Choose Options for Storage Networking
Hewlett Packard Enterprise's comprehensive portfolio of Storage Area Network infrastructure products and
solutions are designed to meet a range of storage networking needs from small and midsized businesses to
the largest corporate enterprises. HPE StoreFabric storage networking SAN Solutions deliver scalability,
performance, and broad interoperability required for critical data and applications.
For additional details on SAN infrastructure components and options and storage compatibility information,
please visit: http://hpe.com/go/san or select from the part numbers below.
Fibre Channel           Brocade Fibre Channel HBAs
Host Bus Adapters HP 81B 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                               AP769B
                        HP 82B 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                         AP770B
                        Emulex Fibre Channel HBAs
                        HP 81E 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                         AJ762B
                        HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                         AJ763B


                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                   Page 29
QuickSpecs                                                            HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                QLogic Fibre Channel HBAs
                HP 81Q 8Gb 1-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                      AK344A
                HP 82Q 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter                      AJ764A
Fibre Channel   HPE B-series
Switches        8 Gb Fibre Channel Switches
                HP 8/8 Base (0) e-port SAN Switch                                          AM866B
                HP 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch                            AM867B
                HP 8/24 Base (16) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch                     AM868B
                16 Gb Fibre Channel Switches
                HP SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch               QW937A
                HP SN3000B 16Gb 24-port/24-port Active Fibre Channel Switch               QW938A
                HP SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Fibre Channel Switch               QK753B
                HP SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Fibre Channel Switch               QR480B
                HP SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Power Pack+ Fibre Channel          QK754B
                Switch
                HP SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel           QR481B
                Switch
                FCoE, Extension and Embedded Switches
                HP 1606 FCIP 4-pt Enabled 8Gb FC 2-pt Enabled 1GbE Base Switch             AP862B
                HP 1606 FCIP 16-pt Enabled 8Gb FC 6-pt Enabled 1GbE Full Switch            AP863B
                HP 1606 FCIP 16-pt Enabled 8Gb FC 6-pt Enabled 1GbE Power Pack+            AP864B
                Switch
                Brocade 8/12c SAN Switch for BladeSystem c-Class                           AJ820B
                Brocade 8/24c SAN Switch for BladeSystem c-Class                           AJ821B
                Brocade 8/24c Power Pack+ SAN Switch for BladeSystem c-Class               AJ822B
                HPE H-series
                HP 8/20q Fibre Channel 8-ports Active Switch                               AQ233B
                NOTE: 8 device ports active, upgradeable to 20 device ports active
                HP 8Gb Simple SAN Connection Kit                                           AK241B
                NOTE: 8 device ports active, upgradeable to 20 device ports active
                HP 8/20q Fibre Channel Switch                                              AK242B
                NOTE: 16 switch ports active, upgradeable to 20 device ports active
                HP SN6000 Stackable 8Gb 24-port Single Power Fibre Channel Switch          AW575B
                NOTE: 20 device ports active/4 stacking (ISL) ports active
                HP SN6000 Stackable 8Gb 24-port Dual Power Fibre Channel Switch            AW576B
                NOTE: 20 device ports active/4 stacking (ISL) ports active
                HP SN6000 Stackable 12-port Single Power FC Switch                         BK780B
                NOTE: 8 device ports/4 stacking (ISL) ports active, upgradeable to 20
                device ports active
                HPE C-series
                HP SN6000C 8Gb 16-port Fibre Channel Switch                                AW585A
                HP SN6000C 8Gb 32-port Fibre Channel Switch                                AW586A                       DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                Page 30
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
                    Cisco MDS 8/12c Fabric Switch for HP BladeSystem c-Class                    AW563A
                    Cisco MDS 8/24c Fabric Switch for HP BladeSystem c-Class                    AW564A
                    Cisco MDS 9124 8-ports Active Fabric Switch                                 AG646A
                    Cisco MDS 9124 16-ports Active Fabric Switch                                AG647A
HPE Intelligent     HP Intelligent Infrastructure Analyzer Software LTU                         TC400A
Infrastructure
Analyzer Software
(IIAS)
HPE Intelligent     HP Intelligent Infrastructure Analyzer Software E-LTU                      TC400AAE
Infrastructure      An online monitoring and diagnostic solution intended to manage the
Analyzer Software   physical layer of a Storage Area Network (SAN) consisting of HPE B-
(IIAS)              series and/or H-series Fibre Channel switches and directors. It uses
                    industry-standard protocols (such as SNMP, SMI-S, Telnet) to monitor
                    the physical layer across the SAN and to diagnose changes/events in
                    Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver states/characteristics. It
                    also presents the SAN topology, inventory and diagnostic information to
                    the user in real-time.
HPE Virtual         HPE 3PAR StoreServ 7000 Storage supports direct attach with HPE
Connect             Virtual Connect FlexFabric. Please refer to SPOCK for HPE Virtual
                    Connect information. http://h20272.www2.hpe.com/index.aspx
PremierFlexOM4      HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable                       QK732A
cable options       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable                       QK733A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable                       QK734A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable                      QK735A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable                      QK736A
                    HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable                      QK737A
OM3 FC LC-LC        HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable            AJ833A
cables options      HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable            AJ834A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable            AJ835A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable            AJ836A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable           AJ837A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable           AJ838A
                    HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 50.0m 1-Pack Fiber Optic Cable           AJ839A
                           DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                 Page 31
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration


Step 10 - Federation / Data Migration
HPE provides several ways to migrate your data from older arrays. Peer Motion provides federation with other
3PAR arrays, which includes the ability to migrate data to HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage.
(Peer Motion is part of the HPE 3PAR 7450 Data Optimization Software Suite). Peer Motion Software is also
available as a standalone license
HPE 3PAR Peer         HP 3PAR 7450 Peer Motion Software Base LTU                                     BC906A
 Motion Software      HP 3PAR 7450 Peer Motion Software Drive LTU                                    BC907A
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (XXXXXAAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.
Online Import allows you to easily migrate data from HPE EVA, EMC CX4 or EMC VNX Storage arrays to the
HPE 3PAR StoreServ 7450, a 1 year Online Import license is built into the HPE 3PAR 7450 Operating System
Software Suite. Additional licenses are available to order.
HPE 3PAR Online       HP 3PAR 7450 Online Import Software 180 day LTU                                BD195A
Import Software
NOTE: * Insert AE at the end of a part number for an electronic LTU (XXXXXBAE). E-Delivery should be
ordered with any Standalone or Upgrade software order.
In addition HPE supports the MPX200.HPE MPX200 Multi-protocol and Heterogeneous Data Migration

The HPE MPX200 Multiprotocol Router provides support for HPE 3PAR StoreServ 7000 and 10000 as well as
3PAR F/T, including 1GbE iSCSI and 10GbE iSCSI and FCoE target support. MPX200 iSCSI provides an
alternative option for HPE 3PAR storage systems if you don't want to dedicate native iSCSI ports on your
array. The MPX200 also facilitates the sharing of iSCSI/FCoE connectivity simultaneously for HPE 3PAR
storage systems from the same MPX200. For Data Migration the MPX200 provides high performance
migration from P6000/EVA to HPE 3PAR storage systems and simplifies Data Migration from third party
storage such as IBM and EMC to HPE 3PAR.The MPX200 is an ideal solution enabler for HPE 3PAR
customers. http://www.hpe.com/go/mpx200
FCIP Software          HP MPX200 Half Chassis FCIP License                                            TA766A
                       HP MPX200 Full Chassis FCIP License                                            TA767A
Data Migration         HP MPX200 1TB Full Chassis Data Migration License                              TA762A
Software               HP MPX200 5TB Full Chassis Data Migration License                              TA763A
                       HP MPX200 Full Chassis 1 Array Data Migration License                          TA764A
                            DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 32
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Configuration
Step 11- Adding a File Controller
With HPE 3PAR StoreServ File Controller you get an efficient, bulletproof, and effortless way to provide file
storage from HPE 3PAR StoreServ Storage. 3PAR StoreServ File Controller saves you time and money by
supporting hundreds to thousands of concurrent users and diverse file workloads .It also has non-intrusive data
deduplication that provides an average 50-60% in space savings. It provides security through features such as
built-in encryption, sophisticated access controls, online snapshots, and the ability to run endpoint protection
and backup software onboard so that data is protected at rest and in flight.

HPE 3PAR StoreServ File Controllers are clustered file gateway configurations with transparent failover and
online rolling maintenance updates that deliver continuous availability of data to users, servers, and
applications. With a straightforward and consistent management experience, it also provides robust capabilities
for demanding 24 x 7 file storage environments.

See the HPE 3PAR StoreServ File Controller QuickSpecs for more information on specifications and options at:
http://www8.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04637524
Add a Power Cord
The HPE 3Par StoreServ File Controller comes standard with at least one rack (IEC-IEC) PDU power cord. If
you wish to use wall outlet power instead, you can choose a country- or region-specific power cord.
3Par StoreServ File        HP C13 - Nema 5-15P US/CA 110V 10Amp 1.83m Power                         AF556A
Controller                 Cord
                           HP C13 - GB-1002 CN 250V 10Amp 1.83m Power Cord                          AF557A
                           HP C13 - IRAM -2073 AR 250V 10A 2.5m Power Cord                          AF558A
                           HP C13 - Nema 5-15P TH/PH 250V 10Amp 1.83m Power                         AF559A
                           Cord
                           HP C13 - KSC- 8305 KR 250V 10Amp 1.83m Power Cord                        AF560A
                           HP C13 - CNS-690 TW 110V 13Amp 1.83m Power Cord                          AF561A
                           HP C13 - IS-1293 IN 240V 6Amp LV 2.0m Power Cord                         AF562A
                           HP C13 - AS3112-3 AU 250V 10Amp 2.5m Power Cord                          AF569A
                           HP C13 - SEV 1011 CH 250V 10Amp 1.83m Power Cord                         AF565A
                           HP C13 - DK-2.5A DK 250V 10Amp 1.83m Power Cord                          AF566A
                           HP C13 - CEE-VII EU 250V 10Amp 1.83m Power Cord                          AF568A
                           HP C13 - SI-32 IL 250V 10Amp 1.83m Power Cord                            AF564A
                           HP C13 - CEI-23-50 IT/CL 250V 10Amp 1.83m Power Cord                     AF571A
                           HP C13 - JIS C8303 JP 100V 12Amp 2.0m Power Cord                         AF572A
                           HP C13 - BS-1363A UK/HK/SG 250V 10Amp 1.83m Power                        AF570A
                           Cord
                           HP C13 - SABS-164 ZA 250V 10Amp 2.5m Power Cord                          AF567A
                           HP C13 - NBR-14136 BR 250V 10Amp 1.83m Power Cord                        AF591A
                             DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 33
QuickSpecs                                                               HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Features and Benefits


HPE 3PAR StoreServ 7450 Product Dimensions, and Weight
Physical                    Height in/mm/U       Width in/mm              Depth in/mm    Max Weight lb/kg
Dimensions
42U Intelligent                79.0/2006.6         23.5/597.8             44.30/1125.2   243/110 (empty)
Series Rack
HPE 3PAR                       3.46/87.95/2          19/483               26.6/676.1*        47.7/21.6
StoreServ 7450c 2-
node Storage Base
(no host adapters,
no drives)
HPE 3PAR                       3.46/87.95/2          19/483               26.6/676.1*        48.7/22.1
StoreServ 7450c 2-
node Storage Base
(with two host
adapters, no drives)
HPE 3PAR                      6.925/175.9/4          19/483               26.6/676.1*        97.8/44.4
StoreServ 7450c 4-
node Storage Base
(no host adapters,
no drives)
HPE 3PAR                      6.925/175.9/4          19/483               26.6/676.1*        99.8/45.3
StoreServ 7450c 4-
node Storage Base
(with four host
adapters, no drives)
HPE M6710 2.5 inch             3.46/87.95/2          19/483                24.8/630.7        33.5/15.2
2U SAS Drive
Enclosures (without
drives)
HPE M6720 3.5 inch              6.89/175/4           19/483                24.9/631.4        42.9/19.5
4U SAS Drive
Enclosures (without
drives)
SFF SAS drive with             3.42/86.85**       0.78/19.9**              896/227.7          0.7/0.32
carrier                                                                                   (varies by type)
LFF SAS drive with              1.18/30.0**      4.36/110.84**            8.67/220.26         1.9/0.86
carrier                                                                                   (varies by type)
NOTE: * includes length of ejector handles
** includes RFI clips

Power Requirements
Input Voltage (VAC)                                                 100 - 240 VAC
Frequency (Hz)                                                         50 - 60
                          DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                    Page 34
QuickSpecs                                                                     HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Features and Benefits
Component                               Idle                                  Transactional
                                        (watts / BTU/hr)                      (watts / BTU/hr)
Node Pair (7450/7450c), no drives,      344 / 1173                            363 / 1238
no add-on host adapters
4-port 8Gb/sec Fibre Channel            24 / 81.7                             32.6 / 111
Adapter
2-port 16Gb/s Fibre Channel             9.47 / 32.3                           9.89 / 33.7
Adapter
2-port 10Gb/sec iSCSI/FCoE              34 / 115.8                            40 / 136.4
Adapter
2-port 10Gb/s Ethernet Adapter          5.69 / 19.4                           5.71 / 19.5
4-port 1Gb/s Ethernet Adapter           1.97 / 6.7                            1.97 / 6.7
HPE M6710 2.5 inch 2U SAS Drive         150 / 512 (average)                   150 / 512 (average)
Enclosure, no drives
HPE M6720 3.5 inch 4U SAS Drive         164 / 559 (average)                   164 / 559 (average)
Enclosure, no drives
400GB MLC SSD                           3.3/11.3                              5.8/19.8
480GB MLC SSD                           2.2/ 7.5                              5.5/18.7
920GB MLC SSD                           2.2/7.5                               5.5/18.7
480GB cMLC SSD                          3.2/11                                7.1/24.4
1920GB cMLC SSD                         3.5/11.9                              8.9/30.5
3840GB cMLC SSD                         3.4 / 11.64                           11.0 / 37.56
Environmental Specifications
Operating Temperature                  41° to 104° F (5° to 40° C) - Reduce rating by 1° F for each 1000 ft
                                       altitude (1.8° C/1,000 m)
Shipping Temperature                   32° to 140° F (0° to 60° C)
Altitude (ft/m) max.                   10,000 ft / 3,048 m
Shipping Altitude (ft/m) max.          40,000ft/ 12,192 m
Humidity                               10% to 90% non condensing
Shipping Humidity                      10% to 90% non condensing
Operating Vibration                    0.25 G, Sine, 5-500 Hz, 0.1 Grms, Random 10-100Hz
Non-operating Vibration                0.5 G, 5 - 500 Hz, Sine
Operating Shock                        2 G, 11ms, half-sine
Non-operating Shock                    10 G, 11ms, half-sine
Maximum Air Flow                       Storage Base and Upgrade Node Pair - 109 CFM per enclosure
                                       M6710 Drive Enclosure - 105 CFM
                                       M6720 Drive Enclosure - 109 CFM
Electromagnetic Compatibility          CISPR 22:2008/ EN55022:2010 Class A
                                       CISPR 24:2010/ EN 55024:2010
                                       IEC 61000-3-2:2005/ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
                                       IEC/ EN 61000-3-3:2008
                                       AS/NZS CIPSR 22: 2009 Class A
                                       CNS 13438:2006 Class A
                                       47 CFR Part 15 Subpart b Class A


                                DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 35
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Features and Benefits
                                   ICES-003 Issue 4 Class A
                                   V-3/2012.04 Class A
                                   RRA Notice No. 2011-24 (2011.12.23) Class A
                                   RRA Notice No. 2011-25 (2011.12.23)
Acoustics                          Fan Speed       7450c 2N    7450c 4N     M6710 2.5" 2U M6720 3.5" 4U
Sound pressure level measured      (RPM)           Storage     Storage      SAS Drive      SAS Drive
per ISO 7779                                       Base        Base         Enclosure      Enclosure
specifications during normal       Typical         72          74           66             67
operating fan conditions, from a
                                   Maximum         93          97           85             88
minimum of 4,000 RPM to a
                                   Typical operations assume 20 degrees centigrade ambient with a fan
maximum of 10,000 RPM
                                   speed of 4000 RPM.
Safety                             IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)
                                   EN 60950-1:2006 +A11:2009
                                   EN 62479:2010
                                   CNS 14336-1 2nd Edition
                                   UL 60950-1 2nd Ed.
                                   CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
Certifications / Markings          cTUVus Mark
                                   TUV T-mark (EN 60950)
                                   CE Mark
                                   FCC Class A
                                   IC Class A
                                   VCCI Class A
                                   BSMI Class A
                                   KCC
                                   GOST-R
                                   C-Tick
                                   WEEE
                                   China RoHS
                                   EU RoHS
NOTE: Specifications are subject to change without notice. Acoustics and power consumption for the node
pair has been measured with Gold efficiency PCM.
                           DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                 Page 36
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Appendix

Appendix
This Appendix includes the technical specification of the HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage.

Summary                                                                   3PAR StoreServ 7450
Number of Controller Nodes                                                          2 or 4
HPE 3PAR Gen4 ASICs                                                                 2 or 4
Processors                                                               2 - 4 eight-core 2.3 GHz
Total On-Node Cache                                                               128 GiB
Total On-Node Cache per controller node pair                                       64 GiB
Maximum Host Ports                                                                24 ports
  8Gb/s Fibre Channel Host Ports                                                4 - 12 ports
  16Gb/s Fibre Channel Host Ports                                                0 - 4 ports
  10Gb/s iSCSI and FCoE Host Ports                                               0 - 8 ports
Maximum Initiators Supported                                                   1024 or 2048
2U Controller Enclosure SAS Drive Capacity                                           24
                                                                                  61 - 240
Number of Solid State Drives
Raw Capacity (approx.)2                                                       0.8 - 460.8 TiB3


Capacity Details                                                      3PAR StoreServ 7450
RAID Levels                                                                RAID 0, 1, 5, 6
RAID 5 Data to Parity Ratios                                                  2:1 - 8:1
RAID 6 Data to Parity Ratios                                          4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2
Drive Capacities (approximate GB3)                          100GB SSD4, 200GB SSD, 480GB SSD, 920GB
(RAID levels, parity ratios, and drive capacities all        SSD, 480GB cMLC SSD, 1.92TB cMLC SSD
mixable within the same Storage System)
Number of Add-on Drive Enclosures                                            0 - 8 enclosures
(Each Drive Enclosure holds up to 24 drives in 2U for
small form factor drives and 4U for large form factor
drives)


NOTES:
1 The minimum drive quantity is permitted as long as the total raw capacity is at least 0.8 TB.
2 Maximum raw capacity currently supported with solid state drives.
3 For storage capacity, 1 GB = 1,000,000,000 bytes and 1 TB = 1,000 GB.
4 SSDs are Solid State Drives.
NOTE: Specifications are subject to change without notice.


HPE 3PAR StoreServ 7450 Product Dimensions, and Weight
Physical Dimensions       Height in/mm/U         Width in/mm                 Depth in/mm            Max Weight
                                                                                                       lb/kg                              DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                       Page 37
QuickSpecs                                                                     HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Appendix
HPE 3PAR StoreServ              3.46/87.95/2                  19/483            26.6/676.1*       47.7/21.6
7450 2-node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HPE 3PAR StoreServ              3.46/87.95/2                  19/483            26.6/676.1*       48.7/22.1
7450 2-node Storage
Base (with two host
adapters, no drives)
HPE 3PAR StoreServ             6.925/175.9/4                  19/483            26.6/676.1*       97.8/44.4
7450 4-node Storage
Base (no host
adapters, no drives)
HPE 3PAR StoreServ             6.925/175.9/4                  19/483            26.6/676.1*       99.8/45.3
7450 4-node Storage
Base (with four host
adapters, no drives)
NOTE: * includes length of ejector handles
** includes RFI clips


Environmental Specifications
Operating Temperature                              41° to 104° F (5° to 40° C) - Reduce rating by 1° F for each
                                                   1000 ft altitude (1.8° C/1,000 m)
Shipping Temperature                               32° to 140° F (0° to 60° C)
Altitude (ft/m) max.                               10,000 ft / 3,048 m
Shipping Altitude (ft/m) max.                      40,000ft/ 12,192 m
Humidity                                           10% to 90% non-condensing
Shipping Humidity                                  10% to 90% non-condensing
Operating Vibration                                0.25 G, Sine, 5-500 Hz, 0.1 Grms, Random 10-100Hz
Non-operating Vibration                            0.5 G, 5 - 500 Hz, Sine
Operating Shock                                    2 G, 11ms, half-sine
Non-operating Shock                                10 G, 11ms, half-sine
Maximum Air Flow                                   Storage Base and Upgrade Node Pair - 109 CFM per
                                                   enclosure
                                                   M6710 Drive Enclosure - 105 CFM
                                                   M6720 Drive Enclosure - 109 CFM
Electromagnetic Compatibility                      CISPR 22:2008/ EN55022:2010 Class A
                                                   CISPR 24:2010/ EN 55024:2010
                                                   IEC 61000-3-2:2005/ EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
                                                   IEC/ EN 61000-3-3:2008
                                                   AS/NZS CIPSR 22: 2009 Class A
                                                   CNS 13438:2006 Class A
                                                   47 CFR Part 15 Subpart b Class A
                                                   ICES-003 Issue 4 Class A
                                                   V-3/2012.04 Class A
                                                   RRA Notice No. 2011-24 (2011.12.23) Class A


                                DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 38
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Appendix
                                               RRA Notice No. 2011-25 (2011.12.23)
Acoustics                                      Fan Speed 7450 2N        7450 4N    M6710 2.5" M6720 3.5"
Sound pressure level measured per ISO 7779 (RPM)            Storage     Storage    2U SAS      4U SAS
specifications during normal operating fan                  Base        Base       Drive       Drive
conditions, from a minimum of 4,000 RPM to a                                       Enclosure Enclosure
maximum of 10,000 RPM                          Typical      72          74         66          67
                                               Maximum 93               97         85          88
                                               Typical operations assume 20 degrees centigrade ambient
                                               with a fan speed of 4000 RPM.
Safety                                         IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)
                                               EN 60950-1:2006 +A11:2009
                                               EN 62479:2010
                                               CNS 14336-1 2nd Edition
                                               UL 60950-1 2nd Ed.
                                               CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
Certifications / Markings                      cTUVus Mark
                                               TUV T-mark (EN 60950)
                                               CE Mark
                                               FCC Class A
                                               IC Class A
                                               VCCI Class A
                                               BSMI Class A
                                               KCC
                                               GOST-R
                                               C-Tick
                                               WEEE
                                               China RoHS
                                               EU RoHS
NOTE: Specifications are subject to change without notice. Acoustics and power consumption for the node
pair has been measured with Gold efficiency PCM.
                           DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                  Page 39
QuickSpecs                                                               HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Summary of Changes

 Date                Version History        Action           Description of Change
 01-Dec-2015         From Version 24 to     Changed          Changes were made throughout the QuickSpecs
                     25
 02-Oct-2015         From Version 23 to     Added            Added the HPE StoreFront Remote SW
                     24
 18-Sept-2015        From Version 22 to     Changed          Changes made to the Service and Support and
                     23                                      Features and Benefits Sections.
 17-Aug-2015         From Version 21 to     Changed          Updated the usable file capacity for File Persona to
                     22                                      a max of 256TiB and built-in RCIP port support for
                                                             File Persona
 19-Jun-2015         From Version 20 to     Changed          What's New section was updated
                     21
 05-Jun-2015         From Version 19 to     Changed          Changes made to the Configuration and
                     20                                      Overview Sections
 01-Jun-2015         From Version 18 to     Added            New lower cost 3.84TB cMLC SSDs available.
                     19                                      New 1.92TB FIPS Encrypted cMLC SSD
                                                             available.
                                            Changed          Changes made to the Configuration and Service
                                                             and Support Sections
                                            Deleted          Removed all the File Controller Section since it
                                                             now has its own QS.
 30-Mar-2015         From Version 17 to     Changed          OBS SKUs removed ( AG851B & C8569A),
                     18                                      Entered 7450c SW SKUs for File Persona,
                                                             Updated the limited availability message.
 20-Feb-2015         From Version 16 to     Changed          Changes made to the Overview and Service and
                     17                                      Support Sections.
 09-Feb-2015         From Version 15 to     Changed          Changes made to the Feature and Benefits and
                     16                                      What´s New Sections
 1-Dec-2014          From Version 14 to     Added            Added section about HPE 3PAR File Persona
                     15                                      Software Suite
 10-Nov-2014         From Version 13 to     Changed          Changes were made throughout the QuickSpecs.
                     14
 29-Aug-2014         From Version 12 to     Changed          Changes were made throughout the QuickSpecs
                     13
 22-Aug-2014         From Version 11 to     Changed          Removed this entire bullet: "Encrypted and non-
                     12                                      encrypted drives can be mixed in a non-
                                                             encrypted array"
 18-Aug-2014         From Version 10 to     Changed          Changes were made throughout the Overview
                     11                                      and Configuration section. SKU s descriptions
                                                             were updated
 18-Jul-2014         From Version 9 to 10   Added            Configuration section - WSS2012 R2 Upgrade
                                                             section added (D4T73A); Standard Features -
                                                             Power Supply changed from 2x 460 W to 2 x 750
                                                             W;
 03-Jul-2014         From Version 8 to 9    Changed          Changes were made throughout the QuickSpecs
 27-Jun-2014         From Version 7 to 8    Changed          Changes were made throughout the QuickSpecs
 10-jun-2014         From Version 6 to 7    Changed          Overview & What´s new section; Features;
                                                             Carepack information
 11-apr-2014         From Version 5 to 6    Changed          The QuickSpecs was reconfigured.                          DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                      Page 40
QuickSpecs                                                                          HPE 3PAR StoreServ 7450 Storage

Summary of Changes
 31-mar-2014              From Version 4 to 5     Changed             Warranty and Hard Drives were revised.
 09-dec-2013              From Version 3 to 4     Added               HPE 3PAR StoreServ 7450 2-node and 4-node
                                                                      Base for Storage Centric Racks were added to
                                                                      Step 1 in Configuration
                                                                      HPE 3PAR StoreServ M6710 and M6720 480GB
                                                                      6G SAS SFF and LFF MLC Solid State Drives and
                                                                      HPE 3PAR StoreServ M6710 and M6720 920 GB
                                                                      6G SAS SFF ad LFF MLC Solid State Drives were
                                                                      added to Step 4b in Configuration
 28-jun-2013              From Version 2 to 3     Changed             Changes were made throughout the
                                                                      Configuration section.
 18-jun-2013              From Version 1 to 2     Changed             Host OS Support was revised.
  Sign up for updates
     Rate this document

                                        © Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information
                                        contained herein is subject to change without notice. The only warranties for Hewlett
                                        Packard Enterprise products and services are set forth in the express warranty
                                        statements accompanying such products and services. Nothing herein should be
                                        construed as constituting an additional warranty. Hewlett Packard Enterprise shall not be
                                        liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

                                        c04111384 - 14602 - Worldwide - V25 - 1-December-2015
                               DA - 14602 Worldwide QuickSpecs — Version 26 — 12/1/2015                                  Page 41

QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Overview

HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

The HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage offers enterprise Tier 1 storage at a midrange price. HPE 3PAR
StoreServ 8000 Storage delivers the performance advantages of a purpose-built, flash-optimized architecture
without compromising resiliency, efficiency, or data mobility. The new HPE 3PAR Gen5 Thin Express ASIC
provides silicon-based hardware acceleration of thin technologies, including inline deduplication, to reduce
acquisition and operational costs by up to 75% without compromising performance. With unmatched versatility,
performance, and density, HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage gives you a range of options that support true
convergence of block and file protocols, all-flash array performance, and the use of spinning media to further
optimize costs. HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage offers rich, Tier-1 data services, quad-node resiliency,
seamless data mobility between systems, high availability through a complete set of persistent technologies,
and simple and efficient data protection with a flat backup to HPE StoreOnce Backup appliances. Four models
are available: 8200, 8400, 8440, and 8450. You can start small and grow without painful upgrades down the
road.


NOTE: For more information about the value of HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage refer to the HPE 3PAR
SoreServ 8000 Datasheet


HPE 3PAR StoreServ 8000 is storage made effortless.
        HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage                          HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage
             (2-Node Storage Base)                                    (4-Node Storage Base)What's New
     HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit
     New 400GB MLC SSD drives
     New 4TB 7.2K and 3.84TB SSD FIPS 140-2 validated self-encrypting drives
Host OS Support
Citrix® XenServer® | HPE-UX® | IBM® AIX® | Microsoft® Windows® Server, including Microsoft® Hyper-
V™ | Apple Mac OS
OpenVMS* | Oracle® Linux® (UEK and RHEL compatible kernels) | Oracle® Solaris | Ubuntu | VMware
vSphere™


                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                    Page 1
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Overview
Red Hat® Enterprise Linux® | Red Hat® Enterprise Virtualization
SUSE® Linux Enterprise | SUSE® Linux Virtualization | IBM Virtualization | Oracle VM
For the latest information on supported operating systems refer to Single Point of Connectivity Knowledge for
HPE Storage Products (SPOCK): http://www.hpe.com/storage/spock

Summary                                 8200               8400                 8440                8450
Number of Controller Nodes                2               2 or 4                2 or 4              2 or 4
HPE 3PAR Gen5 ASICs                       2               2 or 4                2 or 4              2 or 4
                                   2 x 6-core 2.2    2-4 x 6-core 2.2     2-4 x 10-core 2.4   2-4 x 10-core 2.4
Processors
                                        GHz                GHz                  GHz                  GHz
Total Cache                           832 GiB           1664 GiB              8384 GiB             384 GiB
   Flash Cache (optional)             768 GiB           1536 GiB              8000 GiB         Not Applicable
   On-Node Cache                       64 GiB            128 GiB               384 GiB             384 GiB
Total Cache per node pair             832 GiB            832 GiB              4192 GiB             192 GiB
   Flash Cache per node pair          768 GiB            768 GiB              4000 GiB         Not Applicable
   On-Node Cache per node pair         64 GiB             64 GiB               192 GiB             192 GiB
Maximum Host Ports                    12 ports           24 ports              24 ports            24 ports
 16Gb/s Fibre Channel Host
                                     4 - 12 ports      4 - 24 ports          4 - 24 ports       4 - 24 ports
Ports
 10Gb/s iSCSI Host Ports             0 - 4 ports       0 - 8 ports           0 - 8 ports        0 - 8 ports
 10Gb/s FCoE Host Ports              0 - 4 ports       0 - 8 ports           0 - 8 ports        0 - 8 ports
 1Gb/s Ethernet Adapter              0 - 8 ports       0 - 16 ports          0 - 16 ports       0 - 16 ports
 10Gb/s Ethernet Adapter             0 - 4 ports       0 - 8 ports           0 - 8 ports        0 - 8 ports
Maximum Initiators Supported            2048               4096                  4096               4096
Built-in 1GbE Ports1                      2                2-4                   2-4                2-4
2U Controller Node Drive
                                         24                 24                   24                  24
Capacity
Number of Hard Disk Drives2            6 – 240            6 – 576              6 – 960         Not Applicable
Number of Solid State Drives           6 – 120            6 – 240              6 – 480             6 – 480
Max Raw Capacity (approx.)3           750 TiB4           2400 TiB             3000 TiB            1843 TiB
Usable File Capacity5                2 - 128TiB         2 - 256TiB           2 - 256TiB          2 - 256TiB
                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                           Page 2
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Overview
Capacity Details                          8200               8400                  8440             8450
RAID Levels                                                     RAID 0, 1, 5, 6
RAID 5 Data to Parity Ratios                                       2:1 - 8:1
RAID 6 Data to Parity Ratios                               4:2, 6:2, 8:2, 10:2, 14:2
                                    400 MLC SSD, 480 MLC SSD, 920 MLC SSD, 480 cMLC SSD, 1920 cMLC
Drive Capacities (SSDs)6
                                                           SSD, 3840 cMLC SSD
                                                300 15K SAS7, 600 15K SAS
Drive Capacities (HDD)                   600 10K SAS, 1200 10K SAS, 1800 10K SAS     Not Applicable
                                         2000 7.2K NL8, 4000 7.2K NL, 6000 7.2K NL
Number of Add-on Drive
                                    0 - 9 enclosures 0 - 22 enclosures      0 - 38 enclosures 0 - 18 enclosures
Enclosures9


NOTE: Specifications are subject to change without notice.
1Two built-in 1GbE ports per node pair can be used either for Remote Copy (RCIP) or for File Persona.

2 Not applicable to HPE 3PAR StoreServ 8200 All-Flash Starter Kit and HPE 3PAR StoreServ 8400 All-Flash
Starter Kit

3 Maximum raw capacity currently supported with any and all drive types. The minimum supported raw capacity
is equal to 8 * Min drive size available.

4 For storage capacity, 1 GiB = 230 bytes and 1 TiB = 1,024 GiB

5 Usable file capacity supported for HPE 3PAR File Persona Software Suite

6 SSDs are Solid State Drives

7 SAS drives are Serial Access SCSI Drives
8NL drives are Nearline (7200 RPM) Enterprise SAS drives

9 Each Drive Enclosure holds up to 24 drives in 2U for small form factor (2.5”) drives and 4U for large form
factor (3.5”) drives
                               DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                         Page 3
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

HP 3PAR StoreServ 8000 Converged File/Block Starter Kit

HPE 3PAR StoreServ 8200 All-Flash Starter Kit

The HPE 3PAR StoreServ 8200 All-Flash Starter Kit is an all-flash version of the HPE 3PAR StoreServ 8200
that provides all-flash acceleration at entry-level price. The kit includes the HPE 3PAR StoreServ 8200 Storage
System Base equipped with 8 x 480GB SFF cMLC SSD drives, the OS Suite, and Virtual Copy software. It also
includes 3 year 24x7 Proactive Care Support. The HPE 3PAR StoreServ 8200 All-Flash Starter Kit has the
same Drive LTUs cap (48) and maximum number of SSDs (120) as the HPE 3PAR StoreServ 8200.

Model
HPE 3PAR StoreServ 8200 All Flash Starter Kit                                                           M0S95A

The HPE 3PAR StoreServ 8200c All-Flash Starter Kit is an orderable part number that includes the following
individual parts.

    Quantity      Component
       1          HP 3PAR StoreServ 8200 2-node Field Integrated Storage
                                                                                              K2Q36A
                  Base
        8         HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF SSD                                         K2P88A
        1         HP 3PAR 8200 Operating System Suite Base LTU                                L7B45A
        8         HP 3PAR 8200 Operating System Suite Drive LTU                               L7B46A
        1         HP 3PAR 8200 Virtual Copy Base LTU                                          L7B57A
        8         HP 3PAR 8200 Virtual Copy Drive LTU                                         L7B58A
        1         OS Media Kit                                                          BD362AAE / BD363AAE


HPE 3PAR StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit
The HPE 3PAR StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit is an all-flash version of the HPE 3PAR StoreServ 8400
that provides all-flash acceleration at entry-level price in a 4-node scalable system. The kit includes the HPE
3PAR StoreServ 8400 2-Node Storage System Base equipped with 8 x 480GB SFF cMLC SSD drives, the OS
Suite, and Virtual Copy software. It also includes 3 year 24x7 Proactive Care Support. The HPE 3PAR
StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit has the same Drive LTUs cap (168) and maximum number of SSDs (240)
as the HPE 3PAR StoreServ 8400.
 Model
 HPE 3PAR StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit                                                             M0T18A

The HPE 3PAR StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit is an orderable part number that includes the following
individual parts.
                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                         Page 4
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

HP 3PAR StoreServ 8000 Converged File/Block Starter Kit
    Quantity      Component
       1          HP 3PAR StoreServ 8400 2-node Field Integrated Storage
                                                                                             H6Y96A
                  Base
        8         HP 3PAR 8000 480GB SAS cMLC SFF SSD                                        K2P88A
        1         HP 3PAR 8400 Operating System Suite Base LTU                               L7B69A
        8         HP 3PAR 8400 Operating System Suite Drive LTU                              L7B70A
        1         HP 3PAR 8400 Virtual Copy Base LTU                                         L7B81A
        8         HP 3PAR 8400 Virtual Copy Drive LTU                                        L7B82A
        1         OS Media Kit                                                         BD362AAE / BD363AAE

NOTE: It is possible to add more SSDs, drive enclosures (and any other 8000 accessory), and software to
the HPE 3PAR StoreServ 8200/8400 All-Flash Starter Kit quote. Each of the nested components will appear
as separate parts on the quote and will be priced accordingly
HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit

The HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit is a converged file/block version of the HPE
3PAR StoreServ 8200 that is twice as easy to manage, has 40% better density, and is more attractively priced
than other comparable unified storage arrays. The kit includes the HPE 3PAR StoreServ 8200 Storage System
Base equipped with 8 x 600GB 10K SFF HDDs and 12 x 2TB 7.2K LFF HDDs, a LFF SAS Drive Enclosure, 2
x 2-port 10GbE adapters, the OS Suite, Replication Suite, and 16 x File Persona 1TB LTUs. It also includes 3
year 24x7 Proactive Care Support. The HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit has the
same Drive LTUs cap (48) and maximum number of HDDs/SSDs (240/120) as the HPE 3PAR StoreServ
8200.

Model
HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit                                              M0T74A

The HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit is an orderable part number that includes the
following individual parts.

    Quantity      Component
       1          HP 3PAR StoreServ 8200 2N Fld Int Base                                     K2Q36A
       1          HP 3PAR 8200 OS Suite Base LTU                                             L7B45A
      20          HP 3PAR 8200 OS Suite Drive LTU                                            L7B46A
       1          HP 3PAR 8200 Replication Suite Base LTU                                    L7B49A
      20          HP 3PAR 8200 Replication Ste Drive LTU                                     L7B50A
      16          HP 3PAR 8200 File Persona Ste 1TB LTU                                      BD440A
       8          HP 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD                                         K2P99A
      12          HP 3PAR 8000 2TB SAS 7.2K LFF HDD                                          K2P95A
       1          HP 3PAR 8000 LFF(3.5in) SAS Drive Encl                                     H6Z27A
       2          HP 3PAR 8000 2-pt 10Gb Eth Adapter                                         E7Y70A
       1          OS Media Kit                                                         BD362AAE / BD363AAE
                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 5
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

HP 3PAR StoreServ 8000 Converged File/Block Starter Kit
NOTE: It is possible to add more HDDs/SSDs, drive enclosures (and any other 8000 accessory), and software
to the HPE 3PAR StoreServ 8200 Converged File/Block Starter Kit quote. Each of the nested components will
appear as separate parts on the quote and will be priced accordingly
                           DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                   Page 6
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information


Warranty              3 Year, On-site Warranty Service for hardware components. 7x24 4-hour remote
                      response with next business day on-site response.

                      The warranty on all HPE 3PAR StoreServ 8000 Solid State Drives is 5 years, parts
                      only. Please refer to the HPE 3PAR StoreServ 8000 Drives section for the complete list
                      of SSD SKUs. The warranty on all other HPE 3PAR StoreServ 8000 drives (SAS
                      performance and Nearline SAS) is 3 years, parts only. Hewlett Packard Enterprise
                      warrants only that the Software media will be free of physical defects for a period of
                      ninety (90) days from delivery.

                      For more information about Hewlett Packard Enterprise's Global Limited Warranty
                      and Technical Support, visit: http://www.hpe.com/products/storageworks/warranty

                      NOTE: SSDs have a limited number of writes that can occur before reaching the
                      SSD's write endurance limit. This limit is generally high enough so wear out will not
                      occur during the expected service life of an HPE 3PAR StoreServ under the great
                      majority of configurations, IO patterns, and workloads. HPE 3PAR StoreServ tracks all
                      writes to SSDs and can report the percent of the total write endurance limit that has
                      been used. This allows any SSD approaching the write endurance limit to be
                      proactively replaced before they are automatically spared out. An SSD has reached
                      the maximum usage limit once it exceeds its write endurance limit. Following the
                      product warranty period, SSDs that have exceeded the maximum usage limit will not
                      be repaired or replaced under Hewlett Packard Enterprise support contracts.

Service and Support   Technology Services for increased uptime, productivity and ROI
                      Trust HPE storage technology experts for every level of service and support. Our
                      integrated portfolio of services for storage help customers reduce costs, optimize
                      data, streamline storage management, and improve backup and recovery.
                      Capitalizing on HPE Storage Systems' capabilities requires a service partner who
                      understands your increasingly complex environment. Team with the people who
                      know Hewlett Packard Enterprise infrastructure hardware and software best-the
                      experienced professionals at HPE Services.

                      Protect your business beyond warranty
                      Warranty protects against manufacturer defects, however warranty uplifts, such as
                      HPE Care Pack Services protect the business-by reducing downtime risks and
                      providing operational consistency for mission-critical and standard business
                      computing.

                      What HPE Storage Technology Services can do for you
                      HPE Storage Technology Services can help you design, deploy, test, integrate,
                      support, and manage IT and infrastructure solutions. HPE storage lifecycle support
                      services offers a full spectrum of customer care-from technology support to complex
                      migrations to complete managed services.

                      Choose the right level of support, deployment and integration services
                      Hewlett Packard Enterprise support recommendations are designed to help you
                      enhance technology operations and lower risk-and make it easier for you to seek the
                      right balance between affordability and service-level commitments. Depending on


                            DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                         Page 7
QuickSpecs                                                                     HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                         your individual support needs, choose from three levels of care that cover the entire
                         lifecycle to better address your needs-Optimized Care, Standard Care, and Basic
                         Care. If none of our support recommendations meet your needs, we can tailor a
                         service solution for your unique support requirements. Only Hewlett Packard
                         Enterprise brings together deep expertise, proactive and business critical support
                         and a strong partner network-together with, a full set of infrastructure services
                         designed to power a Converged Infrastructure

Optimized Care -         HPE Proactive Care Advanced 24x7 - This service builds and incorporates on
delivers best            Proactive Care Service and also gives customers personalized technical and
performance and          operational advice from an assigned, local Account Support Manager for
stability through        personalized technical collaboration, flexible access to specialist skills to help
deployment and           optimize business critical IT, and enhanced Critical Incident Management to help so
proactive                the business is not affected if there is a system or device outage.
management
practices                Additional Option:
                         3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

Standard Care -          HPE Proactive Care 24x7 - for a higher return on your storage investment, Proactive
maintains high level     Care delivers hardware and software support services designed specifically for your
of uptime, along with    technology; rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus,
expert help to cut the   Firmware/Software management and best practice advice. Customers can optimize
cost and complexity      the return on their IT investment and realize the advantage of running their business
of implementation        critical applications on virtualized infrastructure. Plus, HPE Proactive Select 20 credits
and support              per year, select from an extensive menu of consultancy and technical services, such
                         as health checks, assessments, and education.

                         Additional Option:
                         3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

Basic Care -             HPE Proactive Care 24x7 - for a higher return on your storage investment, Proactive
Recommended              Care delivers hardware and software support services designed specifically for your
support                  technology; rapid access to Advanced Solution Center Specialists plus,
                         Firmware/Software management and best practice advice. Customers can optimize
                         the return on their IT investment and realize the advantage of running their business
                         critical applications on virtualized infrastructure.

                         Additional Option:
                         3 Year (or) 1 Year HPE Proactive Select Credits, HPE Data Sanitization Tier 1 Service

                         HPE Proactive Select is a flexible way to purchase services to fit your particular
                         environment or situation. Working with a Hewlett Packard Enterprise Account
                         Support Manager, you select a package of services in the form of services credits
                         that include proactive services spanning many technologies and processes, such as
                         on-site firmware upgrades, health checks, assessments, and education. You tailor
                         the service delivery to improve time to production, optimize performance, or build in
                         continuous improvements.

Implementation           Installation:
                         Whichever level of care you select, consider our Installation and Startup Services for


                               DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                            Page 8
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                     a smooth implementation.

                     HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage Installation and Startup Service - For smooth
                     startup, this service provides you with deployment of your HPE 3PAR StoreServ 8000
                     Storage, ensuring proper installation into your storage environment and helping you
                     realize the maximum benefit from your storage investment.
                     http://h71028.www7.hpe.com/ERC/downloads/4AA5-8035ENW.pdf

Related Services     HPE Storage Transformation Workshop - Explore data management transformation
                     journey to business-aligned visions, aligning your specific situation and Hewlett
                     Packard Enterprise’s experiences.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-9541ENW.pdf

                     HPE Storage Modernization Service - Modernize your storage to take better
                     advantage of physical or virtualized server environments.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-4620ENW.pdf

                     HPE StoreServ Integration Service - Integrate your new HPE 3PAR StoreServ system
                     so that it is agile, performs effectively, and scales to rapid growth.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-9254ENW.pdf

                     HPE Storage Data Migration Service - Hewlett Packard Enterprise expertise and
                     tools help you migrate data across your data center or around the globe. Take the
                     burden of migration off your shoulders and put it in the capable hands of expert HPE
                     storage migration consultants. Our proven approach helps orchestrate the complete
                     data migration and consolidation process while maintaining consistent data
                     availability during the transfer process.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-0774ENW.pdf

                     HPE QuickStart Service for HPE 3PAR StoreServ Storage - Choose the most
                     effective, appropriate methods for configuring and migrating to a HPE 3PAR platform.
                     http://www8.hpe.com/us/en/services/services-detail.html?compURI=tcm:245-
                     826727&pageTitle=Consulting-Services&contentView=business

                     HPE EVA to HPE 3PAR Acceleration Service - The HPE EVA to HPE 3PAR
                     Acceleration Service can help guide you or even execute data migration activities on
                     your behalf that can not only optimize, but provide OPEX and CAPEX savings as a
                     result of your journey from HPE EVA to HPE 3PAR StoreServ. This service provides
                     customers with an alternative DIY ("do-it-yourself") data migration option with guidance
                     from TS Storage migration specialists. With the help of migration experts, this service
                     allows customers to execute an HPE EVA to HPE 3PAR StoreServ data migration at
                     their own pace and lowered cost.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-4234ENW.pdf

                     HPE 3PAR StoreServ 8000 Software Installation and Startup Service - Designed to
                     provide a smooth startup, HPE 3PAR 8000 Software Installation and Startup Service
                     provides deployment of your HPE 3PAR 8000 storage software, helping to ensure
                     proper installation in your storage environment as well as helping you increase the
                     benefit from your storage investment. Complementing your new HPE 3PAR 8000
                     storage software, HPE 3PAR 8000 Software Installation and Startup Service provides


                           DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                          Page 9
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                     the necessary activities required to help you deploy your licensed HPE 3PAR 8000
                     software products into operation.
                     http://h71028.www7.hpe.com/ERC/downloads/4AA5-8036ENW.pdf

                     HPE SAN Deployment Service - Hewlett Packard Enterprise delivers complete
                     design and implementation services for Fibre Channel, FCoE, FCIP, SAS, and iSCSI
                     storage area network (SAN) connectivity components. This service includes three
                     levels of support based on the type of environment, ranging from simple to more
                     complex. A trained service specialist guides the implementation of the storage
                     switches in the SAN environment according to Hewlett Packard Enterprise quality
                     standards.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5981-8527EN.pdf

                     HPE 3PAR Replication Software Suite Installation and Startup Service - Provides
                     implementation of the HPE 3PAR Virtual Copy, Remote Copy, Peer Persistence and
                     Cluster Extension components of the HPE 3PAR Replication Software Suite product.
                     The service is designed to help get HPE 3PAR 8000 Replication Software Suite up and
                     running quickly and to provide a demonstration of the product's key features using
                     sample or test data only. HPE 3PAR 8000 Replication Suite includes HPE 3PAR
                     Remote Copy, HPE 3PAR Virtual Copy, HPE 3PAR Peer Persistence, and HPE 3PAR
                     Cluster Extension. The HPE 3PAR Cluster Extension Implementation service is
                     available separately.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-2570ENW.pdf

                     HPE Data Replication Solution Service for HPE 3PAR Virtual Copy - HPE Data
                     Replication Solution Service for HPE 3PAR Virtual Copy Software helps create,
                     manage and configure local replication data mirroring and snapshot capabilities of HPE
                     3PAR StoreServ storage systems. This service enables snapshots and mirroring to
                     facilitate data restores, minimize downtime for backups, perform application testing,
                     support data mining use with decision-support tools.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-8107ENW.pdf

                     HPE Data Replication Solution Service for HPE 3PAR Remote Copy - HPE Data
                     Replication Solution Service for HPE 3PAR Remote Copy Software configures real-
                     time data mirroring between local and remote HPE 3PAR StoreServ storage systems
                     to safeguard critical business information. Provides scalable deployment of HPE 3PAR
                     Remote Copy Software with real-time data mirroring between a local and a remote
                     HPE 3PAR StoreServ storage system.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-8627ENW.pdf

                     HPE 3PAR Adaptive Optimization Policy Implementation Service - HPE 3PAR
                     Adaptive Optimization Policy Implementation Service provides analysis,
                     recommendations, and implementation of HPE 3PAR Adaptive Optimization policies to
                     enable storage tiering using data collected from the HPE 3PAR Storage system over
                     time. With the assistance of a designated IT storage administrator, a service specialist
                     works with the customer to implement Adaptive Optimization policies on the HPE
                     3PAR Storage system to help deliver service level optimization for virtual and cloud
                     data centers while reducing cost, increasing agility and minimizing risk.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf

                     HPE Storage Virtual Volume Design and Implementation Service - When


                           DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                       Page 10
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                     redeploying an HPE StorageWorks Disk Array, the HPE Virtual Volume Design and
                     Implementation Service provides the necessary activities required to design and
                     implement a new virtual volume configuration.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3764ENN.pdf

                     HPE Thin Volume Conversion Service - Provides evaluation and execution of
                     conversion from standard to thin provisioned virtual volumes for HPE 3PAR Storage. A
                     service specialist advises the customer on HPE 3PAR Thin Provisioning best
                     practices, provides evaluation of potential disk capacity savings if target virtual
                     volumes are converted, and plans and implements thin conversion processing. The
                     service leverages 3PAR thin provisioning capabilities to help optimize storage capacity,
                     reduce cost, increase agility and maintain performance.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-3842ENW.pdf                     HPE Performance Analysis Service for HPE Disk Arrays - The service provides data
                     collection, detailed I/O analysis and enhancement recommendations for HPE 3PAR
                     StoreServ Storage disk arrays, HPE EVA P6000 Storage disk arrays and HPE XP
                     P9000 Storage disk arrays. HPE Performance Analysis Service for HPE Storage Disk
                     Arrays provides a single engagement concerning the performance of a single HPE
                     3PAR StoreServ Storage disk array, HPE EVA P6000 Storage disk array and HPE XP
                     P9000 Storage disk array
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/5982-6668EN.pdf

                     HPE 3PAR Health Check Service - The HPE 3PAR Health Check service is delivered
                     as a single engagement, providing data collection, analysis, report creation, and a
                     briefing session concerning the performance of a single HPE 3PAR StoreServ Storage
                     System. This health check service is best for HPE 3PAR StoreServ Storage Systems
                     that have been installed and are in normal production mode. It can also be used to
                     establish a baseline for future reference to improve the effective use of your storage
                     system.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-3225ENW.pdf

                     HPE 3PAR Storage Rebalance Service - The HPE 3PAR Rebalance Service helps
                     balance data across an HPE 3PAR StoreServ Storage array to take advantage of the
                     capabilities of the array architecture. The service provides analysis, planning, and
                     implementation of data movement and/or physical movement of drive magazines
                     within the array.
                     http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0280ENW.pdf

For more information http://www.hpe.com/services/storage

                     To learn more on HPE Storage Services, please contact your Hewlett Packard
                     Enterprise sales representative or Hewlett Packard Enterprise Authorized Channel
                     Partner.HPE Care Pack Services are sold by Hewlett Packard Enterprise and
                     Hewlett Packard Enterprise Authorized Service Partners:

                          Services for customers purchasing from Hewlett Packard Enterprise or an
                          enterprise reseller are quoted using Hewlett Packard Enterprise order                           DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                       Page 11
QuickSpecs                                                                HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Service and Support, HP Care Pack, and Warranty Information
                          configuration tools.
                          Customers purchasing from a commercial reseller can find HPE Care Pack
                          Services at: http://www.hpe.com/go/lookuptool
                           DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                 Page 12
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information

Step 1 - Choose a Base configuration
HPE 3PAR StoreServ 8000 configurations start with the selection of the Base. The Base includes controller
nodes, bays for small form factor drives, and PCIe slots for host adapter cards. SAN Kits are also
considered base configurations.


HPE 3PAR StoreServ 8000 Base Configurations

Factory Integrated HP 3PAR StoreServ 8200 2-node Storage Base                                       K2Q35A
in HPE rack        HP 3PAR StoreServ 8400 2-node Storage Base                                       H6Y95A
                   HP 3PAR StoreServ 8400 4-node Storage Base                                       H6Z01A
                   HP 3PAR StoreServ 8440 2-node Storage Base                                       H6Y97A
                   HP 3PAR StoreServ 8440 4-node Storage Base                                       H6Y98A
                   HP 3PAR StoreServ 8450 2-node Storage Base                                       H6Z17A
                   HP 3PAR StoreServ 8450 4-node Storage Base                                       H6Z23A

Factory Integrated   HP 3PAR StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage
in HPE rack in a     Centric Rack                                                                   K2Q37A
Storage Centric      HP 3PAR StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage
Configuration        Centric Rack                                                                   H6Z12A
                     HP 3PAR StoreServ 8400 4-node Storage Base for Storage
                     Centric Rack                                                                   H6Z03A
                     HP 3PAR StoreServ 8440 2-node Storage Base for Storage
                     Centric Rack                                                                   H6Z09A
                     HP 3PAR StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage
                     Centric Rack                                                                   H6Z14A
                     HP 3PAR StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage
                     Centric Rack                                                                   H6Z20A
                     HP 3PAR StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage
                     Centric Rack                                                                   H6Z25A

Field Integrated     HP 3PAR StoreServ 8200 2-node Field Integrated Storage Base                    K2Q36A
                     HP 3PAR StoreServ 8400 2-node Field Integrated Storage Base                    H6Y96A
                     HP 3PAR StoreServ 8400 4-node Field Integrated Storage Base                    H6Z02A
                     HP 3PAR StoreServ 8440 2-node Field Integrated Storage Base                    H6Z07A
                     HP 3PAR StoreServ 8440 4-node Field Integrated Storage Base                    H6Z13A
                     HP 3PAR StoreServ 8450 2-node Field Integrated Storage Base                    H6Z18A
                     HP 3PAR StoreServ 8450 4-node Field Integrated Storage Base                    H6Z24A

                          A minimum of one (1) configuration base must be ordered for
                          each array.
                          The HPE 3PAR StoreServ 8000 base configuration includes
                          (2 or 4) controller nodes, (24) small form factor drive bays


                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                   Page 13
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                       per node pair, (4) built-in 16 Gb/sec FC ports per node pair,
                       (4) 16Gb shortwave FC SFP per node pair, (2) PCIe adapter
                       slots for host adapter cards per node pair (one slot per node),
                       (2) 2m SAS cables per node pair, (1) mounting rail kit per
                       node pair, and power cords.
                       The HPE 3PAR StoreServ 8000 2-node base configuration
                       also includes (2) 1U rack filler panels to reserve 2U of rack
                       space above the 2-node Storage Base for a future upgrade to
                       a 4-node configuration
                       All base configurations include (1) built-in 1GbE port for
                       management and (1) 1GbE port for either Remote Copy over
                       IP or File Persona, per node.

                         The Storage Centric rack versions of HPE 3PAR StoreServ
                         8000 are for CTO (factory Configure-To-Order) only. With a
                         Storage Centric configuration, the storage system gets
                         placed in the center of the rack so that future expansion of
                         that storage system becomes easier.
                         In Storage Centric configurations, non-3PAR components,
                         with the exception of certain StoreFabric Storage
                         Networking switches, if added to the same order, get placed
                         in a separate rack.
The following diagrams show a HPE 3PAR StoreServ 8000 4N Storage System in Storage Centric and non-
Storage Centric configurations
                            DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                 Page 14
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
 StoreServ 8000 4-node Storage system in a storage       StoreServ 8000 4-node Storage system in a non-
   centric configuration in a HPE Intelligent Series     storage centric configuration in a HPE Intelligent
                          Rack                                              Series Rack
HPE 3PAR StoreServ 8000 Upgrade Controller Node Pair
Use the HPE 3PAR StoreServ 8000 Upgrade Node Pair to convert an existing previously installed HPE 3PAR
StoreServ 8000 2-node Storage Base into a 4-node configuration.
                     HP 3PAR StoreServ 8400 Upgrade Node Pair                                     H6Z06A


                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 15
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                      HP 3PAR StoreServ 8440 Upgrade Node Pair                                       H6Z08A
                      HP 3PAR StoreServ 8450 Upgrade Node Pair                                       H6Z19A

                            H6Z06A is used to upgrade a HPE 3PAR StoreServ 8400 2-
                            node Storage Base into a 4-node configuration.
                            H6Z08A is used to upgrade a HPE 3PAR StoreServ 8440 2-
                            node Storage Base into a 4-node configuration.
                            H6Z19A is used to upgrade a HPE 3PAR StoreServ 8450 2-
                            node Storage Base into a 4-node configuration.
                            One (1) pair of controller nodes beyond the base configuration
                            is supported on the 3PAR StoreServ 8000.
                            The 3PAR StoreServ 8000 Upgrade Node Pair includes (2)
                            controller nodes, (24) small form factor drive bays, (4) built-in
                            16 Gb/sec FC ports, (4) 16Gb shortwave FC SFP, (2) PCIe
                            adapter slots for host adapter cards (one slot per node), (2) 2m
                            SAS cables, (4) node link cables, (1) mounting rail kit, and
                            power cords
                            The upgrade node pair includes (2) built-in 1GbE ports for
                            management and (2) 1GbE ports for either Remote Copy over
                            IP or File Persona.
 Step 2 - Choose Host Adapter
 Host adapters can be ordered separately to be installed in the field or they can be factory configured into
 controller nodes. Host adapter cards provide the array with additional FC ports, with 10Gb/s iSCSI/FCoE
 ports, or with 1GbE/s and 10Gb/s Ethernet ports. The additional FC ports can be used for connection to
 hosts or used to connect to other HPE 3PAR StoreServ Storage systems in a Remote Copy relationship.
 The iSCSI/FCoE ports permit host connection in iSCSI and FCoE environments. The Ethernet ports can be
 used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services connectivity.


 HPE 3PAR StoreServ 8000 Host Adapters
                         HP 3PAR StoreServ 8000 4-port 16Gb Fibre Channel Adapter                    H6Z00A
                         HP 3PAR StoreServ 8000 2-port 10Gb iSCSI/FCoE Adapter                       H6Z10A
                         HP 3PAR StoreServ 8000 4-port 1Gb Ethernet Adapter                          H6Z05A
                         HP 3PAR StoreServ 8000 2-port 10Gb Ethernet Adapter                         E7Y70A

                              The host adapter cards are optional because the Storage
                              Base products and the Upgrade Controller Node Pair
                              include built-in FC ports.
                              Ethernet Adapters (H6Z05A and E7Y70A) can be used
                              exclusively with the HPE 3PAR File Persona Software
                              Suite.
                              The 16Gb/s Fiber Channel Adapter (H6Z00A) includes (4)
                              16Gb/s shortwave FC SFP+. The 10Gb/s iSCSI/FCoE
                              Adapter (H6Z10A) includes (2) 10Gb/s shortwave SFP+.
                              The 10Gb/s Ethernet Adapter (E7Y70A) includes (2)
                              10Gb/s SR SFP+
                              Each node in a node pair (a node pair is composed of the
                              two controller nodes in a single 2U enclosure) must have


                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 16
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                             the same number and type of adapters: FC, iSCSI/FCoE,
                             and Ethernet adapters may not be intermixed in a node
                             pair.
                             The 4 ports of the FC adapter can be individually
                             configured to connect to a host or to a remote array in an
                             RC configuration.
                             The two ports of the iSCSI/FCoE adapter can be
                             individually configured by the user as iSCSI or FCoE.
  Adapter Configurations permitted on HPE 3PAR StoreServ 8000 2-node systems
  Product      Nodes     A          B         C             D
  2-node                                                 Eth
               Node 0    Empty      FC        iSCSI/FCoE
  Storage                                                Eth
               Node 1    Empty      FC        iSCSI/FCoE
  Base
  Upgrade      Node 2    Empty      FC        iSCSI/FCoE Eth
  Node Pair    Node 3    Empty      FC        iSCSI/FCoE Eth

Adapter Configurations permitted on HPE 3PAR StoreServ 8000 4-node systems
Product Nodes A               B      C           D           E           F                      G             H
        Node                  FC     iSCSI/FCoE Eth                                             Empty
        0                     FC     iSCSI/FCoE Eth                                             Empty         FC
        Node Empty            Empty Empty        Empty       Empty       Empty                  Eth           FC
        1       Empty         Empty Empty        Empty       Empty       Empty                  Eth           iSCSI/
        Node Empty                                           FC          iSCSI/FCoE                           FCoE
        2       Empty                                        FC          iSCSI/FCoE                           iSCSI/
        Node                                                                                                  FCoE
4-node 3
Storage         I             J      K           L           M           M                      O          P
Base    Node                         Eth                                                                   Eth
        0                            Eth                                                                   Eth
        Node iSCSI/FCoE FC           FC          iSCSI/FCoE Eth          FC                     iSCSI/FCoE Eth
        1       iSCSI/FCoE FC        FC          iSCSI/FCoE Eth          FC                     iSCSI/FCoE Eth
        Node FC               Eth                Eth         iSCSI/FCoE FC                      iSCSI/FCoE
        2       FC            Eth                Eth         iSCSI/FCoE FC                      iSCSI/FCoE
        Node
        3

NOTE: If the configuration includes Remote Copy over Fibre Channel it is recommended that optional Fiber
Channel HBAs are purchased as the built in ports will not offer sufficient connectivity.
NOTE: Ethernet Adapters can be used only with the HPE 3PAR File Persona Software Suite for File services
connectivity


Step 3 - Choose Drive Enclosures
Add drive enclosures to expand the configuration and to add large form factor drives to the configuration. Drive
enclosures can be ordered separately for installation in the field, or they can be factory configured in a rack.
Drive enclosures are optional. Because the Storage Base products and the Upgrade Node Pair include small
form factor drive bays, the minimum configuration does not require any additional drive enclosures. For larger


                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                       Page 17
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
configurations, attach drive enclosures. Each drive enclosure includes 24 drive bays. The two drive enclosure
types can be intermixed in a single array. The HPE 3PAR StoreServ 8200 supports up to nine (9) added drive
enclosures. The HPE 3PAR StoreServ 8400 supports up to twenty-two (22) added drive enclosures. The HPE
3PAR StoreServ 8440 supports up to thirty-eight (38) added drive enclosures. The HPE 3PAR StoreServ 8450
supports up to eighteen (18) added drive enclosures.
   HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF(2.5in) SAS Drive            HPE 3PAR StoreServ 8000 LFF(3.5in) SAS Drive
                   Enclosure                                               EnclosureDrive Enclosures
                              HP 3PAR StoreServ 8000 SFF(2.5in) SAS Drive
                              Enclosure                                                              H6Z26A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 LFF(3.5in) SAS Drive
                              Enclosure                                                              H6Z27A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 SFF(2.5in) Field Integrated
                              SAS Drive Enclosure                                                    E7Y71A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 LFF(3.5in) Field Integrated
                              SAS Drive Enclosure                                                    E7Y72A

                                   Each drive enclosure includes 24 drive bays, (2)
                                   IO modules, (2) 1m SAS cables, (1) mounting rail
                                   kit, and power cables.
                                   The 2U SAS drive enclosure provides 24 SFF
                                   drive bays arranged in a single row.
                                   The 4U drive enclosure provides 24 LFF drive
                                   bays, arranged in four (4) columns of six (6) slots
                                   each.
                                   Drive enclosures are connected in daisy chains
                                   from the SAS ports of the controller nodes.
                                   The best practice is to balance the drive
                                   enclosures across the SAS ports, remembering
                                   that the controller node enclosures include (24)
                                   drives attached to the SAS port labeled DP-1.
                                   The best practice when including LFF and SFF
                                   drive enclosures in the same array is to arrange
                                   them in the rack so that all of the 2U enclosures
                                   that belong to one node pair are together and all of
                                   the 4U enclosures for that node pair are together.
                                   When connecting the backend SAS cables,
                                   intermix the 2U and 4U SAS enclosures on each
                                   SAS port.


                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                     Page 18
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                                    With a four node configuration, the best practice
                                    is to attach the same number of drive enclosures
                                    and drive types to each node pair.
                                    To achieve highest availability in multi-enclosure
                                    configurations, configure a minimum of two (2)
                                    enclosures per node pair for RAID 1, a minimum
                                    of four (4) enclosures per node pair if RAID 5 is
                                    included, and a minimum of three (3) enclosures
                                    per node pair if RAID 6 is included. Include
                                    enclosures containing node pairs in the count with
                                    the 2U SAS enclosures.
                                    Drive bays that are not filled with a drive must be
                                    covered with a drive blank to preserve proper air
                                    flow.
                                    If future capacity upgrades are expected, include
                                    enough Drive Enclosures so that there are some
                                    empty bays in each enclosure after all drives are
                                    added.


Step 4 - Choose Drives
Drives are orderable at the time the array is purchased, or can be added in the future when additional capacity
is required. HPE 3PAR StoreServ 8000 drives are sold as single drives. Note that these drives are only
compatible with the HPE 3PAR StoreServ 8000 SAS Drive Enclosures.


HPE 3PAR StoreServ 8000 SAS Drives
HPE 3PAR SSDs                 HP 3PAR StoreServ 8000 400GB SAS MLC SFF(2.5in)
                              Solid State Drive                                                        N9Y06A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 480GB SAS MLC SFF(2.5in)
                              Solid State Drive                                                        K2Q95A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 480GB SAS cMLC
                              SFF(2.5in) Solid State Drive                                             K2P88A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 480GB SAS cMLC
                              LFF(3.5in) Solid State Drive                                             K2Q96A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 1.92TB SAS cMLC
                              SFF(2.5in) Solid State Drive                                             K2P89A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 3.84TB SAS cMLC
                              SFF(2.5in) Solid State Drive                                             K2P91A

HPE 3PAR SAS HDDs             HP 3PAR StoreServ 8000 300GB SAS 15K SFF(2.5in)
(Performance HDDs)            Hard Drive                                                               K2P97A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 600GB SAS 15K SFF(2.5in)
                              Hard Drive                                                               K2P98A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 600GB SAS 10K SFF(2.5in)
                              Hard Drive                                                               K2P99A
                              HP 3PAR StoreServ 8000 1.2TB SAS 10K SFF(2.5in)
                              Hard Drive                                                               K2P93A


                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 19
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                            HP 3PAR StoreServ 8000 1.8TB SAS 10K SFF(2.5in)
                            Hard Drive                                                          K2P94A

HPE 3PAR NL SAS HDDs        HP 3PAR StoreServ 8000 2TB SAS 7.2K SFF(2.5in)
                            Hard Drive                                                          M0S92A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 2TB SAS 7.2K LFF(3.5in)
                            Hard Drive                                                          K2P95A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 4TB SAS 7.2K LFF(3.5in)
                            Hard Drive                                                          K2P87A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 6TB SAS 7.2K LFF(3.5in)
                            Hard Drive                                                          K2P96A

                                  For each drive type installed in the array, the
                                  minimum recommended initial quantity is eight (8)
                                  drives per node pair for SSD and SAS
                                  performance HDDs, and twelve (12) drives per
                                  node pair for Nearline HDDs.
                                     NOTE: 8 drives support RAID 1 and RAID 5.
                                     For RAID 6 choose 12 drives.
                                  Minimum upgrade quantity is 4 drives per node
                                  pair or 2 drives per enclosure, whichever is larger.
                                  Best practice is to run Autonomic Rebalance
                                  (also known as tunesys) after adding the drives.
                                  RAID 6 is strongly recommended for Nearline
                                  drives.
                                  All node enclosures must contain either zero (0)
                                  or an even number of the same type of drives
                                  (FC, NL, SSD).
                                  All drive enclosures must contain an even
                                  number of drives, with a minimum of two.
                                  A best practice is to add equal numbers of drives
                                  to all enclosures compatible with the drive type
                                  being added.
                                  With a four node configuration, the best practice
                                  is to attach the same number and type of drives
                                  to each node pair.
                                  Small Form Factor (SFF)-specific configuration
                                  practices
                                         - SFF drives may be loaded into the Storage
                                             Base enclosures, the Upgrade Node
                                             Pair enclosure and the 2U SAS drive
                                             enclosure.
                                         - SFF drives must be loaded in pairs of
                                             identical drives, beginning with the
                                             leftmost slot, slot 0, and filling to the
                                             right, leaving no empty slots between
                                             drives.

                                  Large Form Factor (LFF)-specific configuration


                            DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                 Page 20
QuickSpecs                                                                 HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                                 practices
                                       - LFF drives may be loaded into the 4U SAS
                                            drive enclosure.
                                       - LFF drives must be loaded in pairs of
                                            identical drives starting at the bottom of
                                            a column, leaving no empty slots
                                            between drives in the column.
                                       - Intermixing SSDs and spinning media in
                                            a LFF drive enclosure is allowed as
                                            long as each drive type is installed in
                                            even pairs in the same column.
                                         It is permitted to have empty columns
                                       -
                                            between columns containing drives.
                                            Different columns do not have to
                                            contain the same number of drives.
                                       - An all LFF drive configuration is
                                            permitted, leaving the Storage Base
                                            Enclosure empty.
HPE 3PAR FIPS Encrypted     HP 3PAR StoreServ 8000 920GB SAS MLC SFF(2.5in)
SSD/HDD                     FIPS Encrypted Solid State Drive                                    K2P90A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 1.92TB SAS cMLC SFF(2.5in)
                            FIPS Encrypted Solid State Drive                                    K2R27A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 3.84TB SAS cMLC SFF(2.5in)
                            FIPS Encrypted Solid State Drive                                    M0T66A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 600GB SAS 15K SFF(2.5in)
                            FIPS Encrypted Hard Drive                                           K2P92A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 1.2TB SAS 10K SFF(2.5in)
                            FIPS Encrypted Hard Drive                                           K2P85A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 4TB SAS 7.2K LFF(3.5in) FIPS
                            Encrypted Hard Drive                                                N9Y05A
                            HP 3PAR StoreServ 8000 6TB SAS 7.2K LFF(3.5in) FIPS
                            Encrypted Hard Drive                                                K2P86A

HPE 3PAR Encryption         HP 3PAR 8200 Data Encryption LTU                                    L7B67A
License                     HP 3PAR 8200 Data Encryption E-LTU                                L7B67AAE
                            HP 3PAR 8400 Data Encryption LTU                                    L7B91A
                            HP 3PAR 8400 Data Encryption E-LTU                                L7B91AAE
                            HP 3PAR 8440 Data Encryption LTU                                    L7C15A
                            HP 3PAR 8440 Data Encryption E-LTU                                L7C15AAE
                            HP 3PAR 8450 Data Encryption LTU                                    L7C39A
                            HP 3PAR 8450 Data Encryption E-LTU                                L7C39AAE

                                  An encrypted HPE 3PAR StoreServ array, i.e. any
                                  HPE 3PAR StoreServ array that has the HPE
                                  3PAR Data Encryption license activated or
                                  intended to be activated, must have only self-                            DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                 Page 21
QuickSpecs                                                                  HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                                   encrypted drives installed.
                                   A non-encrypted HPE 3PAR StoreServ array can
                                   have a mix of encrypted and non-encrypted
                                   drives.
                                   Customers have option to turn on encryption,
                                   non-disruptively, at any time, even after data has
                                   been written to the system.
                                   FIPS 140-2 Validated Self-Encrypting Drives
                                   (SEDs) have been certified by the U.S. National
                                   Institute of Standards and Technology (NIST) and
                                   Canadian Communications Security
                                   Establishment (CSE) as meeting the Level 2
                                   security requirements for cryptographic modules
                                   as defined in the Federal Information Processing
                                   Standards (FIPS) 140-2 Publication
                                   Strengthen the DAR solution with an optional FIPS
                                   140-2 Level-2 validated external key manager.
                                   Supports KMIP 1.1 for key management
                                   communications
                                   Supports HPE Enterprise Secure Key Manager
                                   4.0 and SafeNet KeySecure k460 and k150
                                   centralized key management
                                   A data encryption license (LTU) is required to
                                   enable encryption on the array. One encryption
                                   license is required for each encrypted array.
                                   Once encryption is enabled on the HPE 3PAR
                                   StoreServ Storage, it cannot be disabled.
                                   The local key manager is included in the HPE
                                   3PAR OS. There is not a separately orderable part
                                   number for the local key manager.Step 5 - Choose Service Processor Implementation
The HPE 3PAR Service Processor remotely monitors the HPE 3PAR StoreServ 8000 and enables remote
servicing of the array. The key capabilities of the Service Processor are to:

     Enable rapid, proactive responses to issues
     Provide a secure communication channel between the customer's data center and HPE 3PAR Central
     for:
          - Remote Online Software Upgrade --Upgrade software with no application disruption
          - Remote Diagnostics --Maintain key diagnostic information centrally on a historical basis
          - Remote Serviceability--Provide fast predictive response and remediation

Each HPE 3PAR StoreServ 8000 requires its own Service Processor. The Service Processor functions as
the communication interface between a customer's IP network and HPE 3PAR Central by managing all
service-related communications. The Service Processor leverages the industry-standard HTTP over Secure
Sockets Layer (HTTPS) protocol to secure and encrypt data communication.

The Service Processor can be deployed either as a virtual Service Processor (VSP) or a physical Service


                             DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 22
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
Processor. A virtual Service Processor is included free with the base HPE 3PAR Operating System. The
virtual Service Processor can be installed on a customer-provided VMware or Microsoft Hyper-V system
that meets the following specifications:

     Virtualization operating system
           - VMware vSphere ESXi 4.1, 5.0, 5.1, 5.5
           - Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012 or 2012 R2

     Server features
          - 2 GB RAM (minimum for the VSP Virtual Machine)
          - 256 GB free disk space (minimum for the VSP Virtual Machine)
              NOTE: VSP storage must not reside on the array it is managing.
          - DVD ROM or DVD RW
          - 1 Gb Ethernet port
          - For VSP on VMware, the server must be listed in the VMware Compatibility Guide
          - For VSP on Hyper-V, the server must be listed on the Windows Server Catalog
Physical Service Processor
The physical Service Processor is a dedicated storage appliance located within the storage rack providing
close proximity to the HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage. The physical Service Processor is fully supported
and maintained by HPE Services. The physical Service Processor has serial port connectivity that provides
maintenance access for trouble shooting capabilities.

If a VMware server is not available to run the virtual Service Processor, the physical Service Processor is
the alternative choice for remote monitoring and remote service. The physical Service Processor is
available in two version: with Single Power Supply and with Redundant Power Supply.

 Service Processor     HP 3PAR StoreServ SPS Service Processor                                          K2R28A
                       HP 3PAR StoreServ RPS Service Processor                                          K2R29A

HPE 3PAR Policy Server
HPE 3PAR Policy Server works to implement customer-configurable remote service access policies.
Installed on a customer-provided host, Policy Server provides the customer with ultimate flexibility and control
to allow or deny outbound communication or remote service connections to and from an HPE 3PAR
StoreServ Storage system. Policy Server also serves as the centralized point for collecting and storing audit
logs of all diagnostic data transfers and authorized remote service connections to and from all configured HPE
3PAR Storage systems. HPE 3PAR Policy Server provides the

     The customer has complete control over policy administration.
     A centralized policy administration for all HPE 3PAR Storage systems is provided.
     A centralized audit log to facilitate security audits is provided.
     Up to 100 3PAR systems can be managed with a single 3PAR Policy Server license
     Policy Server 6.1.5 can be run on a Virtual Machine. For the latest information on supported hypervisors,
     refer to Single Point of Connectivity Knowledge for HPE Storage Products (SPOCK):
     http://www.hpe.com/storage/spock
                       HP 3PAR Policy Manager Software LTU                                             TE400B                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                         Page 23
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
Step 6 - Choose Cables for host connection and remote copy connection
Cables are required on the HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage for drive enclosure connections and for host
connectivity. Copper SAS cables are required for connecting the drive enclosures to the nodes on the same
rack and for daisy chaining between adjacent drive enclosures. Storage Base products, the Upgrade Node
Pair and the Drive Enclosures all include Copper SAS cables. SAS Active Optical Cables are required if an
HPE 3PAR StoreServ 8000 needs to be expanded into an adjacent rack, to connect drive enclosures in
adjacent racks to the nodes in the base rack. OM4 Fiber Cables are required for host connectivity, Remote
Copy and Peer Motion. The copper 1GbE cables are used for Remote Copy over IP and for connection to the
Management Port.
Cables
SAS Active Optical     HP 10m Mini SAS High Density Active Optical Cable                              E7V95A
Cables                 HP 25m Mini SAS High Density Active Optical Cable                              E7V96A

OM4 Cables             HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 1m Cable                          QK732A
                       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 2m Cable                          QK733A
                       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable                          QK734A
                       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable                         QK735A
                       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 30m Cable                         QK736A
                       HP Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 50m Cable                         QK737A

Copper 1GbE cables HP 4.3m/14ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                           C7536A
                   HP 7.6m/25ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                           C7537A
                   HP 15.2m/50ft CAT5 RJ45 M/M Ethernet Cable                                          C7542AStep 7 - Choose Racking Options
The HPE 3PAR StoreServ 8000 is compatible with most industry standard 4-post EIA 19 inch racks with
square mounting holes, including the HPE Intelligent Series Rack and the HPE 10000 G2 Series Rack. The
HPE 3PAR StoreServ 8000 can be factory configured and shipped in a rack or shipped without a rack for field
integration into an existing rack. The rack used for factory integration is the HPE Intelligent Series Rack.


HPE Rack and Rack Options
Factory         Select a rack to house your HPE 3PAR StoreServ 8000.
Integration     NOTE: The HPE Intelligent Series Rack is the only series supported for factory configuration.

Primary         The HPE 3PAR StoreServ 8000 will be configured into an HPE Intelligent Series Rack with the
Configuration   appropriate power distribution units (PDUs). If other products such as servers or back-up
Rules           products are included in the cab, a different PDU will be added (if required) or can be chosen
                from a list of appropriate offerings shown in the configuration tool. The HPE Intelligent Series
                Rack must be purchased for factory configuration. Additional 3PAR StoreServ 8000 controller
                node enclosures and drive enclosures may be ordered for multiple subsystem integration at the
                factory. The 3PAR StoreServ 8000 is also supported in HPE 10000 G2 Series racks for field
                installation. When calculating available U-space, assume that no space will be placed                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                      Page 24
QuickSpecs                                                                   HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
                between the mounted components. For redundancy, order PDUs in quantities of two. Refer
                to the Configuration and User Guide in the Information Library at the Rack Solutions
                webpage.

HPE Intelligent NOTE: The number of components that will fit in a rack varies and is
Series Racks determined by the interior U-space of the rack.
                HP 47U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                             BW912A
                HP 47U 1075mm Side Panel Kit                                                            BW915A
                HP 42U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                             BW904A
                HP 42U 1075mm Side Panel Kit                                                            BW906A
                HP 36U 600mm x 1075mm Enterprise Shock Rack                                             BW896A
                HP 36U 1075mm Side Panel Kit                                                            BW898A
                HP 42U 600mm x 1200mm Enterprise Shock Rack                                             BW908A
                HP 42U 1200mm Side Panel Kit                                                            BW909A
                For more information on the HPE rack offerings, please see the following URL:
                http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/platforms/rackandpower.html.
                For more information on rack options, see:
                http://www.hpe.com/products/rackoptions.
                For more information on PDUs, see:
                http://h18004.www1.hpe.com/products/servers/proliantstorage/power-
                protection/pdu.html.
HPE PDU         HP EVA PDU Pivot Kit                                                                     AG730A
Pivot Kit       Used to reclaim 2U of space in an HPE Intelligent Series Rack with HPE 3PAR
                StoreServ 8000 configurations. This kit allows the PDUs to be placed in the back
                of the rack without requiring any rack U space.
                NOTE: The use of the PDU Pivot Kit is strongly recommended and is the default
                option when orders are configured, as it will save 2U of valuable rack space.
                NOTE: 0D1 will appear after this part number to indicate factory integration where
                appropriate.
Non-HPE rack The Storage Bases, the Upgrade Node Pair, and the Drive Enclosures include
and power       mounting rails that are compatible with industry standard 4-post EIA 19 inch racks
requirements with square mounting holes. For detailed information on determining compatibility
                of a non-HPE rack, please review the information included in the HPE 3PAR
                StoreServ 8000 StoreServ 8000 Site Planning GuideStep 8 - Choose Software
HPE provides an extensive selection of features for HPE 3PAR StoreServ Storage. All of the features available
on the HPE 3PAR StoreServ 20000 Storage system are also available on the HPE 3PAR StoreServ 8000
Storage system, the result of a common architecture that spans from small and medium businesses to the
largest global enterprise. For convenient ordering, the 3PAR StoreServ 8000 provides the features in Suites.

Two types of software licensing methods are employed with the HPE 3PAR StoreServ 8000. Some software
titles are licensed per system; other titles are licensed by drive. With system-based licensing one license
covers the whole array, independent of configuration or capacity. Drive-based licensing, in contrast, is licensed                              DA - 15247 Worldwide QuickSpecs — Version 4 — 12/1/2015                        Page 25
QuickSpecs                                                                    HPE 3PAR StoreServ 8000 Storage

Configuration Information
per installed drive. A software title with drive-based licensing includes two Licenses to Use (LTU), a Base LTU
that enables the software feature for the system and a Drive LTU that licenses the use of one drive. For each
software title, purchase one Base LTU per title per array, and one Drive LTU, up to a cap, for every drive, that is
installed in the array, independent of drive type. For the HPE 3PAR StoreServ 8200 the Drive LTUs cap at 48.
For the HPE 3PAR StoreServ 8400 the Drive LTUs cap at 168. For the HPE 3PAR StoreServ 8440 the Drive
LTUs cap at 320. For the HPE 3PAR StoreServ 8450 the Drive LTUs cap at 168. After reaching the cap, you do
not need to purchase any more Drive LTUs for that title.

For more information regarding HPE 3PAR software see
http://h18006.www1.hpe.com/storage/solutions/3par/software.html
For more information regarding HPE 3PAR 8000 software SKUs see:
http://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/c04199812.pdf

HPE 3PAR                 Required for all new HPE 3PAR StoreServ systems, this foundational software suite
Operating System         gives you everything you need to get up and running quickly and efficiently. Powered by
Software Suite           HPE 3PAR ASIC, HPE 3PAR StoreServ’s Thin Tech